Historická Praha je v ohrožení, varuje UNESCO. Z nečinnosti viní stát i radnici

Historické centrum Prahy by mohlo být zařazeno mezi památky v ohrožení. Seznam památek, kterým hrozí akutní nebezpečí zániku, spravuje UNESCO. Komisařům vadí plánované výškové stavby i chystaný nový stavební zákon, který nepočítá se závaznými stanovisky památkářů. Z nedostatečné péče o historické dědictví viní UNESCO český stát i Prahu. Radnice nepovažuje za reálné riziko vyřazení ze seznamu a celkově považuje zprávu za pozitivní.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Centru Prahy hrozí zápis na seznam ohrožených památek UNESCO

Historické centrum hlavního města je památkou světového dědictví UNESCO od roku 1992. Kromě prestižního seznamu pamětihodností se ale nyní může ocitnout i v méně lichotivém přehledu. Mezinárodní rada pro památky a sídla ICOMOS spolu s UNESCO totiž upozorňují na rizika pro historickou tvář metropole.

Památkoví komisaři vidí nebezpečí zejména v plánovaných výškových stavbách v Praze. Opakovaně si například všímají výstavby na Pankrácké pláni, doporučují také zastavit projekt Rezidence park Kavčí hory. Připomínají, že V Tower se tyčí do výšky 104 metrů, přestože Výbor pro světové dědictví už v roce 2008 doporučil pro nové budovy v Pankráckém pentagonu horní hranici 60 až 70 metrů.

Podle ředitele NPÚ Praha Jaroslava Podlisky ale nemá UNESCO největší problém s tím, že jsou na Pankráci až stometrové budovy. „UNESCO vlastně připouští, že by ty budovy mohly stát, co naopak nepřipouští, je výstavba výškových budov přesahujících stávající,“ uvedl. Praha ovšem se stavbou ještě vyšších budov počítá.

Za problematický považují komisaři i chystaný nový stavební zákon, podle nějž by už stanoviska památkářů pro výstavbu neměla být závazná. ICOMOS a UNESCO dále požadují přepracování Metropolitního plánu. Naopak pozitivně vnímají projekt Smíchov City, který je podle nich vhodně začleněn do stávající historické struktury města.

Mise dále oceňuje zlepšení stavu některých dříve zanedbaných objektů, kupříkladu opravu Národního muzea. Upozorňuje ale na převýšené novostavby a nástavby v památkové rezervaci, které narušují historickou střešní krajinu města. Například u budovy Drn na Národní třídě komisaři konstatují, že je o dvě patra vyšší, než by být měla. To podle nich vytváří nebezpečný precedens pro další nežádoucí navyšování budov v centru města.

Uvádí to ve zprávě, která vznikla po březnové monitorovací návštěvě Prahy. Komisaři vyjádřili politování nad nečinností státní správy. 

Radnice zprávu vítá, podle Zaorálka probíhají jednání

„Reaktivní monitorovací mise z roku 2019 vyjadřuje politování, že smluvní stát nereagoval na obavy, doporučení a žádosti o řadě rozsáhlých rozvojových projektů navrhovaných uvnitř nárazníkové zóny, památky a širším okolí, vyjádřené v předchozích zprávách z misí, ani na rozhodnutí Výboru požadující plán na omezení výškových budov s cílem zabránit vizuálnímu narušení historické městské krajiny v Praze,“ píše se mimo jiné ve zprávě.

Zástupci obou památkářských institucí poslali dokument ministerstvu kultury i zástupcům hlavního města. Radnice zprávu považuje za pozitivní, protože památkářské organizace už nemluví o kompletním vyškrtnutí Prahy ze seznamu kulturního dědictví. „Vnímáme hodnotu, jakou zápis na Seznam světového dědictví pro Prahu má, stejně jako nedůsledný přístup, který směrem k Centru světového dědictví UNESCO bohužel zvolila předchozí politická reprezentace,“ sdělila České televizi radní Hana Třeštíková.

„Je pozitivní, že spekulace, které se objevily, se nepotvrdily a Praze vyškrtnutí nehrozí. Ve zprávě se neuvádí ani nic o omezení nebo uvedení do jiné zóny. Jsou tam nějaké výtky, většina z nich ale míří nad legislativní rámec. S tím ale Praha nemá zmocnění cokoliv dělat, maximálně dávat připomínky,“ doplnil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Zcela opačně vnímá závěry světových institucí Klub Za starou Prahu. „Je to poslední varování. Je to krok, který snižuje prestiž toho místa,“ míní.

Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) Praze nehrozí, že by ze seznamu světového dědictví zmizela. „V tuto chvíli nejde o to, že by se tu mělo zopakovat něco podobného, jako se stalo v Drážďanech. Tam si udělali referendum, odhlasovali, že chtějí most, a UNESCO to respektovalo, že se rozhodli, že jdou jinudy. Taková situace v Praze není, my se v Praze chceme dohodnout,“ ujistil šéf resortu kultury.

I úvahy o zařazení Prahy na seznam ohrožených památek považuje Zaorálek za předčasné, jednání s UNESCO podle něj probíhá a situace se dá zvládnout. Výsledek diskuzí s organizací očekává někdy v příštím roce. „UNESCO bude teď čekat na to, jakým způsobem budeme reagovat. Záleží na tom, jak se vypořádáme s jejich výhradami, bude probíhat další hodnocení,“ shrnul ministr.

„Reakce bude podrobně zpracována ve Zprávě o stavu zachování historického centra Prahy, o jejíž předložení požádal rovněž Výbor pro světové dědictví,“ slíbila mluvčí ministerstva kultury Petra Hrušková. Některá z doporučení se podle ní budou společně s Centrem světového dědictví probírat během společného mezinárodního workshopu v Praze k tématu výškové regulace, který se bude konat v březnu 2020.

„My nechráníme Prahu kvůli UNESCO a turistům, ale kvůli sobě, kvůli dalším generacím. Výškovými stavbami bychom tuto neuvěřitelně pozitivní věc zničili. Existuje názor, že bez výškových budov není Praha světová, ale to je omyl. Místo toho je potřeba se věnovat regeneraci okrajových částí.“

Václav Girsa

památkový architekt, pedagog, prezident, Český národní komitét ICOMOS
video Girsa: Prahu chráníme kvůli sobě
Video Studio ČT24
video

Girsa: Prahu chráníme kvůli sobě

Závažné porušení podmínek UNESCO

Soubor opatření schválený Výborem pro světové dědictví monitorovací mise vypracovala v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány už v roce 2010. „Zprávy z misí hovoří vždy diplomatickou řečí. Pokud už takto zmiňuje a konkrétně vytýká chyby, jedná se o závažné porušení podmínek, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala spolu se zápisem Prahy na seznam světového dědictví UNESCO,“ řekl ke zprávě Václav Girsa, prezident Českého národního komitétu ICOMOS.

Podle zprávy je nyní na Praze a České republice, aby započaly s nápravou tohoto stavu. To, jak se k tomu postaví, vyhodnotí Výbor pro světové dědictví na svém 44. zasedání příští rok. Na něm bude v případě potvrzení zjištěného či potencionálního ohrožení výjimečné světové hodnoty statku, jímž je historické centrum Prahy, posouzeno jeho možné zapsání na Seznam světového dědictví v ohrožení.