Prostory pražského Karolina se otevřely veřejnosti

Praha - Desítky lidí dnes stály od rána frontu, aby si mohly prohlédnout historické prostory Karolina. Univerzita Karlova (UK) v Praze je zpřístupnila u příležitosti 660. výročí svého založení. Sídlo školy bude otevřeno i v neděli, opět od 10:00 do 16:00.

Trasa prohlídky vede chodbami románsko-gotického sklepení. Na jejím konci si lidé mohou prohlédnout reprezentační prostory Karolina, například Velkou aulu, kde se konají promoce. Zavítat mohou také do Císařského a Vlasteneckého sálu.    

Lidem se možnost návštěvy běžně uzavřených prostor velmi zamlouvá. „Mně se prohlídka líbila. Dříve jsem byla jen ve Velké aule na promoci, takže jsem ráda, že jsem se mohla podívat do suterénu,“ zmínila jedna z návštěvnic.   

Ve sklepení je připravena expozice, která připomíná hlavní mezníky dějin školy. Zájemci si mohou prohlédnou například u výstavu žezel jednotlivých fakult. Podle Petra Svobodného z Ústavu dějin UK a archivu UK však ve sbírce chybějí původní středověká žezla, která se uchovala do konce druhé světové války. Pak ale byla přestěhována a pravděpodobně zničena při náletu na vlak, který univerzitní poklady vezl. K vidění je tak pět žezel z 80. let. století, další jsou mladší, byla vyrobena postupně se vznikem jednotlivých fakult.     

Návštěvníci si mohou prohlédnout také jednu z nejstarších románských studní v Praze a románské části domů, které stávaly na místě, kde je nyní sídlo školy. Podle Svobodného pocházejí asi z 12. nebo 13. století, je ovšem těžké přesně určit jejich původ.    

Vystaveny jsou také historické knihy, modely Karolina před přestavbami, a listiny, které souvisejí s vývojem školy. Zájemci se mohou podívat třeba na vyhlášku o uzavření českých vysokých škol ze 17. listopadu 1939 nebo na studentský index Jana Palacha.