Pražský chodec Jiří Všetečka na Hradě

Praha - Správa Pražského hradu uspořádala v Tereziánském křídle Starého královského paláce na Hradě a v přilehlé zahradě Na Valech výstavu velkoplošných fotografií Jiřího Všetečky. Výstava nazvaná Pražský chodec připomíná autorovy nedávné 70. narozeniny, které fotograf oslavil loni v říjnu.

Výstava je rozdělena do tří částí. První z nich, nazvaná Pražský chodec, zahrnuje barevné snímky centra metropole, které autor prý kvůli zachycení tajemné atmosféry vyfotografoval za svítání nebo za soumraku.

Druhá část, pojmenovaná Putování pražského chodce, návštěvníkům představí snímky z cest po řadě měst, kde Všetečka své snímky Prahy vystavoval a kde pořídil řadu fotografií místních obyvatel a koloritu jejich života. „S výstavou jsem projel řadu míst a na všech jsem fotil. Snažil jsem se ukázat jejich zvláštnosti,“ uvedl Všetečka.

Třetí část výstavy nazvaná Všenáprava obrazem zahrnuje Všetečkovy starší černobílé snímky, které před dvěma desítkami let zařadil do stejnojmenné publikace. V ní vlastními snímky ilustroval texty Jana Ámose Komenského z jeho spisu Obecná porada o nápravě věcí lidských. Výstava potrvá do 31. srpna.

Ve stejných prostorách fotograf své snímky Pražanů a osudových událostí z let 1968, 1969 a 1989 s názvem Jiří Všetečka - Pražský chodec vystavoval již před pěti lety při příležitosti 65. narozenin. Návštěvníci měli o jeho snímky velký zájem, a organizátoři proto výstavu dvakrát prodloužili.