Sokoli v Českém Švýcarsku vyseděli 21 mláďat

Krásná Lípa - Sokoli stěhovaví letos v oblasti Českého Švýcarska vyseděli 21 mláďat. Ptáci hnízdili na deseti místech, sedm párů vyvedlo mladé. České Švýcarsko tak má největší populaci sokolů stěhovavých v Česku. Sokoly stěhovavé v této lokalitě člověk v 70. letech minulého století nejprve vyhubil, po několika desetiletích ale ochránci přírody tyto ptáky začali znovu vypouštět do přírody.

„Hnízdění měla šanci na úspěch také díky dočasným uzavírkám hnízdních lokalit. Toto opatření chrání ptáky před rušením ze strany člověka v době, kdy jsou obzvláště citliví. I zdánlivě drobné vyrušení může mít fatální následky v podobě zastydlých vajec nebo mláďat uhynulých hlady,“ vysvětlil ředitel správy národního parku Pavel Benda.

Z deseti hnízdících párů se sedmi podařilo vysedět mláďata, jeden pár ještě podle správy parku nedosáhl pohlavní zralosti a dvě hnízdění byla patrně z přirozených příčin neúspěšná. Mláďata se kroužkují, a tak správa parku ví, že sokoli z Českého Švýcarska hnízdí například v polských Górach Stolowych, v Žitavských horách v Sasku, ale i na severu Itálie.

pouze jednorázové použití! tzn. již více nepoužívejte :-)
Zdroj: ČT24/Správa Národního parku České Švýcarsko

Správa Národního parku České Švýcarsko pracuje také na projektu návratu lososů obecných a střevle potoční do českých řek. Připravuje také programy návratu tetřeva hlušce nebo jeřábka lesního. Z rostlinné říše se pak zaměstnanci parku snaží do přírody vracet jedli bělokorou nebo třešeň ptačí.