Mariánské Lázně zásobuje unikátní vodovod

Mariánské Lázně - Mariánské Lázně už téměř sto let zásobuje vodovod, který patří mezi technické unikáty. Jeho provoz místo čerpadel obstarávají jen přírodní síly. Kvalita vody i bez úpravy splňuje nejvyšší hygienické požadavky. Vodárnu ukrytou hluboko v lesích mohl vůbec poprvé natočit karlovarský štáb České televize.

Unikátní vodovod z 20. let minulého století z vrchu Dyleň do města přivádí vodu, kterou mohou lidé pít bez jakékoliv chemické úpravy. „Voda neobsahuje tolik sodíku jako jiné vody, to znamená, že je chutná i po určité době,“ řekl Tomáš Vylita, hydrogeolog, Karlovy Vary.

Vodovod měl v minulosti vyřešit zásobování nedalekých lázní pitnou vodou. Systém je dodnes funkční. Pod Dylení je celkem 15 pramenišť, ze kterých byla voda svedena do jímky na přísně střežené místo hluboko v lese. „Toto je začátek tlakového pásma, odkud voda celým 12kilometrovým přivaděčem teče do Mariánských Lázní,“ uvedl na místě Ivan Korol, technolog ze společnosti Chevak Cheb.

Video Reportáž Marka Štětiny
video

Reportáž Marka Štětiny

Potrubím proteče každou vteřinu 20 litrů vody. Výškový rozdíl mezi prameništěm a městskou rozvodnou je pouhých 27 metrů. Tlak v potrubí vodu žene i do kopce. Jde o takzvaný systém spojených nádob. „Voda dopravená z jednoho místa do druhého není poháněná žádným mechanismem,“ řekl provozní manažer společnosti Chevak Cheb Václav Kovář. Voda z Dyleně končí ve vodojemu Carola. Ten zásobuje pitnou vodou zhruba polovinu Mariánských Lázní. 

Stavba unikátního vodovodu začala v roce 1927, trvala dva roky a vyšla na dnešních osm miliónů korun. Podílela se na ní tisícovka lidí. „Všechno se dělalo ručně, koňskými povozy se dopravoval materiál, bylo to ve velmi nepřístupném terénu,“ dodal Kovář. Dyleňský vodovod je dnes v odborné literatuře vodohospodářů uváděn jako ukázka historie technické dokonalosti.