Čtení do karantény. Rozhovory o školství, klimatu i totalitním hospodářství

Pro dlouhé karanténní večery nabízíme nejzajímavější rozhovory, které redaktoři webu ČT24 pořídili v uplynulém půlroce. Odkaz na ně je vždy pod jménem zpovídané osobnosti.

Finská expertka na školství Susanna Bäckmanová odhaluje tajemství úspěchu tamního vzdělávacího systému. Poptávka po učitelské profesi v zemi desetkrát převyšuje nabídku a průprava k povolání je mimořádně pestrá. To dává možnost učitelům pracovat velmi nezávisle.

Socioložka Marie Čermáková hovořila o pokračující diskriminaci žen a vysvětlovala její setrvačnost. Dala také nahlédnout do receptů progresivních skandinávských zemí.

Její kolegyně Eva Richter se věnuje specificky roli žen v reakci na změnu klimatu. Upozorňuje, že přes slávu Grety Thunbergové jejich hlas zaznívá velmi málo, což má nečekaně velký vliv na dominantní témata.

Environmentální etik Bohuslav Binka se věnuje našemu celkovému vnímání změn klimatu. Do souvislosti dává především nátlakové akce, moralizovaní a odpovědnost. Komentuje i specifický vliv Václava Klause.

O vztahu ke smrti mluvila etnoložka Olga Nešporová. Zabývá se mimo jiné tím, proč se Češi brání novým trendům v pohřebnictví nebo postupným vracením dříve dosti vyloučeného tématu do veřejného prostoru.

Smrti se okrajově věnuje i etnoložka Blanka Soukupová, která třeba popisuje pohřbívání Ústředního výboru KSČ. Jejím tématem je skon místních názvů nebo naopak důvody jejich zarputilého přetrvávání.

Době totality se věnuje národohospodář Karel Zeman, který připomíná fungování ekonomiky těsně před jejím koncem. Vysvětluje, proč vznikaly pořadníky na byty a co třeba určovalo ceny potravin.

Společenskou stránku totalitní ekonomiky odkrývá socioložka Helena Kubátová. A nalézá i překvapivé paralely se současnými módními trendy.

Nedemokratickým poměrům se věnují i tři rozhovory o dění v zahraničí. V Bělorusku se konaly volby do parlamentu, v nichž už nesměly kandidovat ani jediné dvě opoziční poslankyně. O vývoji režimu nebo třeba o nominačním procesu kandidátů na poslance v zemi hovořila jedna z nich Alena Anisimová.

Realitu sousední Ukrajiny a konkrétně Donbasu sužovaného ruskou vojenskou agresí přiblížila dokumentaristka Iryna Cilyk. Hovořila i o proměně země pod vedením nového prezidenta, kterého nemá ráda.

V létě otřásaly Hongkongem tvrdé konflikty. Sinoložka Olga Lomová odpovídala na otázky po jejich příčinách i specificích oblasti. Hovořila i obecně o posunu politiky komunistů v Pekingu ve vztahu k regionům, které sice formálně Číně patří, mají však omezenou formu autonomie.