Osadní výbory Příbram obnoví

Příbram – Osadní výbory, které v létě zrušila příbramská radnice, opět vzniknou. Členové neoficiálních „zastupitelstev“ místních částí se však budou volit demokratičtěji – dosud totiž nebývali k volbám přizváni všichni obyvatelé. První volby se podle mluvčího příbramské radnice Jiřího Kubíka uskuteční v první polovině příštího roku.

Osadní výbory vzniknou podle vůle městského zastupitelstva v příbramských místních částech Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice a Žežice. Neuspěl návrh části zastupitelů, kteří chtěli zřídit výbory také ve čtvrtích Sázky, Nová Hospoda, Březové Hory a Zdaboř, kde fungovaly i dříve. Většina zastupitelstva byla přesvědčena, že jsou výbory potřeba pouze v částech, které jsou fakticky odděleny od zbytku města.

Osadní výbory, které ve městě fungovaly deset let, radnice zrušila k 1. srpnu. Podle některých zastupitelů byl tento způsob komunikace místních částí s radnicí neúčinný. Úkolem výborů je řešit společně s radnicí problémy v jednotlivých místních částech a podporovat místní občanské iniciativy, to se ale podle kritiků nedělo.

Podle zákona o obcích je osadní výbor oprávněn předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu a vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě, které se jejich části týkají. Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva o slovo, musí mu být uděleno.