Lékařská komora varuje před rozpadem českého zdravotnictví

Česká lékařská komora (ČLK) vyzvala vládu, aby připravila plán na záchranu českého zdravotnictví. Měl by obsahovat pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce, zavedení zdravotní daně na tabák a alkohol, zvyšování platů lékařů a ostatních zdravotníků minimálně o deset procent každý rok a sjednocení platových tabulek ve státních i soukromých nemocnicích. Premiér Bohuslav Sobotka i ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (oba ČSSD) iniciativu uvítali a jsou připraveni jednat.

Milan Kubek
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

„ČLK upozorňuje, že v první polovině funkčního období vaší vlády hlavní úkoly vyplývající pro zdravotnictví z jejího programového prohlášení splněny nebyly,“ uvedl prezident komory Milan Kubek.

Lékaři: Vláda musí jednat okamžitě

Kubek dále oznámil, že stavovská organizace se na premiéra obrátila druhého března otevřeným dopisem. S přípravou záchranného plánu by podle Kubka měla vláda začít okamžitě, aby jej ve zbývajících dvou letech do voleb stihla splnit.

Otevřený dopis České lékařské komory 51.50 KB

Prvním bodem záchranného plánu podle návrhu ČLK je získat víc peněz pro zdravotnictví. Vedle pravidelné valorizace je to i spravedlnost v platbách pojištění tak, aby každý občan platil pojistné odpovídající jeho příjmům. Zdravotní daň za tabák a alkohol by měla vést k tomu, že na zdravotnictví budou přispívat víc ti, kdo si své zdraví dobrovolně ničí.

Video Události
video

Lékařská komora varuje před krizí ve zdravotnictví

Lékařská komora varuje před krizí ve zdravotnictví

Tisková konference: Lékařská komora ke kvalitě péče

Komentář Petra Holuba: Data jsou velice varovná

Reakce ministra zdravotnictví: Výzvu lékařů oceňuji

Lékaři chtějí záchranný plán pro zdravotnictví

V záchranném plánu by mělo podle ČLK být také zakotveno právo pacienta na svobodnou volbu lékaře a nemocnice, neomezovanou zdravotními pojišťovnami. Seznam zdravotních výkonů, podle něhož se oceňuje práce lékařů, by se měl změnit v reálný ceník s valorizací ceny práce. Zvyšování platů o deset procent ročně by mělo pomoci pracovníkům všech nemocnic a léčeben, které mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Podle ČLK chybí lékaři i peníze

ČLK požaduje rovněž zjednodušení specializačního vzdělávání lékařů. Dále chce zakotvit do novely zákona o zdravotních službách, aby komora mohla kontrolovat personální zajištění lékařských zdravotních služeb a ukládat nápravná opatření. Nyní kontrolu provádějí sami zřizovatelé, což podle Kubka nezaručuje občanům kvalitní a dostupnou péči.

Základním úkolem zdravotnictví je podle Milana Kubka právě zajistit dostupnost kvalitní a bezpečné péče pro každého, kdo lékařskou a zdravotní péči potřebuje.

„Navzdory obětavé práci tisíců lékařů a zdravotních sester již české zdravotnictví není schopno svůj úkol plnit a česká medicína začíná ztrácet svoji dosud oceňovanou kvalitu a pověst.“

Milan Kubek

prezident České lékařské komory

Podle ankety ČLK chybí v nemocnicích v regionech 826 lékařů, další chybějí v Praze. Pokud by měli lékaři přesně dodržovat zákoník práce, chybělo by jich ještě víc. Málo lidí souvisí podle ČLK s nedostatkem peněz v resortu. Na lékařských fakultách ročně promuje tisícovka lékařů, ale 200 jich odchází do zahraničí, aniž vůbec začali v Česku pracovat.

„Řada regionálních nemocnic je personálně zdevastovaná a zcela závislá na nejisté práci cizinců. Zavírají se klíčová oddělení, například okresní interny a pediatrie. V mnoha městech a obcích občané marně shánějí lékaře,“ upozornila komora premiéra.

„Nedostatek peněz, nedostatek lékařů i ostatních zdravotníků jsou spolu s porušováním platných zákonů a dalších právních norem příčinou krize českého zdravotnictví, která se projevuje poklesem dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotních služeb pro naše občany,“ shrnul Kubek.

Index kvality zdravotní péče v evropských zemích za rok 2015 vyzdvihuje Českou republiku spolu s Estonskem jako země, které při nízkých celkových výdajích na zdravotnictví nabízejí dobrou péči. Podle Kubka ale je kvalita péče a vysoká efektivita českého zdravotnictví dosahována na úkor spravedlivého odměňování zdravotníků. 

Ministr zdravotnictví připustil, že beze změn situace nebude udržitelná

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) na tiskové konferenci uvedl, že požadavkům zdravotníků rozumí. Ministr ocenil, že ČLK na hrozbu zhoršení úrovně zdravotního systému upozornila, a připustil, že pokud se něco zásadně nezmění, situace nebude udržitelná. Dnes je však české zdravotnictví podle ministra velmi efektivní.

Svatopluk Němeček
Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek

Jedním z konkrétních opatření má být pravidelná valorizace příspěvků za státní pojištěnce. Změna by přinesla přibližně tři miliardy ročně, zástupci ministerstva financí ale proti návrhu mají výhrady. „Valorizací chceme do budoucna zajistit zhruba třímiliardový přísun každý rok do rozpočtu zdravotnictví, aby se mohlo kontinuálně a předvídatelně rozvíjet,“ uvedl náměstek pro zdravotní pojištění Tom Philipp.

Se zvyšováním výdajů však nesouhlasí ministr financí a předseda vládního hnutí ANO Andrej Babiš. Ten odkazuje na „černé díry“ ve zdravotnictví, v resortu je podle něj peněz dostatek.

Pokud by se rozpory s ministerstvem financí nepodařilo odstranit, řešením by bylo připravit do poloviny roku nařízení vlády s jednorázovou valorizací, uvedl dále Philipp. Nařízení vlády by přineslo asi sedm miliard korun.

Premiér: Zdravotnictví potřebuje pozornost a podporu ze strany vlády

Také premiér Sobotka iniciativu lékařů uvítal. Zároveň novinářům v Bruselu řekl, že některé kroky navržené komorou už vláda činí. O plánu chce jednat s prezidentem komory Kubkem a ministrem Němečkem. „Vnímám potřebu navýšení finančních prostředků do zdravotnictví. Myslím si, že to je důležitá podpora pro ministra zdravotnictví, který bude v příštích týdnech jednat o dalším zvýšení příspěvku státu za státní pojištěnce,“ řekl Sobotka.

Bohuslav Sobotka
Zdroj: ČTK
Autor: Jakub Dospiva

Prohlášení ČLK podle premiéra potvrzuje, že zdravotnictví potřebuje pozornost a podporu ze strany vlády. „Současně to ukazuje, že jdeme správným směrem, pokud se snažíme o reformu vzdělávání v oblasti zdravotnictví, o narovnání plateb ze systému zdravotního pojištění a zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků pro zdravotnictví,“ řekl.

Sobotka upozornil, že mzdová konkurence z Německa a Rakouska je velmi silná a vláda na to musí reagovat. „Bez navýšení prostředků do systému plateb a bez dalšího navýšení platů pro lékaře a zdravotní sestry to podle mého názoru nepůjde,“ dodal premiér.