Deset let a 43 výroků aneb Proměny pohledu na modernizaci dálnice D1

Modernizace téměř 160 kilometrů dálnice D1 je u konce. Na dálnici se od Benešovska po Brněnsko pracovalo osm a půl roku, předtím se ještě dva roky celá akce připravovala. Byla to oprava, která ztrpčovala cestu mezi Prahou a Brnem desetitisícům řidičů denně, bylo to také velké politikum – a to nejen tehdy, když napadl „kalamitní sníh“. Výběr výroků politiků, silničářů i stavbařů připomene některé dramatické okamžiky i to, jak se vyvíjel pohled na mnohaletou modernizaci.

Velká výzva, úzké jízdní pruhy

O potřebě opravit dálnici vedoucí přes Vysočinu se začalo veřejně hovořit v roce 2011, zejména však v roce následujícím. Tehdy se také uskutečnila první velká tisková konference, na které představitelé ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic informovali, co přesně mají na mysli.

 • „Připravovaný projekt je asi nejkomplikovanější zakázkou v ČR, která má svůj technický rozměr, ale i rozměr provozní, protože na dálnici se pohybuje 40 až 60 tisíc vozidel, která není kam převést.“
  Jiří Švorc, vládní zmocněnec pro modernizaci D1
  20. června 2012

Tehdy se ještě očekávalo, že první úseky se rozkopou už na podzim. Nakonec silničáři nestihli včas uzavřít smlouvy se zhotoviteli a museli čekat až na další jaro. Tak se také stalo, že prvním „modernizujícím“ ministrem dopravy nebyl Pavel Dobeš (tehdy LIDEM), který sice byl u příprav, ale potom se rozkmotřil s vedením své strany a byl odvolán, nýbrž Zbyněk Stanjura (ODS). Ten sám však s modernizací neměl mnoho společného. Když se připravovala, ministrem ještě nebyl, a dva měsíce poté, co začala, zase skončil.

 • „Děláme všechno pro to, aby zásah byl co nejmenší. Pokud budou řidiči dbát na dopravní značení, zajistíme plynulost.“
  Zbyněk Stanjura (ODS), ministr dopravy
  9. května 2013
Zbyněk Stanjura
Zdroj: ČT24

První větší problém tedy nastal až v éře ministra Zdeňka Žáka, který zasedal v Rusnokově vládě a od 13. srpna až do ledna následujícího roku úřadoval jako ministr v demisi. V úseku u Velké Bíteše zhotovitel omezil práce s odvoláním na geologické podmínky neodpovídající projektu.

 • „Upozorňuji všechny dodavatele, že stát nebude ustupovat nátlaku na umělé navyšování cen staveb takzvanými vícepracemi, natož pak ultimativnímu jednání hraničícímu s vydíráním.“
  Zdeněk Žák, ministr dopravy
  20. července 2013

Žák se mohl pochlubit úspěchem, práce se po vyjednávání se stavební firmou OHL ŽS zase rozeběhly, jenomže byl to jen dočasný úspěch. V září už se zase nepracovalo.

 • „Na skutečnost, že je podloží nekvalitní, bylo ŘSD upozorněno již v květnu, bohužel až po třech měsících jsme se na této skutečnosti shodli. Překvapuje nás to a domníváme se, že se jedná o nedorozumění, které si jistě brzy vyjasníme.“
  Tomáš Psota z firmy OHL ŽS
  26. září 2013
obrázek
Zdroj: ČT24

Firma nakonec dostala peníze navíc a stavbu dokončila, byť se zpožděním. Po první stavební sezoně se ale objevil nový problém. Děti Země začaly podávat rozklady proti stavebním povolením pro úseky, jejichž opravdu ŘSD připravovalo.

 • „Máme pocit, že se tady nehledí jen na životní prostředí, ale i na řidiče, a že asi jde jen o pračku na peníze.“
  Miroslav Patrik, předseda spolku Děti Země
  22. února 2014

Rok 2014 byl z hlediska dopravní politiky turbulentní, dvakrát se měnili ministři a ještě horší to bylo na ŘSD, které od 1. ledna do 31. prosince stihlo vystřídat pět lidí, kteří byli buď jmenováni generálním ředitelem, nebo pověřeni řízením. Snad i proto pokračovala modernizace velmi pomalu – nezačala oprava žádného nového úseku, jen se dokončovaly ty zahájené v předchozím roce. První skončila na počátku prosince.

 • „Věřím, že se nám podaří do budoucích let pokračovat rychlejším tempem, než tomu bylo doposud.“
  Soňa Křístková pověřená vedením ŘSD
  1. prosince 2014

Že se D1 opravuje opravdu komplexně a nejsou to jen náhodné výstřely, začalo být patrné spíše až v roce 2016. Stavební sezonu tehdy zahájili silničáři velmi brzy a velmi nadšeně – v lednový den, kdy bylo na Vysočině u Velkého Meziříčí kolem pěti stupňů nad nulou.

 • „Teď máme ideální počasí, vrhli jsme se na modernizaci.“
  Jan Rýdl, mluvčí ŘSD
  26. ledna 2016

Nejenže se dařilo stavby konečně zahajovat, ale také se první modernizované úseky otevíraly, a tak se mohli řidiči opravdu začít těšit na „novou“ D1 bez neustálého drncání po vyžilých panelech.

 • „Rekonstruované úseky, které už máme v provozu, mě naplňují optimismem, že umíme stavět kvalitní dálnice.“
  Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD
  9. května 2016
obrázek
Zdroj: ČT24

Všechno ale nešlo bez problémů. Zdržovala se příprava i realizace. Opět se objevily situace, kdy řidiči sice jezdili po zúžených jízdních pruzích a zbytek dálnice ohrazovala betonová svodidla, ale za nimi se takřka nepracovalo.

 • „Mám zkušenosti, že firmy, když se dostanou pod tlak, začnou pracovat tak, jak se od nich očekává.“
  Dan Ťok (za ANO), ministr dopravy
  25. července 2016

 • „Musím konstatovat, že na D1 se opakuje stav, který je jednoznačný – v okamžiku, kdy získáváme stavební povolení, tak se nám Děti Země odvolají, zpochybní nám všechny posudky a tím pádem s velkou radostí celou tu stavbu posouvají o půl roku nebo o rok.“
  Dan Ťok (za ANO), ministr dopravy
  11. května 2017

Jenomže problémy nebyly pouze na linkách stát–zhotovitelé a stát – ochránci přírody. Zněly i hlasy kritické vůči samotným státním orgánům. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) málokdy dokončí kontrolu a konstatuje, že je vcelku spokojen, ale když se jeho lidé zabývali modernizací D1, museli spíše konstatovat, že není téměř nic, co by bylo stoprocentně v pořádku.

 • „Kontroloři zjistili, že 19 z 21 staveb nabralo zpoždění kvůli nedostatkům v přípravě. Na zpoždění se podepsal například nedostatečný geotechnický průzkum. Ten byl důvodem, proč se navýšila výsledná cena čtyř staveb celkem o téměř 130 milionů korun, a u dvou z nich byl příčinou ročního zpoždění.“
  Olga Málková, mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu
  30. ledna 2017

NKÚ nebyl ovšem jediný, kdo poukazoval na nedostatky. Rok po zprávě z kontroly se ozvalo ministerstvo financí s tím, že odhalilo potíže, kvůli kterým nebude možné část oprav uhradit z evropských fondů.

 • „Auditoři ministerstva financí zjistili pochybení v oblasti zadávání podle zákona o veřejných zakázkách v řádu přibližně dvou set milionů korun (…) Na tyto projekty nebude možné použít evropské prostředky a budou hrazeny z národních zdrojů.“
  Michal Žurovec, mluvčí ministerstva financí
  4. června 2018

Ministr dopravy Dan Ťok musel ovšem průběžně obhajovat také modernizaci samotnou. Každý z 21 úseků, které opravy čekaly, se musel nejméně na rok a půl částečně zavřít, a přestože většinu času zůstávaly na dálnici čtyři jízdní pruhy, zdržení bývalo často velmi výrazné. Nejpalčivější to bylo každý rok na začátku prázdnin, kdy lidé ve velkém vyráželi na dovolenou.

 • „Dálnice má deset let po své životnosti. Nemůžete se divit, že musí být modernizována. A když se modernizuje, jsou problémy. Všem řidičům, kteří tam musí trpět, se omlouvám, ale nedovedu si představit, jak to udělat jinak.“
  Dan Ťok (za ANO), ministr dopravy
  13. července 2018
obrázek
Zdroj: ČT24

Potíže s výběrovými řízeními poznamenaly samotný začátek modernizace, ale i její konec. ŘSD plánovalo v roce 2019, že se do podzimu bude pracovat úplně na všech úsecích, které v té době ještě nebyly opravené. V polovině roku bylo již zřejmé, že se to nestihne. Zatímco však v roce 2012 se stavební firmy o zakázky praly a potíže byly s tím, že se odvolávaly proti výsledkům soutěží, tentokrát to bylo naopak.

 • „Vzhledem k vývoji cen stavebních prací a časové prodlevě mezi podáním nabídek a potvrzením vybraného zhotovitele neměl tento zhotovitel zájem o uzavření smlouvy za podmínek dle své cenové nabídky. Proto bylo ze strany ŘSD přistoupeno ke zrušení zadávacího řízení.“
  Jan Studecký, mluvčí ŘSD
  9. července 2019

Mezi Devíti kříži a Ostrovačicemi nakonec začaly práce až v roce 2020 s tím, že budou – i vzhledem k délce úseku – rekordně rychlé (i když také velmi drahé). Menší zpoždění ale nastalo třeba se začátkem prací na úseku západně od Humpolce. Tentokrát však neměli nic proti začátku opravy konkurenti vítězné stavební firmy ani ochránci přírody, nýbrž nebe.

 • „Je tam mlha a mokro. Dnes se budou dělat jen drobné práce. Řidiče to neomezí. Protože v neděli už nemá pršet, rádi bychom to, co jsme měli udělat dnes a zítra, zkusili udělat za neděli.“
  Jan Peška, ředitel společnosti Gefab
  7. září 2019

Příroda se ale měla připomenout ještě mnohem důrazněji, a to ne v podobě počasí, nýbrž v podobě nového typu koronaviru. Že budou mít restrikce spojené s pandemií vliv na dopravní stavby, vyšlo najevo v tentýž den, kdy vláda poprvé vyhlásila celostátní karanténu a nařídila lidem, aby byli doma kromě nutných pochůzek.

 • „Vzhledem k aktuální situaci ohledně covidu-19 hrozí na stavbách přerušení prací. Hlavním důvodem je riziko šíření nákazy, nedostupnost ubytování, stravování a dopravy na stavbu a zásobování materiálem. První přerušení na všech stavbách signalizuje společnost Eurovia po dobu 14 dní.“
  Radek Mátl, generální ředitel ŘSD
  16. března 2020

 • „Aktuální opatření v ČR v souvislosti s covidem-19 mají vliv i na naše činnosti. V současné době nemáme k dispozici ochranné pomůcky pro naše pracovníky, kdy se na stavbách potkávají neustále desítky lidí, dodavatelů a různých subjektů a stavby se nacházejí ve veřejném volně přístupném prostoru.“
  Iveta Štočková, mluvčí Eurovie CS
  16. března 2020

Zpoždění však nakonec nebylo drastické. Když na podzim stavební sezona končila, mohl být ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) docela optimistický.

 • „Rok 2020 byl nesmírně náročným, řekl bych až kritickým. Covidu navzdory jsme uhráli všechno to, co jsme potřebovali v roce 2020 zvládnout.“
  Karel Havlíček (za ANO), ministr dopravy
  10. listopadu 2020

S tím, jak se opravy po všech peripetiích chýlily ke konci, začaly znít obavy z toho, aby se i na posledních úsecích pracovalo dostatečně kvalitně.

 • „Byl bych velmi rád, aby to nebylo, jako když se končila pětiletka – že se to musí stůj co stůj k tomu datu dokončit. Chci, aby to nebylo na úkor bezpečnosti a kvality.“
  Marian Jurečka (KDU-ČSL), opoziční poslanec
  8. července 2021

Silničáři ovšem ujišťovali, že kvalita zachována bude – v rámci možností.

 • „Žádné dílo není úplně stoprocentně dokonalé, je to stavařina.“
  Radek Mátl, generální ředitel ŘSD
  23. června 2021

Na jeho slova došlo již před oficiálním dokončením oprav všech úseků. Po letošních prázdninách byl na jednom úseku na Benešovsku nový beton v takovém stavu, že by podle posouzení silničářů nepřežil zimu. Společnost Eurovia, která úsek modernizovala, uznala reklamaci. Zamenalo to však, že necelý měsíc před deklarovaným koncem celé modernizace začalo na dálnici nové dopravní omezení.

 • „Jako příčina mikrotrhlin v povrchu vozovky se jeví rychlejší nástup navazujících technologií a nepředpokládané dramatické změny teplot v době začátku zrání betonu.“
  Iveta Štočková, mluvčí Eurovie CS
  9. září 2021

Šéf silničářů potom připustil, že to asi nebude poslední takový případ.

 • „Nemůžu vyloučit, že určitá reklamační řízení proběhnou. (…) Může se to stát a přiznám se, že to i předpokládám.“
  Radek Mátl, generální ředitel ŘSD
  25. září 2021

Kalamitní sníh

Rok 2018 byl pro modernizaci D1 svého druhu katalyzátorem. Podle původních plánů měla právě tehdy skončit, což se nestalo, ale v té době se již opravdu slušně rozeběhla, což pochopitelně zvyšovalo i riziko, že se někde něco opravdu nepovede. A to se stalo na konci roku 2018.

Nejprve připomeňme jeden zdánlivě nesouvisející výrok mluvčího Ředitelství silnic a dálnic. Je z prosince 2017 a týkal se toho, že se zdržely práce u Velkého Meziříčí a zhotovitel chtěl v terénu zůstat až do ledna.

 • „Pokud by spad sněhu pokračoval v kalamitní míře, může dojít k uzavření dálnice v tomto úseku na čtyři až osm hodin.“
  Jan Rýdl, mluvčí ŘSD
  20. prosince 2017

U Velkého Meziříčí se nakonec zimní práce obešly bez větších komplikací a na jaře 2018 začalo italsko-kazašsko-české sdružení TSG vedené italskou Toto Costruzioni Generali opravovat úsek Humpolec – Větrný Jeníkov, který už je v hloubi Českomoravské vrchoviny ve výšce nad 600 metry nad mořem.

Že všechno nejde jako na drátkách, začalo být zřejmé záhy. V červenci oznámili silničáři, že je harmonogram splněn pouze z 65 procent.

 • „Předpokládám, že přijdou s návrhem harmonogramu, který dotáhne ztrátu.“
  Jan Rýdl, mluvčí ŘSD
  12. července 2018

Září jako by dávalo naději, že se podařilo potíže vyřešit a stavba se dále již nebude zpožďovat. ŘSD ostatně ujišťovalo, že má jak na zhotovitele zatlačit.

 • „Pokud by došlo k nějakému dalšímu zpoždění, velmi dramaticky zasáhneme.“
  Jan Rýdl, mluvčí ŘSD
  10. září 2018

Jenomže pak přišel listopad, kdy již měly práce na dálnici končit a jízdní pruhy se vrátit do stavu před opravou, hlavně kvůli zimní údržbě.

 • „V průběhu zimní technologické přestávky budou dopravní omezení v rámci modernizace D1 odstraněna a úseky budou volně průjezdné. Termínově předpokládáme práce do konce listopadu.“
  Jan Studecký, mluvčí ŘSD
  6. listopadu 2018

Když se blížil konec měsíce, začalo být zřejmé, že u Humpolce zůstanou betonová svodidla dál a pruhy budou zúžené úplně stejně jako v létě. V té době mohli být zodpovědní lidé ještě optimisty, ostatně o rok dříve se také pracovalo ještě po Vánocích a nic dramatického se nestalo.

 • „Máme vyzkoušeno, že v případě sněhové nadílky jsme schopni dálnici zprovoznit a udržovat tak, aby byla sjízdná i v zimě.“
  Dan Ťok (za ANO), ministr dopravy
  21. listopadu 2018

Jenomže pak přišel 12. prosinec a začalo sněžit.

 • „Auta stojí mezi 88. a 110. kilometrem, dálnice je neprůjezdná v obou směrech.“
  Dana Čírtková, mluvčí Policie ČR
  12. prosince 2018

Dálnice zkolabovala, kamiony uvázly na zasněžené vozovce ve stoupání, ucpaly oba jízdní pruhy a sypače nemohly projet. Nakonec po mnoha hodinách přijely z protisměru – po mnoha hodinách, kdy stovky lidí stály ve vánici na dálnici. Až potom přišly rázné kroky vůči stavebním firmám, které měly zpoždění se zimní přestávkou.

 • „Dali jsme zhotoviteli poslední výzvu, aby do 17. prosince práce přerušil, a pokud nebude sjednána náprava, tak jsme připraveni ho vyměnit a práce dokončit vlastními silami.“
  Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD
  13. prosince 2018

Zatímco však ŘSD a ministerstvo dopravy dštily síru na stavbaře, politici (hlavně opoziční, ale nejen) cílili na ministra dopravy Ťoka.

 • „Je jedním z mála ministrů, možná jediný, jehož jméno si lidé pamatují, ale pouze negativně. Na ministerstvu dopravy se nic nedaří.“
  Petr Fiala (ODS), opoziční poslanec
  13. prosince 2018

 • „Myslím, že je to nepřipravenost Ředitelství silnic a dálnic a ministerstva dopravy.“
  Jiří Běhounek (ČSSD), koaliční poslanec a hejtman Kraje Vysočina
  13. prosince 2018

 • „Byly dopředu dotazy, co se stane, když nachumelí. Na ministerstvu se spoléhali, že nenachumelí.“
  Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), opoziční poslanec
  16. prosince 2018

Ministr se bránil tím, že úřady dělaly, co mohly, ale důrazněji na firmy tlačit nešlo.

 • „Poslední termín byl, že stavbu opustí ke konci listopadu, bohužel to nesplnili. Měli to prodlouženo do 16. prosince, doufali jsme, že kalamitní sníh nepřijde, bohužel přišel.“
  Dan Ťok (za ANO), ministr dopravy
  18. prosince 2018

ŘSD nakonec oznámilo, že vypovídá smlouvu, český člen sdružení Geosan další den reagoval tím, že výpověď neobdržel, ale že ji silničářům naopak sám poslal.

 • „Odstoupili jsme od smlouvy o dílo a ukončujeme naši činnost na zakázce.“
  Vlasta Končelová, mluvčí Geosan Group ze skupiny TSG
  18. prosince 2018

Již dávno před kalamitou se začalo hovořit o tom, že spolupráce tří stavebních firem ze tří zemí zkrátka přestala fungovat. Podobně se v prosinci vyjádřil i šéf Geosanu, který ovšem viděl jasné příčiny toho, proč se italská stavební firma přestala na D1 angažovat.

 • „Italové chtěli stavět. Pravda je, že od počátku nechápali přístup druhé strany, to znamená investora. Celou dobu nám říkali: Na to nejsme zvyklí, my nabízíme investorovi řešení a on se s námi nechce bavit. (…) Nesměli se od ničeho odchýlit, museli na všechno dát doklady, udělat dokumentaci, plnit předepsané protokoly. Komplikovanost.“
  Ivan Havel, výkonný ředitel Geosan Group ze skupiny TSG
  18. prosince 2018

Situace se částečně vyřešila provizorním odstraněním svodidel, později ŘSD zakázku přesoutěžilo a dokončila ji Skanska. Bez omezení se ale u Humpolce začalo jezdit až letos na jaře, tedy po třech letech od zahájení prací.

Na to, aby byla dálnice na zimu připravena, však v dalších letech již dbali silničáři a zejména jim nadřízení politici velmi bedlivě.

 • „Na 90. kilometru trvale stojí několik sypačů, ať je plus pět, plus deset, minus jedna, prostě kdyby se něco stalo, jsou připraveni v tom kritickém úseku vyrazit za několik desítek sekund.“
  Karel Havlíček (za ANO), ministr dopravy
  28. listopadu 2020
obrázek
Zdroj: ČT24

Kdy bude hotovo

Modernizace dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou měla původně trvat pět let, respektive šest stavebních sezon. Při zahájení v roce 2013 tedy měla skončit v roce 2018. Nakonec vyšlo ovšem najevo, že s tím nikdo přiliš vážně nepočítal.

 • „Od začátku bylo mluven o plánu jako 2020, ten rok 2018 byl takový cíl, pokud by všechno bylo možné a pokud by rekonstrukce jely poměrně rychle.“
  Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD
  9. května 2016

Bez větší pozornosti se tedy začalo počítat s termínem o dva roky pozdějším. I když snahy o urychlení údajně byly, jak připustil tehdejší šéf ŘSD již v roce 2015.

 • „Rok 2020 byl termín, který jsme sdělili panu ministrovi, on nás požádal o urychlení. Takže my teď pracujeme na kritických cestách a analyzujeme, jestli bychom třeba mosty nemohli udělat v předstihu.“
  Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD
  19. března 2015

Rok 2020 tedy podle slov Jana Kroupy byl původním reálným termínem, ale nakonec nevydržel. Na podzim 2017 již začalo být zřejmé, že i v souvislosti s rozklady proti stavebním povolením není reálné dokončit vše v následujících třech letech, stát na termínu ještě trval.

 • „Cílové datum dokončení je 2020. Jsme na to připraveni jak stavebně, tak z hlediska projektu, tak výběrová řízení. Jediné, co to může ohrozit, jsou podávané rozklady, kde se dostáváme do administrativního kolečka, které už sami neovlivníme.“
  Tomáš Neřold, mluvčí ministerstva dopravy
  4. prosince 2017

Když ale ministr dopravy zahajoval další stavební sezonu, přiznal již, že tomu tak nebude.

 • „Už víme, díky těm zdržením při soutěžích, že rok 2020 nestihneme.“
  Dan Ťok (za ANO), ministr dopravy
  16. března 2018

Za to, že v roce 2021 budou opravy hotové, však již byl Dan Ťok ochoten dát všanc svoji politickou existenci. Důraznou záruku dal v rozhovoru v Událostech, komentářích.

 • „Já jsem přesvědčen, že se ten termín zvládne.“
 • Moderátor: „Hlava na špalku je?“
 • „Já vám ji tam klidně dám a klidně odejdu, když to nebude.“
  Dan Ťok (za ANO), ministr dopravy
  13. srpna 2018

Politická existence Dana Ťoka nakonec skončila posledního dubna 2019, kdy rezignoval na funkci ministra. Po něm se v ní vystřídali další dva lidé, ale na termínu 2021 se již nic nezměnilo. Za definitivní jej prohlásil na konci stavební sezony Karel Havlíček (za ANO), který tehdy také přišel s konkrétním termínem – 15. října. Pozornost to vzbudilo i v souvislosti s tím, že se dalo předpokládat, že by právě ten den mohly začínat parlamentní volby (prezident Miloš Zeman je ale nakonec vyhlásil již na první říjnový víkend).

 • „My to neděláme kvůli volbám. Řekli jsme, že to bude do konce roku 2021, pak jsme to posunuli, takže to bude v polovině října 2021. (…) Nesu politickou odpovědnost za to, že to bude do konce roku 2021.“
  Karel Havlíček (za ANO), ministr dopravy
  10. listopadu 2020

Při zahájení další sezony přišel šéf ŘSD Radek Mátl s tím, že by z pohledu řidičů mohly práce na D1 skončit již v letních měsících, ale za nejzazší považoval stále termín vyhlášený předtím Havlíčkem.

 • „Můžeme deklarovat, že modernizace dálnice D1 bude dokončena v letošním roce, bude dokončena do poloviny října.“
  Radek Mátl, generální ředitel ŘSD
  25. února 2021