Ivan Bukovský vypráví útržky příběhů

Ostrava – Ostravská Galerie Beseda vystavuje díla Ivana Bukovského, malíře s osobitou figurální koncepcí. Cyklus obrazů Útržky příběhů představuje obecná témata humanismu a etiky. Inspiraci čerpal autor z biblické a starověké mytologie, v níž mohou podle něho lidé žijící v současnosti stále nacházet důležitá poselství. „Základní inspirace je prastará mytologie tak, jak se dotýká naší současnosti,“ potvrdil malíř. Bukovského obrazy si návštěvníci galerie mohou prohlédnout do 6. srpna.

V části obrazů řeší Ivan Bukovský podstatu lidského hříchu, osudu nebo proroctví. Unikátem výstavy v Galerii Beseda je Bukovského první a podle jeho slov možná i poslední litografie s názvem Prorok.

„Fascinují mě třeba takové bytosti jako Job nebo proroci Izaiáš a Jeremiáš, Ahasver, bytosti, které jsou nějakým způsobem pronásledovány, ať už právem, nebo neprávem, nějakým způsobem stigmatizovány, vyčleněny z běžné lidské společnosti,“ říká ke své tvorbě výtvarník.

Video Reportáž Evy Lankočí
video

Reportáž Evy Lankočí

Kurátor výstavy Petr Pivoda označuje Bukovského za „předního figuralistu expresivního charakteru“. „Je mi na něm sympatické, že jeho příběhy, byť jsou staré několik tisíc let, stále mají současnému divákovi co říct, protože pořád platí láska, nenávist, život, smrt,“ vysvětluje.

0Ivan Bukovský (* 1949) byl žákem prof. Smetany na Akademii výtvarných umění v Praze (1971-1976). Je členem SVU Mánes a skupiny Lipany a Orbis pictus: Evropa. Svými díly je zastoupen v předních veřejných sbírkách v Česku, včetně Národní galerie, a také ve veřejných i soukromých sbírkách v Polsku, Německu, Rusku, Itálii, Jižní Koreji, Izraeli a USA. Jeho tvorba byla oceněná řadou cen doma i v zahraničí. Vystavuje samostatně od roku 1976. Má na svém kontě 60 samostatných a kolektivních výstav doma i v zahraničí.

Ivan Bukovský / Počátky (2005)
Ivan Bukovský / Počátky (2005)
Více fotek
  • Ivan Bukovský / Počátky (2005) zdroj: Stránky Ivana Bukovského http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1768/176770.jpg
  • Ivan Bukovský autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1768/176767.jpg