Novela umožní nutit lidi k testu na HIV

Praha – Novela zákona o ochraně veřejného zdraví má hygienikům umožnit nařízení povinného HIV testu i bez ohledu na souhlas dotyčného. Podle hlavního hygienika Vladimíra Valenty je důležité, aby měli epidemiologové v případech viru HIV stejnou pravomoc jako u ostatních infekcí. Česká společnost AIDS pomoc i vládní výbor pro sexuální menšiny ale hovoří o nepřiměřeném zásahu do lidských práv. Novela už prošla zdravotnickým výborem a míří ve sněmovně do třetího čtení.

V současnosti lze test na HIV nařídit pouze ve vybraných případech, jako jsou třeba těhotné ženy. Mimo tyto případy je ale nutný souhlas dané osoby. Podle novely by si zdravotníci mohli v případě nutnosti testy vynutit pod hrozbou několikatisícové pokuty. „Nejedná se o žádnou paušální skupinu, na kterou by se to vztahovalo. Jedná se o lidi, kteří jsou v ohnisku nákazy, tak aby byli vyšetřeni a aby také mohli být včas léčeni,“ tvrdí Valenta.

Jeho tvrzení, že by šlo pouze o výjimečné případy, nepřipouštějí odpůrci návrhu. „Lidská práva jsou univerzální, že zájem ochrany veřejného zdraví je silnější, neuznáváme,“ kroutí hlavou předseda České společnosti AIDS pomoc Robert Hejzák. Zdůrazňuje, že nejde o vysoce nakažlivou infekci, jakou je třeba ebola nebo tuberkulóza, v tomto měřítku HIV pozitivní člověk nepředstavuje pro okolí riziko. Valenta ale tvrdí, že z epidemiologického hlediska je to naopak, a proto by tomu měla odpovídat i legislativa.

Novelu odmítla i Liga lidských práv

Upravená zákonná norma podle Ligy lidských práv (LLP) umožní násilnou zdravotní péči pouze s odůvodněním, že to zamezí šíření infekce. Ustanovení je v zákoně jen velmi obecně formulováno a otevírá prostor násilnému provádění očkování nebo očkování bez vědomí rodičů dítěte, varuje liga.

Video Proti nucení k testu HIV se staví občanská sdružení
video

Proti nucení k testu HIV se staví občanská sdružení

Valenta ale hodnotí takové tvrzení jako cílenou dezinterpretaci. „Zásadně odmítám tvrzení, že děti budou násilím očkovány bez vůle či proti vůli rodičů,“ uvedl v reakci. Takové tvrzení považuje za vytržené z kontextu. Možnost nařídit očkování nevylučuje, jako příklad zmiňuje nařízení mimořádného očkování v ohnisku nákazy závažné infekční nemoci, třeba hepatitidy A. Navíc prý nikoho nelze nutit násilím, ale pouze sankcí ve formě pokuty.