Jsou domácí porody stejně bezpečné jako v nemocnici? V osmi zkoumaných zemích ano, tvrdí studie

Vědci z kanadské McMaster University studovali rozsáhlý vzorek výzkumů o půl milionu porodů doma a půl milionu v nemocnicích. Dospěli na jeho základě k závěru, že ve vyspělých zemích jsou domácí porody stejně bezpečné jako ty ve zdravotnickém zařízení. Studie vycházela z dat USA, Velké Británie, Nizozemska či Švédska.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK/Picture Alliance Autor: Jörg Lange

Experti v článku, který vyšel v odborném žurnálu EClinicalMedicine z rodiny prestižních časopisů Lancet, uvádějí, že nenašli zvýšenou pravděpodobnost pro úmrtí dětí spojené s porodem. Byla stejná u žen, které rodily doma i v nemocnici, pokud se jednalo rodičky s nízkým rizikem.

„Mnoho žen v bohatých vyspělých zemích si vybírá domácí porod, ale stále přetrvávají obavy o jejich bezpečnost,“ uvedla Eileen Huttonová, emeritní profesorka gynekologie, která výzkum vedla. „Tato práce jasně ukazuje, že riziko není odlišné, ať už se jedná o prostředí domácí, nebo nemocniční.“

Jak výzkum probíhal

Vědci v této studii zkoumali bezpečnost obou míst na základě rizika úmrtí v době porodu a v době do čtyř týdnů po něm. Statisticky ani klinicky významné rozdíly se nenašly.

Jedná se první systematický výzkum tohoto tématu a meta-analýzu dříve publikovaných odborných článků, které vyšly v kvalitní odborné literatuře. Vyšel ze 21 prací vydaných od roku 1990 až do současnosti. Zkoumaly stav ve Švédsku, Anglii, Nizozemsku, Japonsku, Austrálii, Kanadě, Spojených státech a na Novém Zélandu.

Díky těmto rozsáhlým datům mohli vědci srovnat údaje o přibližně půl milionu porodů, jež proběhly doma, s podobně velkým vzorkem porodů v nemocnicích ve výše uvedených osmi zemích.

„Náš výzkum poskytuje spoustu důležitých informací jak samotným ženám a jejich rodinám, tak i odborným autoritám, poskytovatelům zdravotní péče i politikům,“ uvedla Huttonová.

Česká republika v tomto výzkumu zahrnutá nebyla, není možné tedy podle jeho výsledků posuzovat rizikovost domácích porodů v tuzemsku. Obdobně rozsáhlá studie pro Česko zatím neexistuje.

Rizika existují

Jiné práce, které vyšly nedávno, ale varují, že domácí porody mohou být rizikové – například podle výzkumu izraelských vědců jsou domácí porody až třikrát rizikovější než ty v nemocnicích. Také tento výzkum probíhal na rozsáhlém vzorku asi 250 tisíc rodiček, ale týkal se pouze Izraele.

Obecně zůstává problémem, že výsledky se velmi liší u zemí podle jejich geografických podmínek. Rovinaté státy s vysokou hustotou zalidnění a vynikajícím systémem silnic (jako je Nizozemsko) budou mít výsledky vždy lepší než relativně hornaté země s mnoha izolovanými oblastmi. Státy, které výše popsaná studie analyzovala, patří k těm ideálním, co se týká podmínek pro domácí porody.

Tyto parametry reflektuje také postoj České lékařské společnosti J.E. Purkyně a České asociace sester k domácím porodům v našem prostředí: „I u původně zcela fyziologického porodu zcela zdravé ženy mohou náhle nastat závažné pro matku a/nebo dítě zdraví nebo dokonce život ohrožující komplikace. Nejčastější se tak stává v případě akutní hypoxie/asfyxie plodu, respektive novorozence a život ohrožující krvácení matky. V České republice, z hlediska geografických a klimatických podmínek, není možné zajistit pro tyto případy rychlý a nekomplikovaný transport z domácího prostředí do porodnického zařízení.“