Zastřelit medvěda bude na Slovensku složitější

Košice - Aktivisté ze slovenského sdružení na ochranu přírody se rozhodli více ochraňovat medvědy, kteří jako jinde v Evropě patří mezi chráněné a ohrožené druhy. Soud rozhodl v jejich prospěch.

I když populace medvědů v posledních letech narostla, není pravda, že se přemnožili. Z rozsudku soudu vyplývá, že odstřel medvěda, který je dnes možný jen na základě výjimky ministerstva životního prostředí, bude problematičtější. Ministerstvo bude moci tuto výjimku udělit pouze v odůvodněných případech a za předpokladu, že neexistuje jiná alternativa, jak řešit případné střety člověka s medvědem.

V posledních letech dochází stále častěji ke střetům medvěda s člověkem. Lidé ale čím dál více pronikají do přirozených biotopů medvědů, když sbírají lesní plodiny a nechávají v přírodě volně položené potraviny, které medvědy lákají.

Vydáno pod