Lidé na Heřmanoměstecku se dočkají čisté vody

Chrudim - Přes jedenáct tisíc obyvatel Heřmanova Městce a okolí se v novém roce dočká kvalitní pitné vody. Kvůli znečištění pesticidy bylo nutné propojit vodovody v Chrudimi a Heřmanově Městci. Stavba přišla na víc než padesát milionů korun.

Domácnosti na Heřmanoměstecku odebíraly vodu ze dvou nedalekých vrtů. U jednoho z nich ale průzkumy před časem prokázaly rostoucí hodnoty rizikového pesticidu atrazinu. „Takzvaný vrt V2, jak mu říkáme, byl na začátku roku 2008 odstaven z provozu, protože byl zasažen pesticidy,“ vysvětluje ředitel podniku Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Josef Hrad. „Tato kontaminace pesticidy byla způsobena dlouhodobou a intenzivní zemědělskou výrobou. Hnojiva se tak dlouhodobě vsakovala do půdy a kontaminovala spodní vody,“ dodává starosta Heřmanova Městce Aleš Jiroutek.    

Vodovody a kanalizace se pustily do největší stavby v historii společnosti. Propojení skupinového vodovodu Chrudim a Heřmanův Městec si vynutilo investice do úpravny vody v Markovicích a vodojemu Konopáč. „Do těchto vodojemů tekla dříve voda z vrdických vrtů, dnes sem vtéká voda z Markovic. Odtud jsou pak napouštěny vodovodní řády v Heřmanově Městci a okolí,“ říká starosta Jiroutek.   

Reportáž Michala Klokočníka (zdroj: ČT24)

Lidem ve spádové oblasti společnost garantuje kvalitní pitnou vodu, kterou dodává také do Chrudimi a části Pardubic. „Teď právě probíhají technologické zkoušky tohoto díla a v průběhu ledna bychom měli přejít na zásobování Heřmanoměstecka právě ze skupinového vodovodu Chrudim,“ předpokládá Josef Hrad.

Ani tady se ale odběratelé nevyhnou zdražování. Šedesát sedm korun a čtyřicet devět haléřů - taková bude v novém roce cena za m3 vody na Chrudimsku. Zvyšování ceny Vodovody a kanalizace zdůvodňují stále nižší spotřebou hlavně u průmyslových podniků.