Genocida není jen holocaust a Maďaři mají také svého Wintona

Praha - Většina lidí má za to, že konference ve Wannsee v lednu 1942 přijala rozhodnutí o konečném řešení židovské otázky, ale to rozhodnutí mohl učinit jen sám Adolf Hitler a bylo učiněno v roce 1941. Reinhard Heydrich tak nebyl autorem myšlenky, ale vykonavatelem, připomněl v Událostech, komentářích profesor historie holocaustu na Univerzitě v Uppsale Paul A. Levine. Sám Heydrich konferenci svolal za účelem koordinace byrokracie proto, aby všechny nacistické složky věděly, že protižidovskou politiku má na starosti on. Dokonce jí předsedal a všem tam oznámil, že on se ujímá této záležitosti, nicméně rozhodnutí padlo již předtím.

Profesor Paul A. Levine se v Praze zúčastnil konference, jejímž cílem je představit studia genocidy jako samostatný vědní obor. Odborníci studium genocidy vyčleňují jako samostatný vědní obor i přesto, že jde o historii jako takovou. Jako samostatný obor se genocida vyvinula ze studií holocaustu. Podle Levina je tento obor spíše součástí politologie než historie a jeho snahou je porovnávat různé genocidy, které se odehrály, zatímco studia holocaustu se soustřeďují jen na období nacismu.

Genocida je systematická a úmyslná likvidace národnostní, etnické nebo náboženské skupiny. Historie zná různé konkrétní případy genocidy: holocaust, genocidu páchanou nacistickým Německem na některých okupovaných územích, genocidu Arménů Turky v Osmanské říši na počátku 20. století, genocidu Hutuů a Tutsiů ve Rwandě, nebo genocidu v Kambodži za režimu Rudých Khmerů.


Levine je mimo jiné i autorem knihy o švédském diplomatovi Raoulu Wallenbergovi, kterého lze srovnat s například v Česku známým Nicolasem Wintonem. Osudy nejspíš nejpozoruhodnější postavy švédské diplomacie za 2. světové války přiblížil v publikaci "Raoul Wallenberg in Budapest: Myth, History and Holocaust." Wallenberg byl švédský diplomat, který byl vyslán vládou, aby pomohl budapešťským židům. Vydáváním švédských pasů zachránil desítky tisíc maďarských židů. Bez úhony přežil v Budapešti celou válku, až v lednu 1945 ho při osvobození zatkla ruská armáda a je velice pravděpodobné, že jej Stalinův režim nechal v roce 1947 zavraždit. 

Video Rozhovor s Paulem A. Levinem
video

Rozhovor s Paulem A. Levinem