Evropští zemědělci pěstují stále více geneticky modifikované kukuřice

Praha - Evropští zemědělci masivně zvýšili produkci geneticky upravené kukuřice. Pěstuje se na 110 tisících hektarech, což je v porovnání s loňskem 77procentní nárůst. K vysokému číslu přispívá i Česká republika, která se v rámci Evropy v tomto ohledu probojovala na třetí místo.

Nejvíce geneticky upravené kukuřice pěstují Španělé, a to na 75 tisících hektarech půdy. Hojně roste i ve Francii, kde již zabírá plochu čtyřicetkrát větší než v loňském roce. Francouzští zemědělci však požadují nárůst těchto ploch, protože geneticky upravovaná kukuřice má vyšší výnosnost.

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy ale koncem minulého týdne představil nový plán na ochranu životního prostředí, podle kterého nesmí být v zemi vysazeny geneticky modifikované plodiny, dokud vláda neobdrží výsledky nového výzkumu, který má zhodnotit celkový vliv těchto plodin. Organizace pro biotechnologický průmysl ale vyzvala Sarkozyho, aby svůj plán přehodnotil.

Konkurenční výhody se snaží využít i čeští zemědělci. Geneticky upravenou kukuřici pěstovali ještě před rokem na necelých 1300 hektarech. Dnes už na 5 tisících. „Je méně náchylná proti škůdcům, dosahuje vyšších výnosů, a proto je daný pěstitel lépe konkurenceschopný na světovém trhu,“ vysvětluje ministr zemědělství Petr Gandalovič. Její výhodnost potvrzuje i pěstitel upravované kukuřice Vítězslav Navrátil: „Je to zdravá plodina a samozřejmě je to pro nás i ekonomicky výhodné, zvyšuje to výnos průměrně o 10 procent.“

Evropská komise zatím ale pěstování geneticky upravených plodin není příliš nakloněná. Povoluje ho jen u kukuřice a některých odrůd brambor: „To, na co se chceme soustředit, je jistota, že konkrétní geneticky upravené plodiny jsou bezpečné jak pro životní prostředí, tak pro spotřebitele,“ uvádí Barbara Helfferich, tisková mluvčí Evropské komise pro životní prostředí.

Opačný názor mají ale ekologičtí aktivisté Greenpeace: „Může to mít i dopady na lidské zdraví, samozřejmě, nikdo nestudoval dlouhodobé krmné zkoušky, které by tuto eventualitu vylučovaly,“ vyjadřuje obavy Magdalena Klimovičová. To ale Gandalovič vyvrací slovy: „V této oblasti byla provedena celá řada výzkumů a žádný nepotvrdil zdravotní škodlivost geneticky modifikované kukuřice. Pravidla jsou velmi přísná.“

Čeští farmáři už sklidili i první geneticky upravené brambory. Zatím je ale pěstují jen zkušebně, v budoucnu se z nich bude vyrábět škrob. d

Vydáno pod