Táhnout za jeden provaz je v našem zájmu. Vystrčil v novoročním projevu vyzval k jednotě a odpovědnosti

Novoroční projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila (zdroj: ČT24)

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) poděkoval v novoročním projevu zdravotníkům a všem, kdo se v loňském roce podíleli na boji s pandemií. Vyzval také k solidaritě a spolupráci nejen v boji s koronavirem. Svým prvním novoročním projevem navázal na tradici, kterou založil jeho loni zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS).

„Stejně jako Václav Havel, i já jsem přesvědčen, že si své politiky nevolíte proto, aby vám lhali. Již delší čas žijeme v podivné době a nemáme za sebou dobrý rok,“ uvedl svou novoroční řeč předseda Senátu Vystrčil.

Poděkoval lidem, kteří se zapojili do boje s pandemií. „Chtěl bych znovu poděkovat nejen zdravotníkům, ale všem, kteří v boji proti koronavirové pandemii pomáhali a pomáhají, a to i o vánočních svátcích a o víkendech. Všem, kteří nabídli a nabízejí pomocnou ruku, děkuji,“ řekl.

Ocenil, že veřejnost projevila chuť pomáhat už během jarní první vlny. „Lidé neváhali přiložit ruku k dílu a první bitvu jsme vybojovali vítězně,“ vzpomínal. Konkrétně připomněl ty, kteří pomáhali šitím roušek, rozvozem dezinfekce či zásobováním jídlem. „Všechny tyto a další projevy lidské solidarity, odhodlání a vzájemné důvěry, pro mě osobně, byly jedním z nejsilnějších a nejvíce povzbudivých momentů roku 2020. Děkuji vám,“ řekl Vystrčil.

Nejhorší je nejistota

Zatímco jednání vlády během jarní vlny epidemie ocenil, na podzim podle něj zaspala. Jako následek pak vznikly pochybnosti o protiepidemických opatřeních a důvěra veřejnosti se začala vytrácet.

Podotkl, že se vláda při svých krocích chovala tak, jak si lidé přáli, a přiznat následně chybu pro ni bylo těžké. „Právě o tom je skutečná politika, v těžkých chvílích se pozná, kdo není pouhý populista a sběrač hlasů, ale kdo je skutečným politikem,“ uvedl Vystrčil. A vznesl požadavek k vládě, aby se více soustředila na předvídatelnost svých kroků. „Pro všechny je nejhorší nejistota,“ upozornil.

Vyjádřil také lítost nad lidmi, kteří kvůli nemoci zemřeli, i těmi, kteří zaplatili životem za dopady epidemie na zdravotnictví. „Myslím na zemřelé, jejich pozůstalé a blízké a v duchu se za vás modlím. Prosím, držte se a nevzdávejte se, jsme s vámi,“ vzkázal.

Táhnout za jeden provaz

Vystrčil připomněl, že pandemie nepřipravuje lidi pouze o životy, ale přináší také existenciální či sociální problémy. Jejich dopad pocítili například živnostníci, podnikatelé, ale také lidé z oblasti kultury nebo neziskového sektoru. Vyzval proto, aby se lidé nepovyšovali nad druhé, ale ukázali solidaritu.

„Pokud nepochopíme, že být solidární a táhnout za jeden provaz je nyní v našem společném zájmu, pokud nepochopíme, že vychvalováním jedněch a pliváním na druhé ničemu nepomáháme, pokud nepochopíme, že význam a role zejména veřejnoprávních médií je dnes zcela zásadní, pokud nepochopíme, že dnes není čas se za každou cenu trefovat do svého politického soupeře a kritizovat každý jeho krok, pokud toto všechno nepochopíme, potom bude naše schopnost se úspěšně se zákeřnou pandemií vypořádat významně oslabena,“ zdůraznil.

Vyzdvihl Čechy jakožto schopný, hrdý, pracovitý a svobodomyslný národ. „I proto, prosím, nepropadejme malomyslnosti, podlézavosti, deziluzi nebo pasivitě, které jsou často přiživovány úmyslně šířenými dezinformacemi nebo pomluvami,“ poznamenal. Vyzval, aby se lidé nenechali rozeštvat, rozdělit a nerezignovali na tradiční pojetí parlamentní demokracie.

Nezodpovědnost může zabíjet

K překonání pandemie může podle Vystrčila přispět každý. „Stačí k tomu nosit roušku, dodržovat rozestupy a dodržovat další pravidla,“ řekl. Za cestu ke svobodě označil očkování. „Nezapomínejme, prosím, že i hloupost nebo nezodpovědnost mohou zabíjet,“ dodal.

Do nového roku popřál, aby lidé dokázali brát vážně názory druhých. „A abychom třeba i díky koronaviru nebo i kůrovci konečně pochopili a přijali za své, že příroda je oproti nám lidem mnohem mocnější a silnější a že je v našem bytostném zájmu ji respektovat a chránit,“ vzkázal.