Teď je jí dost, otázka je jak dlouho. Biomasou už topí devadesát obcí

Domácnosti, které používají k vytápění biomasu, zaplatí ročně necelých padesát tisíc korun. Tedy méně, než třeba ti, kteří topí zemní plynem nebo hnědým uhlím. Sektoru obnovitelných zdrojů se ale nelíbí plány státu na spalování biomasy spolu s uhlím ve velkých teplárnách a elektrárnách. Navíc až skončí kůrovcová kalamita, může být materiálu nedostatek.

Video Události
video

Z biomasy vyrábí teplo už 90 obcí

Například teplárna v Třebíči pálí místo uhlí nebo plynu pouze slámu a dřevní štěpku. Vyrábí  teplo pro 11 tisíc bytů, ale také pro zdejší nemocnici, školy nebo továrny. „Využíváme hlavně těžební zbytky, to znamená větve a vršky ze stromů. Co zbyde na pasece po těžbě,“ vysvětluje ředitel TTS energo Richard Horký.

A nejen na Vysočině je materiálu spousty – aktuálně se totiž dřevo těží ve velkém. Teplárna si už ale začíná dělat zásoby kůrovcového dříví na dobu, až kalamita skončí a štěpky bude zase málo.

„Budujeme si velké sklady na řádově sedm až deset let, kdy potom budeme hmotu postupně štěpkovat a přidávat ji k tomu, co se tady ještě bude těžit,“ říká ředitel TTS energo Richard Horký.

Biomasa s bioplynem už teď vedou mezi obnovitelnými zdroji. Podíl například slunečních elektráren je oproti nim zanedbatelný. A stát počítá s tím, že teplárny by mohly pálit biomasy ještě víc. Podle Komory obnovitelných zdrojů energie (OZE) jsou to ale nadsazené odhady. „Přirovnal bych to k tomu, jako bychom stavěli vodní elektrárny na úroveň nějakých povodňových hladin,“ míní místopředseda Komory OZE Jan Habart.

Komora kritizuje také plánovanou podporu pro velké teplárny a elektrárny, které pálí biomasu s uhlím – podle ní to jde už bez dotací.

Ovšem podle ministerstva průmyslu vláda určí, kolik se takového tepla vyrobí. Energetický regulační úřad potom posoudí, jestli je podpora nutná. „Nemůže dojít k tomu – k obavám, které jsou – že veškerá biomasa by se spálila ve velkých zdrojích a naopak že by tam ještě docházelo k nějakému velkému zvýhodňování,“ zdůrazňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla.

Z biomasy nyní vyrábí teplo 90 obcí. A novou výtopnu spustily například Dukovany.