Na vládě opět Liškova Bílá kniha, a to i přes námitky univerzit

Praha - Vláda bude dnes mimo jiné jednat o reformě vysokého školství. Ministr Ondřej Liška po několika odkladech předloží kabinetu takzvanou Bílou knihu, tedy návrh reformy vysokých škol. A to i přes námitky univerzit, kterým se nelíbí, že dokument dostatečně neřeší otázku školného. A postoj univerzit sdílejí i lidovci. Reforma by měla zavést například studentské půjčky, změny v samosprávách univerzit a také školné. Platit za studium by se ale nemělo dříve než v roce 2010.

Ministr školství Ondřej Liška (SZ) chce, aby byly nejdříve zavedeny studentské půjčky, spoření na vzdělání a celý systém podpory studentů tak, aby tím pomyslným sociálním sítem nikdo nemohl propadnout.

První verzi dokumentu předložilo ministerstvo školství na jaře loňského roku. Až do prosince ji pak mohla připomínkovat veřejnost i akademici a právě Akademický senát UK zákonodárce vyzval, aby knihu odmítli a vrátili ji ministerstvu k přepracování. Vadí jim mimo jiné, že dostatečně neřeší špatnou finanční situaci humanitních fakult.

Liškova reforma mimo jiné také upravuje způsob a řád volby správních rad vysokých škol. „My chceme, aby se současné správní rady vysokých škol více otevřely této spolupráci a aby v nich do budoucna zasedli nejenom ti, kteří mohou komentovat nejenom vývoj té vysoké školy, ale i ti, kteří ho mohou přímo ovlivňovat, to znamená úspěšní bývalí absolventi,“ vysvětlil Liška.

Předseda strany KDU-ČSL Jiří Čunek na dokument například reaguje: „Je to citlivá věc, v dokumentu není nijak specifikováno, které skupiny mají platit a které budou osvobozeny.“

Vláda také posoudí novelu zákona o pedagogických pracovnících, která zahrnuje požadavky na kvalifikaci učitelů. Předloha se týká třeba pracovní doby pedagogů, konkrétně doby, kterou musejí trávit přímo ve škole.