Ropa, jádro, plyn, slunce. Mapy energetiky ukazují zdroje síly i mezinárodního napětí

Debata o budoucnosti energetiky je vzhledem ke změnám klimatu v plném proudu. Oddělit racionální argumenty od lobbistických tlaků nebo nereálného snění může pomoci pohled na vhodně zvolenou mapu.

Bez energie není civilizace. Potřebujeme ji na dopravu, topení, chlazení, zemědělství, průmysl i služby.

Ve velkém ji umíme vyrábět jen z několika zdrojů. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) svět čerpá veškerou svou energii z 32 procent z ropy, z 27 procent z uhlí, z 22 procent z plynu, z deseti procent z biopaliv včetně dřeva a odpadu, z pěti procent z jádra, z necelých tří procent z vody a z necelých dvou procent z ostatních obnovitelných zdrojů. Přes devadesát procent světové energie tak vzniká pálením uhlovodíků způsobujícím emise skleníkových plynů.

Celkové dodávky energie podle zdroje
Zdroj: IEA

Nejvariabilnější energie má formu elektřiny. V její výrobě je podle IEA stále dominantní uhlí (39 procent) a plyn (23 procent). Následuje voda se 16 a jádro s deseti procenty. Zbývajících 12 procent obstarává ropa, slunce, vítr a biomasa.

Výroba elektřiny podle zdroje
Zdroj: IEA

Spotřeba elektřiny ve světě se významně liší. Nejvyšší je ve Skandinávii, kde jsou levné vodní a hojné jaderné zdroje, v Jižní Koreji, která ve velkém vsadila na jádro, v Severní Americe, která je kvůli svému přístupu jedním z největších znečišťovatelů ovzduší, a v zemích Arabského poloostrova bohatých na ropu a plyn. Nejnižší je naopak ve většině ekonomicky nerozvinutých zemí v Africe a v jižní Asii. Tam roste a rychle poroste i nadále.

Spotřeba elektřiny na osobu (MWh/os.) v roce 2016
Zdroj: International energy agency

Uhlí

Prvním pohonem průmyslové revoluce bylo uhlí. Továrny vznikaly právě tam, kde ho bylo nejvíc: v Británii, Porúří, Sasku, Slezsku, Donbasu nebo například východních Spojených státech. Třeba v britském atlase z roku 1938 bylo jeho rozmístění na prvních stránkách.

Mapa uhlí a ropy v atlase z roku 1938
Zdroj: Newnes Modern Pictorial Atlas

A hlavní silou zůstává dodnes. Je levné a je ho hodně. Snadno se navíc převáží. Na následujících dvou střídajících se mapách jsou tmavšími barvami vyznačeni největší vývozci a dovozci uhlí. Je dobře vidět jeden z hlavních směrů převozu suroviny: z Austrálie a Indonésie do Indie a Číny. Je to jeden z důvodů, proč Čína tolik usiluje o kontrolu Jihočínského moře, kudy tyto lodě s uhlím proplouvají.

Vývoz a dovoz uhlí (zdroj: ČT24)

Rozměr pálení uhlí ve dvou nejlidnatějších zemích světa ukazuje také mapa britské organizace Carbon Brief. Kruhy na ní představují uhelné elektrárny, přičemž velikost odpovídá jejich výkonu. Barva zase označuje, v jaké jsou fázi své životnosti: Růžové jsou nové nebo ve stavbě, žluté v provozu a bílé se budou brzy zavírat.

Uhelné elektrárny. Růžové jsou nové nebo ve stavbě, žluté v provozu a bílé se budou brzy zavírat. Interaktivní verze zde.
Zdroj: Carbon Brief

Je patrné, že konec uhelného věku začíná v západní Evropě. Tedy tam, kde se uhlí pálí nejdéle. Ukazuje to i další mapa, kde jsou zeleně vyznačeny státy s konkrétním datem ukončení provozu uhelných elektráren. Modré o něm diskutují a červené tuto debatu teprve začínají, nebo k ní ani nemíří.

Budoucnost uhelných elektráren v Evropě
Zdroj: Carbon Brief

Problém je, jak nejšpinavější zdroj nahradit. V roce 2017 EU jako celek poprvé vyrobila víc elektřiny z obnovitelných zdrojů než z uhlí. Bližší pohled však ukazuje, že v některých zemích, především ve střední Evropě a na Balkáně, je taková realita zatím těžce představitelná.

Podíl zdrojů na výrobě elektřiny v Evropě
Zdroj: Carbon Brief

Plyn

Některé země se snaží kombinovat sluneční a větrné zdroje s plynem. Ty se totiž dobře doplňují – plynové elektrárny se dají rychle spouštět a vypínat podle toho, jak kolísají dodávky z větrných a slunečních farem. Emise ze spalování plynu jsou také nižší než v případě uhlí.

Touto cestou se vydává v Evropě především Německo. Právě proto má zájem na spolehlivých dodávkách a spolupracuje na nich s největším evropských dodavatelem a druhým největším světovým producentem Ruskem. Společně přelstili nemilosrdnou geografii kladoucí mezi ně další státy a položili plynovod na dno Baltského moře. Nazvali ho Nord Stream a dokončují jeho druhé potrubí.

Podobně měl mezi Ruskem a jižní Evropou vzniknout plynovod South Stream, plány na něj zůstaly však jen na papíře.

Hlavní evropské plynovody
Zdroj: Wikimedia Commons

Kromě Ruska se nejvíc zemního plynu nachází na Blízkém východě a čím dál tím víc ve Spojených státech. Ty se díky technologii frakování staly jeho největším producentem. Vzhledem k jejich izolované poloze to mimo jiné vede k rozmachu přepravy stlačeného a chlazeného plynu po moři ve speciálních tankerech.

Státy podle produkce zemního plynu
Zdroj: IEA

Většinu plynu těží Američané v Texasu a v Pensylvánii. Pole, odkud se dá frakováním dostat, však leží také na rozlehlé a řídce obydlené prérii středozápadu.

Naleziště zemního plynu v USA
Zdroj: EIA

Ropa

Kde je plyn, bývá často i ropa. I v její produkci se USA nedávno dostaly na špici. Dosud nikdo v dějinách nepřidal na těžbě tak rychle. To však Spojeným státům nestačí a musí ji dovážet z dalších zemí.

Na východní polokouli jsou hlavními producenty opět Rusko a Blízký východ a také několik afrických zemí. Následující střídající se dvě mapy ukazují, jak ropa cestuje od těchto producentů do populačně nabitých a energeticky hladových regionů Evropy a východní Asie.

Vývoz a dovoz ropy (zdroj: ČT24)

Při námořní cestě přitom existuje několik kritických úžin, jimiž obrovské množství černého zlata proplouvá. Největší pozornosti se v poslední době dostalo Hormuzskému průlivu mezi Spojenými arabskými emiráty, Ománem a Íránem. Jím proplouvá asi pětina světové produkce.

Hormuzský průliv jako strategické místo
Zdroj: News.com/Wikipedia.org/ABC

Ropa je s plynem na širším Blízkém východě jedním ze zdrojů mnoha napjatých situací. Mapa nalezišť může proto leccos vyjasnit: proč Rusko investovalo tolik do udržení své suverenity nad Čečenskem; proč se vede tvrdý spor o námořní hranice v Kaspickém moři; proč Turecko odmítá autonomii jihovýchodu země obydleného převážně Kurdy; proč se tvrdě bojovalo o neobydlenou poušť v Sýrii; proč Irák kdysi napadl Írán a Kuvajt; proč se Katar odmítá připojit k silnému tlaku sousedních zemí na Írán.

Naleziště ropy a plynu
Zdroj: http://gulf2000.columbia.edu/Michael Izady

Emise

Státy oplývající uhlovodíky jsou většinou také jejich největšími „paliči“. Produkují tak nejvíc emisí oxidu uhličitého na hlavu. Konkurují jim v tom jen vyspělé země.

Emise oxidu uhličitého na hlavu (2017)
Zdroj: Our World In Data

Vedle vypouštění skleníkových plynů má spalování uhlí, plynu a ropy i přímější následky. Do ovzduší se při něm dostává řada látek přímo ohrožujících zdraví. Podle odhadů OSN zabíjí znečištěný vzduch asi sedm milionů lidí ročně. K tomu způsobuje náklady ve výši pěti bilionů dolarů ročně.

Ekonom Anil Markandya a politolog Paul Wilkinson se pokusili spočítat, kolik lidských životů si výroba energie vyžádá podle zdroje. Nejhůř vyšlo uhlí, nejlépe jaderná energetika.

Počet úmrtí za jednu terawatthodinu podle zdroje
Zdroj: Our World In Data

Jádro

Zatím největší a nejspolehlivější bezemisní zdroj elektřiny představuje atomová elektrárna. K jejím přednostem patří především stabilní dodávky do sítě, relativně levný provoz, malé množství odpadu a vysoká bezpečnost. Nevýhodou jsou velké pořizovací náklady, obavy veřejnosti z následků případné havárie a problémy s ukládáním radioaktivního odpadu.

Na světě nyní funguje 457 reaktorů v 31 zemích. Většina z nich vyrábí elektřinu v pěti zemích: USA (99), Francii (58), Číně (46), Japonsku (42) a Rusku (37). Jiný žebříček se ukáže, když se země seřadí podle podílu jádra v energetickém mixu. Třetí příčku v něm zaujímá Slovensko, jedenáctou Česko.

Země s největším podílem elektřiny z jádra
Zdroj: Factmaps.com

V současnosti se staví dalších 54 reaktorů, nejvíc v Číně, Indii, Rusku, Jižní Koreji a Spojených arabských emirátech. Některé země také plánují do jaderného klubu vstoupit. Tři se naopak rozhodly, že jej opustí: Belgie, Německo a Švýcarsko. Přidají se tak k Rakousku, Itálii a Dánsku, které si atomovou energii zakázaly už dřív.

Přístup k jaderným elektrárnám
Zdroj: Wikimedia Commons / World Nuclear Association

Největší výhodou jaderné energetiky je vyzkoušená a známá technologie. V případě politického rozhodnutí je možné relativně rychle zapojit velké objemy výroby. Stalo se to například ve Francii, kdy se za pouhých deset let mezi roky 1976 a 1986 zvýšil podíl elektřiny vyrobené z jádra z necelých osmi na více než sedmdesát procent.

Politolog Joshua S. Goldstein a jaderný inženýr Staffan A. Qvist proto v knize Zářná budoucnost (A Bright Future) propagují velký celosvětový obrat k jádru jako jediné realistické a dostatečně rychlé řešení problému skleníkových plynů.

Voda

Lidstvo má k dispozici ještě další zdroje čisté energie, především tekoucí vodu, slunce a vítr. I přes jejich rychlý růst v posledních letech jsou však stále ve výrazné menšině. Existuje několik výjimek. Celkem 16 zemí na světě má více než devadesát procent své elektřiny vyrobených z obnovitelných zdrojů.

Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů
Zdroj: Our World In Data

Dají se rozdělit do dvou skupin. První tvoří země, které mají velmi malou spotřebu, především v subsaharské Africe nebo jižní Asii. Druhá pak zahrnuje státy s vysokými horami plnými strmých potoků jako Norsko nebo Nepál nebo s velkými řekami vhodnými ke stavbě obřích přehrad. Například jediná hráz Itaipú na řece Paraná v Jižní Americe pokryje přes devadesát procent spotřeby Paraguaye.

Na mapě níže je vidět teoretický potenciál pro využití vodní energie. Nejvyšší v poměru k počtu obyvatel je ve vlhkých tropických oblastech, ve státech s vysokými horami nebo v řídce osídlených severských státech s velkými řekami.

Potenciál pro využití vodní energie
Zdroj: Hoes/Meijer/van der Ent/van de Giesen (2017): Systematic highresolution assessment of global hydropower potential./Olivier Hoes/Lourens Meijer/Ruud van der Ent

Vodní elektrárny mají spolehlivé dodávky a jsou relativně levné. I ony však způsobují problémy. Zatopená údolí vyžadují přesun obyvatel, v případě čínských tří soutěsek to byly stovky tisíc lidí. Během napouštění také berou vodu všem, kdo žijí pod přehradou. Například budovaná hráz na Modrém Nilu v Etiopii by tuto řeku zcela vysušila asi na rok a půl. Proto se bude napouštět pomaleji. Negativně přehrady dopadají i na život v řece.

Vítr

Dalším obnovitelným zdrojem je vítr. Nejdůležitější jsou u něj rychlost a stálost, které jsou nejvyšší u moře. Pobřeží Severního moře patří celosvětově k jednomu z nejvhodnějších regionů pro větrné elektrárny. A je také jednou z mála hustě obydlených oblastí, kde vydatně fouká.

Rychlost větru v 80 metrech nad zemí
Zdroj: vaisala.com/Vaisala

Rozmístění větrných elektráren však není ovlivněno jen silou a stálostí větru. Důležité je také politické rozhodnutí jednotlivých států. To je dobře vidět například na hranici Německa s Českem. V pohraničních horách s podobnými větrnými podmínkami byla ještě v roce 2016 situace výrazně odlišná.

Větrné elektrárny v Evropě (2016)
Zdroj: setis.ec.europa.eu

Slunce

Čím dál diskutovanější jsou i sluneční elektrárny. Svůdnou mapu vytvořili lidé z projektu Land Art Generator, kteří lobbují za rychlý přechod na obnovitelné zdroje. Namalovali na svět několik čtverečků, jejichž pokrytí solárními panely by podle jejich propočtů zajistilo výrobu energie v množství odpovídajícím celosvětové spotřebě elektřiny i pohonných hmot, a to dokonce odhadované v roce 2030.

Černé čtverce představují plochu nutnou k zajištění elektřiny výhradně ze slunečního svitu
Zdroj: Land Art Generator

Taková představa však naráží na řadu problémů, především nutnost takto získanou energii přepravovat na velké vzdálenosti nebo dokázat ve velkých objemech uskladnit a převézt. Až na několik výjimek totiž nejstabilněji a nejvíc svítí v pouštích, kde však většinou nikdo nežije.

Síla slunečního svitu ve wattech na metr čtvereční
Zdroj: vaisala.com/Vaisala

Přesto se o to leckde pokoušejí. Ve Spojených arabských emirátech spustili největší solární park světa s kapacitou téměř 1,2 gigawattů schopný zabezpečit elektřinu pro 90 tisíc lidí. Čína zase spustila solární elektrárnu na hladině jezera a podobné projekty běží třeba i v Nizozemsku, Japonsku nebo Spojeném království. Technologie se také velmi rychle vyvíjí a možnosti mohou být brzy úplně jiné.