Expremiér Nečas se oženil s Janou Nagyovou

Praha - Bývalý premiér Petr Nečas se podle informací zpravodajských serverů oženil. Vzal si svoji bývalou spolupracovnici z Úřadu vlády - Janu Nagyovou. Někdejší šéfka jeho kabinetu čelí obvinění v souvislosti s přidělováním takzvaných politických trafik a zneužití vojenského zpravodajství.

Nečas v politice skončil právě kvůli kauze, ve které Nagyová figuruje. Podle obžaloby nechala sledovat jeho manželku Radku, se kterou se po 25 letech manželství začátkem srpna rozvedl. 

V médiích se objevily spekulace, že se Nečas s Nagyovou vzali, aby proti sobě v této kauze nemuseli vypovídat a svědčit. Podle paragrafu 100 trestního řádu je ale možné výpověď odepřít i v případě partnera či druha.

Kdo má právo odepřít výpověď?

(1)Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh; jestliže je obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď stran jiných obviněných jen tehdy, nelze-li odloučit výpověď, která se jich týká, od výpovědi týkající se obviněného, k němuž je svědek v tomto poměru.

(2)Svědek je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

(3)Odepřít výpověď jako svědek nemůže však ten, kdo má stran trestného činu, jehož se svědecká výpověď týká, oznamovací povinnost podle trestního zákona.