Verheugen: Cena energie bude růst, řešením je nižší spotřeba

Praha - Evropská unie by měla ve své energetické politice zohlednit potřeby jednotlivých členských zemí. Jedině tak bude schopna zajistit bezpečnost dodávek elektrické energie. Uvádí to zpráva, kterou si nechala zpracovat nezisková organizace Central Europe Energy Partners. Ta se snaží už od roku 2010 podporovat společnou energetickou politiku Evropské unie. Dle Güntera Verheugena, bývalého místopředsedy Evropské komise a komisaře pro podnikání a průmysl, je jisté, že ceny energií budou stoupat, a proto by měly novější členské země EU spolupracovat na energetickém poli.

Ekonomická krize, problém konkurenceschopnosti průmyslu a nevyváženost potřeb nových a starých členských států. Nabízí se otázka, kam dál směřovat, aby byly všechny státy uspokojeny. Nejlepším řešení je podívat se na zdroje, které má každá země k dispozici. Kombinovat například těžbu uhlí s jeho ekologickým spalováním. Hledat čisté využití tradičních fosilních zdrojů.

Klesne cena energie?

„V blízké budoucnosti ne. Pravda je, že ceny energie budou růst, budou vysoké a jediným způsobem, jak to zajistit za rozumnou cenu, je snížení spotřeby prostřednictvím nástrojů energetické efektivity a snížení naší závislosti ropy a plynu,“ říká Günter Verheugen.

Energetická politika se musí koordinovat

„Musíme politiky koordinovat, musíme mít evropskou síť pro elektřinu a plyn. Musí být panevropská a dobře propojená. Každý bude mít dostupný plyn za stejných podmínek a země si nebudou řešit problémy s dodávkami energie tím, že budou ohrožovat hospodářskou budoucnost dalších zemí,“ doplňuje Verheugen.

První krok, který můžou země udělat, je lépe řídit své energetické otázky. Pokud by země spolupracovaly, mohly by dosáhnout pozitivního vlivu na energetickou politiku Evropské unie.

Günter Verheugen ve studiu ČT24 (zdroj: ČT24)