Zásilka šla na špatnou adresu, řidič přesto přišel o oprávnění

Fikce doručení, tedy považování nepřebrané pošty za doručenou, používají správní úřady, aby zabránily promlčení přestupku. Ukazuje se však, že úřady neváhají fikci uplatnit i v době, kdy k nepřevzetí pošty samy přispějí svojí chybou. Kvůli takovým chybám potom mohou být lidé potrestáni za přestupek, aniž by se mohli bránit.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Zásilka šla na špatnou adresu, řidič přesto přišel o průkaz

Zabavení řidičského průkazu za závažný přestupek je pro některé řidiče likvidační. Viktor Molnár z Prahy kvůli ztrátě oprávnění nemohl dále pracovat na pozici řidiče. O tom, že mu hrozí ztráta řidičského průkazu, ale nevěděl. Správní úřad v Benešově, kde policisté Molnára přistihli v autě bez registračních značek, totiž rozhodl po uplatnění fikce doručení, při které ale chyboval jak samotný úřad, tak pošta.

Benešovský úřad poslal oznámení o zahájení řízení na špatnou adresu, adresována byla na neexistující číslo domu. Pošta poté vrátila zásilku zpět s tím, že je adresát neznámý. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík uvedl, že doručovatel se s výzvou k vyzvednutí zásilky zastavil i na správné adrese, tam ji však pouze vyvěsil. Viktor Molnár přitom odmítl, že by o zásilce věděl. „Je to fikce doručení. On si to nevyzvedl,“ shrnul však výsledek pokusu o doručení vedoucí benešovského odboru dopravy Pavel Vohralík.

„Pro účastníka řízení je to zásadní problém. Jen těžko se prokazuje, že v domovní schránce nebyla vhozena žádná písemnost.“

Stanislav Šíp

zmocněnec p. Molnára

Správní řízení pokračovalo, přestože správní řád stanoví, že „pokud by správní orgán vlastním pochybením doručoval písemnost na nesprávnou adresu, pak by nemohla nastat fikce doručení“. Pavel Vohralík však charakterizoval chybu v adrese, na kterou úřad zásilku poslal, jako „nedopatření“. Za vše ostatní podle něj může Česká pošta, která zdůvodnila nedoručení prohlášením, že je adresát neznámý. Pochybení státního podniku uznal i Matyáš Vitík. „Nastalo bohužel ze strany České pošty pochybení. Měl být uveden jiný důvod s tím, že adresa neexistuje,“ uvedl mluvčí.

Ačkoli se o pochybení pošty správní řád nezmiňuje, získal Viktor Molnár řidičský průkaz prozatím zpět, protože správní úřad uznal jeho odvolání. S řidičem přistiženým bez značek ale zahájí nové řízení. Za jízdu bez poznávací značky se totiž zákaz řízení uděluje. Tentokrát však již bude řidič o projednávání vědět.

Pošta pro podobné případy doporučila lidem zřídit si datovou schránku.