Obce na Plzeňsku chtějí radit koordinátorovi dopravy

Bezdružice (Tachovsko) – Koordinátor integrované dopravy, který vznikne příští rok v Plzeňském kraji, bude mít silnou poradní skupinu – obce. Do konce roku chce Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) vytvořit poradní sbor, který bude jedním z vrcholných orgánů koordinace dopravy v kraji. Chtějí dosáhnout toho, aby i nejmenší obce měly zajištěnu alespoň základní dopravní obslužnost a jejich obyvatelé mohli dojet do práce či školy a zpět. Po dnešním jednání správního výboru SMOPK to řekl tajemník sdružení Marek Sýkora.

V Plzeňském kraji dnes existuje Integrovaná doprava Plzeňska, která ale funguje pouze v blízkém okolí Plzně. Nový systém by měl mít rozsáhlejší pole působnosti. „Vítáme nového integrátora dopravy v kraji, kterého založí koncem roku Plzeňský kraj spolu s městem Plzní,“ řekl šéf sdružení Jaroslav Perlík. Vedení SMOPK schválilo, že každý ze sedmi okresů kraje nominuje zástupce do poradního sboru rodícího se koordinátora integrovaného dopravního systému Plzeňského kraje.

Nová koordinační společnost s ručením omezeným bude patřit kraji a krajskému městu. Obce v nich nebudou mít žádný majetkový podíl, ale budou mluvit do jejího fungování prostřednictvím poradního sboru. „Budeme vznášet připomínky obcí k dopravě a hlídat optimalizaci systému, který by zajistil hlavně přepravu lidí do škol a zaměstnání,“ řekl Sýkora. Dále má sbor sledovat ceny dopravy, aby nebyly příliš vysoké. Kraj dnes slíbil, že i když se obslužnost stále zdražuje, příspěvky od obcí zůstanou i příští rok na letošní úrovni. Do konce roku ještě podle Perlíka vznikne druhý poradní sbor složený z autobusových a vlakových dopravců v regionu.

Plzeňský kraj v příštím roce zřejmě nebude do současného systému dopravy příliš zasahovat. I přes finanční problémy, které trápí všechny regiony, zůstanou spoje objednávané a placené krajem vesměs zachovány. V jiných krajích se ovšem cestující budou muset připravit na větší potíže. Významné škrty především v regionálních vlacích připravuje Jihočeský nebo Královéhradecký kraj.