Stráský dostal výjimku k použití biocidů proti kůrovci

Vimperk - Správa Národního parku Šumava dostala výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny k použití biocidů proti kůrovci. Oznámil to ředitel parku Jan Stráský. Už koncem dubna vedení parku použilo insekticid Vaztac ilegálně v bezzásahových zónách, za což mu hrozí pokuta. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) podle mluvčí Ivany Awwadové správní řízení ještě neuzavřela, potrvá několik měsíců.

Ředitel parku Stráský poté, co na případ upozornilo Hnutí Duha, přiznal, že dal k použití chemických látek pokyn, aniž by k tomu speciální výjimku měl. „Je mojí zákonnou povinností realizovat všechna opatření proti kůrovci tak, abych předešel vzniku škod na majetku ve vlastnictví státu a na majetcích sousedních vlastníků lesů,“ ospravedlňoval se tehdy ředitel.

Ekologové v jarních měsících upozornili, že chemicky nastříkané kmeny stojí například u turistického odpočívadla u Javoří pily a další jsou rozmístěny podél cest, kudy chodí návštěvníci Šumavy. Z některých míst, která budou ponechána divoké přírodě, nechala správa parku otrávené klády po upozornění odstranit.

Biocidy na skládkách dříví i na trojnožkách

Náměstek ředitele parku Václav Braun dnes upřesnil, že správa parku obdržela výjimku k použití biocidů Vaztac v takovém rozsahu, v jakém bylo požádáno, přičemž původní požadavek byl silně redukován v souladu s postojem ministra životního prostředí Tomáše Chalupy (ODS) a s ohledem na existenci soustavy Natura 2000. Bližší informace odmítl podat, protože rozhodnutí ještě nenabylo právní moci.

Jeden z účastníků řízení řekl, že výjimku státní správa povolila k aplikaci biocidu na skládkách dříví určeného k odvozu z lesa k dalšímu zpracování, dále pro aplikaci biocidu na zvýšení účinnosti obranných opatření, to je otrávených trojnožek a lapáků zatraktivněných feromonem. Lesníci pak mohou chemii použít i v některých porostech, pokud by především z důvodů klimatických nebo kapacitních nebylo možné asanované stromy určené k odvozu z lesa včas přiblížit na odvozní místa. Jedy může správa národního parku použít především v krajním případě, pokud by efektivní zásah proti škodlivému hmyzu nebylo možné provést jinak.

Inspekce řeší hned několik prohřešků

Pokud ve správním řízení proti dubnovému ilegálnímu použití chemie v parku nenastanou průtahy, mohla by jej ČIŽP uzavřít do konce léta. Ta v něm jedná hned o několika skutcích, jak o použití pesticidů proti kůrovci, tak například o květnovém kácení souší podél turistických cest v době hnízdění ptáků. Podle informací ČTK nedostane nejspíše pokutu v horní, až dvoumilionové hranici, ale také ne v dolní. Nejspíše se bude jednat o částku v řádech statisíců. Dostane ji za hypotetickou škodu, kterou mohly jedy v bezzásahové zóně přírody evropsky významné lokality způsobit.

Šumava
Zdroj: ČT24