Zemědělci by při nákupu půdy mohli získat státní dotaci

Praha – Podporu až dvě stě milionů korun by mohli získat farmáři od státu při nákupu zemědělské půdy. Vyplývá to z programu, který připravuje ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem a nevládními agrárními organizacemi. Chystaná podpora se má týkat nákupu půdy, která není ve vlastnictví státu.

Ministr zemědělství Petr Bendl vznik nového programu zdůvodnil snahou posílit vlastnický vztah k půdě. V Česku je totiž podle něj stále vysoké procento pronajaté zemědělské půdy, což má nepříznivý dopad na kvalitu zemědělského půdního fondu. Roční ztráty z nezodpovědného nakládání s půdou odborníci odhadují na zhruba čtyři miliardy korun.

Petr Bendl, ministr zemědělství:

„To vede ke zhoršující se konkurenceschopnosti základního výrobního faktoru - půdy. Proto usilujeme o posilování vlastnického vztahu k půdě a připravujeme program PGRLF na podporu nákupu zemědělské půdy, na který půjde ročně 200 milionů korun.“

Připravovaný program je podle mluvčího MZe Žáčka zaměřen na pomoc stávajícím i začínajícím zemědělským podnikatelům při nákupu nestátní zemědělské půdy. „Bude minimálně administrativně náročný a pro žadatele co nejjednodušší. V současné době se upřesňují podmínky, za kterých bude podpora poskytována, optimalizuje se výše poskytnuté podpory a doba, na kterou bude poskytnuta,“ podotkl Žáček.

Vydáno pod