Collegium 1704 na hudebním mostě s Bachovými pašijemi

Drážďany – Barokní orchestr Collegium 1704 vystoupí dnes večer v rámci velikonočních svátků v drážďanském kostele sv. Anny. Stejně jako na čtvrtečním koncertě v pražském kostele Šimona a Judy zazní Janovy pašije Johanna Sebastiana Bacha.

Janovými pašijemi se Bach nejvíce přiblížil světu opery svých současníků – jde o dílo dramatické, ztvárňující vypjaté emoce. Nic, po čem by toužila protestantská morálka v Lipsku poloviny 18. století. „Vychází z předlohy Janova evangelia, text je ale teologicky i divadelně mnohem dramatičtější,“ upozornil tenorista Hasan El-Dunia.

Proto byla lipská provedení Janových pašijí přijímána s překvapením a rozpaky. „Ztvárněním, s kterým přišel, způsobil tak trochu revoluci. Byli zvyklí na luteránskou tradici umírněnějšího přednesu pašijí,“ vysvětlil umělecký vedoucí Collegia 1704 Václav Luks.

Koncert se koná v rámci jarní sezony projektu Hudební most Praha – Drážďany. Do programu projektu zařadilo Collegium 1704 Vánoční oratorium opět od J. S. Bacha, připomínku výročí smrti drážďanského skladatele Josepha Schustera či hudbu Jana Dismase Zelenky, patrona souboru.

Reportáž Maria Kubaše (zdroj: ČT24)

Skladby českého představitele vrcholného baroka jsou dnes na programu také v pražském Stavovském divadle. V rámci velkopátečního koncertu zazní zhudebnění responsorií a nářků starozákonního proroka Jeremiáše, určených v liturgii právě pro Svatý neboli Pašijový týden, který bezprostředně předchází Velikonocům.

V letošním roce se uměleckého vedení koncertu ujal dirigent Marek Štryncl, zakladatel hudebního souboru Musica Florea. Se souborem, který se zabývá především interpretací barokní a klasicistní hudby, vystoupí i basista Marián Krejčík a Český chlapecký sbor Boni Pueri. Orchestr Musica Florea na velkopátečním koncertu ve Stavovském divadle účinkuje opakovaně. Mimo jiné zde například uvedl Bachovy Janovy pašije.