Politikům lidé nevěří, podle většiny jsou ve střetu zájmů. Babiš obzvláště

Praha - Přestože vládní strany hnutí ANO a sociální demokracie zůstávají lídry politické scény, důvěra lidí ve vládu dlouhodobě klesá. Také spokojenost lidí s celkovou politickou situací podle volebního modelu TNS Aisa pro Českou televizi klesla oproti minulému měsíci o sedm procent. Lidé nevěří ani tomu, že by politici nebyli ve střetu zájmů. O tom, že žádný ze členů vlády není ve střetu zájmů, jsou přesvědčena pouze 4 % občanů. Naopak až 2/5 se domnívají, že určitý střet zájmů existuje. Polovina dotázaných si myslí, že ve střetu zájmů je ministr financí Andrej Babiš.

Lidí důvěřujících vládě od ledna letošního roku stále mírně ubývá, důvěra ve vládu se přitom dlouhodobě shoduje s obecným hodnocením politické situace. Tato shoda se ukazuje hlavně při pohledu na voliče jednotlivých stran. Hodnocení je výrazně pozitivnější mezi sympatizanty stran tvořících vládní koalici, tedy ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

Celkem politickou situaci jako velmi nebo spíše dobrou hodnotí 28 % dotázaných, čímž se dostaly hodnoty zpět na únorovou úroveň. Negativněji mají tendenci hodnotit politickou situaci ženy, naopak spokojenost roste s věkem a vzděláním. Mezi dlouhodobě nejméně spokojené s politickou situací se řadí podporovatelé menších stran, jako jsou Piráti, Zelení nebo hnutí Úsvit i voličů KSČM; což není překvapující, vzhledem k tomu, že součástí politické identity těchto stran je, ač v různých podobách, i jejich opoziční role.

Ostatním věří jen třetina lidí

Důvěra v ostatní lidi je bez ohledu na jiné události velmi stabilní a nepříliš vysoká, jen třetina obyvatel se v současné době domnívá, že je lépe ostatním lidem důvěřovat. Muži jsou v tomto pohledu důvěřivější než ženy, důvěra v ostatní také roste s věkem a vzděláním. Nejnižší důvěru v ostatní mají příznivci KSČM, Úsvitu nebo Zelených, naopak mezi voliči TOP 09 je největší podíl těch, kteří ostatním důvěřují.


Ve střetu zájmů je podle značné části lidí Babiš i ostatní politici

O tom, že žádný ze členů vlády není ve střetu zájmů jsou přesvědčena pouze 4 % občanů. Ústava ČR, článek 70, říká, že „Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce“. Že tomu tak je ve skutečnosti, ale lidé příliš nevěří. Až dvě pětiny dotázaných se domnívají, že určitý střet zájmů existuje.

O přítomnosti střetu zájmů ve vládě jsou častěji přesvědčeni muži, lidé ve věku 30-59 let, lidé s nižším vzděláním a nejvíce pak podnikatelé. Při pohledu na příznivce jednotlivých politických subjektů zjistíme, že o přítomnosti střetu zájmů ve vládě jsou nejvíce přesvědčeni voliči Úsvitu, následovaní stoupenci KSČM a ODS.

Aktuální průzkum pro ČT v rámci pravidelného projektu Trendy Česka provedla společnost TNS Aisa. Sběr dat probíhal ve dnech 20. 4. až 26. 4. 2015 na reprezentativním vzorku 1200 respondentů, který odráží reálné sociodemografické rozložení společnosti (pohlaví, věk, kraj, vzdělání, místo bydliště). Do volebního modelu vstoupilo 816 respondentů. Ten totiž zahrnuje jen respondenty, kteří zvažují účast ve volbách a uvedli nějakou stranu. Statistická chyba se pohybuje +/- 1,3 až 3,2 procenta.


Andrej Babiš se podle poloviny občanů v současné době nachází ve střetu zájmů. Mladší lidé vnímají střet zájmů u Andreje Babiše oproti starším lidem daleko více. Názorový střet je pak i mezi vysokoškolsky vzdělanými, kteří se přiklání ke střetu zájmů, proti lidem se středoškolským nebo nižším vzděláním. K názoru o střetu zájmů se kloní také podnikatelé. Nejméně kritičtí k Andreji Babišovi jsou, podle očekávání, sami příznivci hnutí ANO, naopak nejkritičtěji se na předsedu hnutí ANO dívají voliči pravice, tedy ODS, TOP 09, ale částečně také ČSSD.

Video OVM: Wagnerová a Pelikán k možnému střetu zájmů Andreje Babiše
video

OVM: Wagnerová a Pelikán k možnému střetu zájmů Andreje Babiše

Wagnerová: Je třeba říct, co je a co už není střet zájmů

Senátorka a bývalá soudkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová (nestr. za zelené) se v Otázkách Václava Moravce vyjádřila pro zpřesnění ústavního článku 70. Měl by podle ní stanovit hranici mezi tím, co střet zájmů je a co už není. Připomněla, že Andrej Babiš sice není v řídicích orgánech svých firem, „jenomže provádí akvizice nového majetku, a to už je, myslím, za hranou,“ dodala. Vhodné by podle ní bylo inspirovat se třeba v USA, kde bohatí lidé, kteří se začnou věnovat politice, svěří své podnikání fondu, který se o jejich majetek stará a do jehož činnosti politik nemůže nijak zasahovat.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (nestr. za ANO) připustil, že u Babiše ke střetu zájmů někdy dochází. „Když ano, tak on to ohlásí, přesně podle zákona, zdrží se hlasování,“ řekl. Akvizice Babiš uskutečňuje prostřednictvím svého fondu, řekl Pelikán s odkazem na své informace.

Na údajný Babišův střet zájmů nyní poukazuje opozice mimo jiné v souvislosti se schvalováním novely zákona o spotřebních daních. Vláda do sněmovny předložila novelu, která prodlužuje podporu biopaliv a současně zavádí jejich částečné zdanění. Babišův Agrofert přitom patří mezi největší tuzemské dodavatele biopaliv. Kritici mu vyčítají, že takto pomůže Agrofertu k vyšším prodejům. Střet zájmů u Babiše jeho kritici vidí také v tom, že jako politik vlastní média. Babiš to odmítá. 

 • výsledky první vlny průzkumu najdete zde
 • výsledky druhé vlny průzkumu najdete zde
 • výsledky třetí vlny průzkumu najdete zde
 • výsledky čtvrté vlny průzkum najdete zde
 • výsledky páté vlny průzkumu najdete zde
 • výsledky šesté vlny průzkumu najdete zde
 • výsledky sedmé vlny průzkumu najdete zde
 • výsledky osmé vlny průzkumu najdete zde
 • výsledky deváté vlny průzkumu najdete zde
 • výsledky desáté vlny průzkumu najdete zde
 • výsledky jedenácté vlny průzkumu najdete zde
 • výsledky dvanácté vlny průzkumu najdete zde