Ženy by si měly vybrat, jak chtějí rodit, tvrdí zastánci domácích porodů. Bezpečnější je to v porodnici, oponují lékaři

Porodnictví v Česku prochází v posledních letech velkými změnami. Ministerstvo zdravotnictví povolilo, že na porod nemusí dohlížet lékař, ale třeba jen asistentka, kterou si žena sama vybere. Zastánci takzvaných porodních domů nebo domácích porodů ale po rezortu chtějí ještě větší svobodu. Porodníci i úřady to odmítají jako velké riziko. Loni Středočeský kraj uložil historicky první pokutu porodní asistentce za účast na domácím porodu a před pár dny se o tomto tématu diskutovalo v Porodnici U Apolináře.

Video Události, komentáře: Domácí porody
video

Události, komentáře: Domácí porody

Podle vedoucího lékaře Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Antonína Pařízka je důležité zajistit bezpečný průběh porodu. „Obáváme se, že v momentu, kdy se rodí mimo porodnické zařízení, tam schází bezpečí v případě komplikace. Ta může nastat skutečně velmi rychle, protože tam schází okamžitá pomoc porodníka, případně anesteziologa či neonatologa,“ říká Pařízek.

Zastánci domácích porodů ale argumentují tím, že je důležitá možnost volby. „Ukazuje se, že systémy zdravotní péče, kde existuje široká paleta možností, (…) přináší benefity pro celou společnost,“ uvádí Markéta Pavlíková z pracovní skupiny pro porodnictví při Úřadu vlády. Podle Pavlíkové do takové palety možností spadají specializované porodnice, centra porodních asistentek, které jsou u porodnic, samostatné porodní domy a domácí porody s asistentkou.

Asistentky dokážou rozpoznat rizika

„V systémech, které takhle komunikačně fungují a jsou propojené, jsou porodní asistentky velmi dobře vyškolené k tomu, aby rozpoznávaly rizika už ve chvíli, kdy se jim něco nezdá. Rodící ženu upozorní, že by tam mohl být nějaký problém a v tom případě odjedou do porodnice,“ tvrdí Pavlíková. Dodává, že akutní situace jsou velmi výjimečné, a pokud už nastanou, asistentky jsou na to vyškoleny a dokažou například resuscitovat.

S tím ale nesouhlasí porodník Pařízek. „Původně fyziologický porod se může ve velmi krátké době změnit v tak nebezpečný stav, který může dítě ohrozit nejenom na zdraví, ale dokonce na životě,“ zdůraznil Pařízek, podle něhož je prokázáno, že komplikace nastanou v deseti procentech porodů. „Jsou pochopitelně situace neodvratitelné i v porodnici, ale proto se má rodit v porodnici, protože je za dveřmi anesteziolog, neonatalog a intenzivní, eventuálně resuscitační péče,“ vysvětluje Pařízek.

Kompromisní řešení

V některých západoevropských zemích, Austrálii, Kanadě či Spojených státech fungují porodní domy, které jsou na pomezí mezi porodnicí a domácím porodem. V Česku však takové instituce nejsou. Podle porodníků by v tuzemsku měla vzniknout takzvaná centra porodní asistence, kde by ženy rodily s asistentkou. Na místě by ale zároveň byli i lékaři, kteří by poskytli matce a novorozenci pomoc při komplikacích.

Pavlíková by porodní centra chápala jako první krok. „Porodních asistentek, které skutečně umí pracovat samostatně, je tu poměrně málo. Jejich počet se ale zvyšuje, protože jsou porodnice, které s nimi už umí pracovat (…). Takže je pravda, že to nejde udělat okamžitě, že teď otevřeme deset porodních domů po celém Česku, protože by nebyl nikdo, kdo by v nich mohl pracovat,“ vysvětluje Pavlíková.

Oceňuje, že na sílící poptávku po domácích porodech reaguje i vláda a ministerstvo zdravotnictví. To však Pařízek rozporuje a tvrdí, že poptávka nestoupá. Obě strany ale chtějí pokračovat v diskusi. V budoucnu by se navíc měla ustavit odborná komora porodních asistentek, která by je zastupovala a vzdělávala.