Hospic žádá změnu vyplácení příspěvků na péči o umírající

Tým mobilního hospice Ondrášek z Ostravy upozorňuje na nedostatky zákona o sociálních službách, který se týká poskytování příspěvku na péči. Bude žádat, aby nevyléčitelně nemocné děti dostávaly dávku bez posudku sociálních pracovníků. Impulzem byla smrt onkologicky nemocné dívky, o kterou se její rodiče starali doma. Úřady jim odmítly přiznat navýšení příspěvku, přestože měla blízko smrti. S podobnými případy se sociální pracovníci setkávají opakovaně.

Mobilní hospic Ondrášek pomáhá lidem, kteří se doma starají o nevyléčitelně nemocné a umírající blízké a jako první v zemi se specializoval i na děti. Jeho pracovníci upozorňují, že lidé, kteří se rozhodnou tuto po všech stránkách náročnou domácí péči podstoupit, často nedosáhnou na finanční sociální pomoc. „Nevejdou se do tabulek, anebo je pro ně jeho vyřízení přespříliš byrokraticky náročné,“ uvedl a sociální pracovnice Ondrášku Veronika Duračková.

Rodiče umírající dcery dostali 800 měsíčně

Příkladem je případ nedávno zemřelé devatenáctileté Karoliny, která onemocněla před čtyřmi roky. Její matka přestala pracovat a starala se o ni doma. Od státu dostala jen ten nejnižší možný příspěvek - 800 korun měsíčně. O navýšení žádala v únoru, poté znovu v červnu.  „Dne 3. srpna, kdy už naše dcera byla v kómatu, mi přišlo vyjádření, že stačí těch 800 korun, protože dcera je schopná se o sebe postarat. Zemřela na druhý den,“ líčila matka dívky Ladislava Kozlová.

Příspěvek na péči zatím nedostala ani další rodina, ke které jezdí hospicové sestry téměř denně. Jejich čtrnáctiměsíční syn trpí vzácnou vrozenou genetickou vadou a ve spánku dýchá jen s pomocí přístroje. Musí mít trvale zavedenou tracheostomii.

Video Studio ČT24
video

Speciál: Hospic žádá změnu systému vyplácení příspěvků na péči

Tato situace vyburcovala Veroniku Duračkovou k tomu, že bude žádat o změnu pravidel. „Budeme žádat o změnu zákona v tom smyslu, aby pacienti paliativní péče byli vyjmuti ze současného systému posuzování nároku příspěvku,“ uvedla sociální pracovnice.

Jak potvrdila náměstkyně ministerstva práce a sociálních věcí pro sociálně pojistné systémy Iva Merhautová, řízení o příspěvku trvá čtvrt až půl roku. „Žadatel musí nejprve podat žádost na úřad práce, pak probíhá sociální šetření a poté posouzení lékařů posudkové služby, což je časově náročné,“ uvedla Merhautová.

Zvláště pro onkologicky nemocné pacienty je to často příliš dlouhá doba. „U těchto pacientů může docházet k velkým výkyvům. Některé dny jsou schopni být více méně soběstační, jindy potřebují neustálou péči. A velmi často dochází k náhlému zhoršení a nástupu terminálního stadia,“ vysvětlovala Duračková.

Stupeň závislosti na pečující osobě posuzují sociální pracovnice podle řady kritérií jako je mobilita, orientace v prostoru, schopnost komunikace, vykonávání fyzické potřeby a podobně. Čím větší závislost, tím je příspěvek vyšší. Nastavené tabulky mají ale podle zdravotníků rezervy. „Není tak důležité, jestli pacient je v době sociálního šetření právě schopen zvednout se z lůžka. Podstatná je přítomnost milující osoby, která nemůže chodit do práce. Navíc vynakládá na psychicky velmi náročnou péči také spoustu peněz,“ uvedla Duračková.

Lékařka: Mnozí nemocní se příspěvku nedožijí

Podle primářky oddělení následné péče nemocnice v Bílovci, která s hospicem spolupracuje, mnozí lidé o nároku na příspěvek na péči ani nevědí. „Vyřizování pak trvá tak dlouho, že se toho nemocní často nedožijí,“ uvedla lékařka Dagmar Palasová. Náměstkyně Iva Merhautová potvrdila, že žadatelé si často stěžují právě na délku posuzování. „Jsme si vědomi současné složité situace nejen u onkologicky nemocných a pacientů vyžadujících paliativní péči. Zvažujeme proto zvedení další dávky sociální pomoci pro pečující osoby,“ uvedla Merhautová.