Na jejích výrobcích se žáci učí práci s elektrotechnikou. Firma Diametral nyní víc pokukuje po světě

Na výrobcích firmy Diametral se studenti učilišť, středních i vysokých škol učí třeba zapojovat elektrický obvod, testovat plošné spoje nebo měřit elektrické veličiny, například napětí. Polovina technologických pracovišť, která podnik vyrobí, jde právě do škol.

Video 90’ ČT24 - Koaliční spor o nemocenskou
video

Byznys ČT24: Technologická pracoviště do škol

Podle generálního ředitele firmy Víta Majtáse jsou stavebnice i jednotlivé moduly zvoleny přesně podle požadavku určitého konkrétního zákazníka. Například jedna škola si určila, kde chce mít osciloskop, generátor, kde mít dva typy stejnosměrných napájecích zdrojů.

Na začátku byly mikropáječky a elektronické přístroje. V roce 2000 vytvořil podnik první variolab, tedy technologické pracoviště pro školství. 

Většinu času firma konstantně rostla, ale v posledních letech doplácí na výkyvy financí ve školství. Poklesl jí obrat zhruba o polovinu, musela propustit několik zaměstnanců. Ti ale letos ve firmě chybí. 

„V loňském roce jsme pro školství dodali asi tři zakázky, a to jen díky tomu, že si školy ušetřily z provozních prostředků,“ říká ředitel. Dává to do kontrastu se současností, kdy je zakázek – díky financování přes EU a ze státního rozpočtu – pro školství kolem třiceti. 

Plán firmy je nyní jasný. Dostat se víc do světa, aby nebyla tolik závislá na českých dotačních programech. Už dnes vyvážejí asi pětinu produkce na Slovensko, do Polska nebo do Maďarska. V budoucnu by chtěli v zahraničí prodat polovinu technologických pracovišť.