Petr Pavel se ujal funkce prezidenta. Slavnostní den uzavřela modlitba a koncert v katedrále

Mimořádné vysílání ČT24 k inauguraci Petra Pavla (zdroj: ČT24)

Petr Pavel je prezidentem republiky. Odpoledne při ceremoniálu ve Vladislavském sále složil slib předepsaný ústavou do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), čímž se ujal úřadu. V sále se sešlo osm stovek pozvaných hostů, po ceremoniálu přišel nový prezident pozdravit i další lidi shromážděné na III. hradním nádvoří a na Hradčanském náměstí. Slavnostní program skončil v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha ekumenickou modlitbou, požehnáním novému prezidentovi a koncertem České filharmonie a Pražského filharmonického sboru.

On-line přenos

Inaugurace prezidenta republiky

  • 18:33

    On-line přenos k inauguraci prezidenta končí. Česká televize z areálu Pražského hradu nabídla od 20:10 rozhovor s Petrem Pavlem. Speciální vysílání pokračuje do 23:00 a hosty v něm jsou a budou významné osobnosti včetně slovenského premiéra.

  • 18:29

    Prezident s první dámou se přesunuli do hlavní lodě Chrámu svatého Víta, kde zazněla v podání České filharmonie česká státní hymna. V těchto chvílích zní Te Deum od Antonína Dvořáka, které završí slavnostní ceremoniál.

  • 18:23

    Prezident jmenoval s účinností od dnešního odpoledne Janu Vohralíkovou vedoucí své kanceláře. Vystřídala Mynáře, který k dnešku rezignoval.

Inaugurace začala ve dvě hodiny, kdy do Vladislavského sálu přišli vrcholní ústavní činitelé – předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), premiér Petr Fiala (ODS) a předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský – a po nich bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman s manželkami a vdova po prezidentovi Václavu Havlovi Dagmar Havlová.

Po nich nastoupili vojáci s historickými prapory a potom do historického prostoru, který je dějištěm prezidentských inaugurací od roku 1934, vstoupili Petr a Eva Pavlovi. Když nastupující prezident procházel sálem, začali hosté tleskat, což se při inauguraci ještě nikdy nestalo.

Příchod prezidenta Petra Pavla do Vladislavského sálu
Zdroj: ČTK/Roman Vondrouš

Inaugurace je formálně společnou schůzí obou parlamentních komor, kromě jejich členů ale ve Vladislavském sále seděli i další pozvaní hosté včetně protikandidátů Petra Pavla z prezidentských voleb. Společnou schůzi řídí předsedkyně sněmovny, zatímco do rukou předsedy Senátu složil Petr Pavel ve čtvrt na tři prezidentský slib.  

  • „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad v zájmu všeho lidu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Poté, co nový prezident slib řekl a podepsal, zazněla česká státní hymna a 21 dělových salv, zatímco nad střechy hradních paláců opět vystoupala vlajka prezidenta republiky s heslem „Pravda vítězí“.

Zatímco v době Československa byla inaugurace spíše jen uklidňující tečkou za samotnou volbou – která byla nepřímá a o hlavě státu hlasovali pouze zákonodárci – a následovala bezprostředně po ní, od vzniku samostatné České republiky se koná až s odstupem. Zejména to platí od zavedení přímé volby, která bývá v lednu, ale prezident nastupuje až v březnu.

Součástí inaugurace v moderním pojetí jsou i projevy. V minulosti je přednášeli předsedové parlamentu, ale od nástupu Václava Klause se k zákonodárcům a dalším hostům shromážděným ve Vladislavském sále Pražského hradu obracejí i sami nastupující prezidenti. Projev po svém uvedení do funkce přednesl i nový prezident Pavel.

Řekl v něm, že nežádá sto dní hájení, naopak zveřejní seznam svých cílů na prvních sto dnů. Chce pokračovat v návštěvách regionů, které zahájil již před inaugurací. Uvedl také, že nepovažuje českou společnost za příliš rozdělenou, pouze si podle prezidenta zvykla víc mluvit o tom, co ji rozděluje.

Po prezidentově projevu a krátkých závěrečných slovech Pekarové Adamové, v nichž Pavlovi popřála, aby se mu podařilo naplnit očekávání a odhodlání budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku, odešli nejprve vojáci s historickými prapory, a potom i nová hlava státu – to již za zvuku fanfár z Libuše. 

Mezi hosty byli kromě bývalých prezidentů, zákonodárců a dalších ústavních činitelů také někteří Pavlovi protikandidáti z lednových voleb, kteří v politice nejsou činní. Danuše Nerudová, která skončila v prvním kole třetí, připomněla, že před pěti lety ve Vladislavském sále nebyla, přestože byla rektorkou vysoké školy a rektoři většinou mezi hosty inaugurací bývají. Po sporech s minulým prezidentem však v roce 2018 chyběli.

Dvojí překvapení při pozdravu z balkonu

Po inauguraci čekali lidé shromáždění na III. nádvoří, až nového prezidenta uvidí naživo. Jeho kancléřka Jana Vohralíková předeslala, že je při této příležitosti připraveno překvapení. Prezidentský pozdrav zahájil přímo na balkonu Kühnův dětský sbor a zpěvačka Kateřina Marie Tichá, z jejichž úst zazněla státní hymna.

Petr Pavel a první dáma se na veřejnosti objevili sedm minut před třetí hodinou odpoledne, na úvod sklidili dlouhý potlesk od značně zaplněného nádvoří. Nový prezident návštěvníkům poděkoval a přednesl další projev, který na rozdíl od toho ve Vladislavském sále nečetl a hovořil v něm o základních hodnotách demokratické společnosti – lidských právech, důstojnosti a rovnosti před zákonem.

„Inaugurace je příležitostí, abychom si připomněli hodnoty. Ty hodnoty, které se v poslední době pro mnoho lidí začaly citelně vytrácet. Jsou to hodnoty, na kterých stojí naše země a jsou pro nás tak důležité, že byly vtěleny do základního zákona,“ podotkl.

Pavel také rozvinul z balkonu standartu, kterou v éře Miloše Zemana z Hradu odnesla skupina Ztohoven. „Je to ta standarta, která byla z Hradu odnesena, byla restaurována a teď se na Hrad vrací jako symbol návratu hodnot,“ řekl prezident.

Petr Pavel s navrácenou standartou při pozdravu z balkonu
Zdroj: Vít Černý/ČTK

Po skončení inaugurace a pozdravu z balkonu zamířil prezident republiky na Hradčanské náměstí, kde společně s náčelníkem armádního generálního štábu Karlem Řehkou položil květiny k soše Tomáše Garrigua Masaryka. Potom se pozdravil s lidmi shromážděnými na Hradčanském náměstí, s těmi, kdo se dostali nejblíže, si podal ruce a některým podepsal fotografie.

Na Hradčanském náměstí byla ale před příchodem hlavy státu také potřeba sanitka kvůli zdravotním problémům u sochy Tomáše Garrigua Masaryka. Podle velitele bezpečnostních opatření na Pražském hradě Daniela Koláře ale „zdravotní indispozice“ nebyla závažná. 

Ve Španělském sále Pavel žertoval o dnech mlčení

Devět minut po půl šesté přišel prezident do Španělského sálu, kde se koná číše vína. Přišlo na ni podstatně více hostů než na samotnou inauguraci, nebyl však mezi nimi například Miloš Zeman, který hned po uvedení svého nástupce do funkce Hrad opustil. Zatímco ve Vladislavském sále se shromáždilo asi osm stovek lidí, do Španělského sálu a přilehlé Rudolfovy galerie přišlo asi 2500 lidí.

Atmosféra byla podstatně méně formální než ve Vladislavském sále a méně formální byl také úvodní projev hlavy státu. Na úvod poznamenal, že je to již třetí jeho projev za odpoledne. „Už jsem dávno překročil svoji normu a několik dalších dní budu muset mlčet,“ konstatoval. Skutečný program na příští dny mu to ale sotva umožní. Již v pátek by měl Pavel jmenovat nového ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) a také slíbil, že se vyjádří k tomu, zda podepíše či vetuje novelu upravující valorizaci penzí.

Petr Pavel a Karel Řehka u Masarykovy sochy
Zdroj: Ondřej Hájek/ČTK

Vyzdvihl roli své manželky, která podle Pavla zprvu nebyla myšlence jeho kandidatury nakloněna, ale „postupně se s tím sžívala, až se s tím sžila natolik, že byla podstatnou částí úspěchu“. Hovořil také o svém volebním týmu, v němž podle Pavla „za celou dobu nezaznělo jediné skřípání, jediná hádka“.

Prezident ve Španělském sále rovněž uvedl, že jeho žena Eva bude plnohodnotnou první dámou, věnovat se bude tématům zdravotní prevence, rodiny, pomoci dětem a seniorům.

Brána gigantů se otevřela před obědem dvou prezidentů

Petr a Eva Pavlovi přijeli na Pražský hrad deset minut před polednem. Otevřela se před nimi Brána gigantů, která byla zavřená od půlnoci. Byl to jeden ze symbolů toho, že je Česko bez úřadujícího prezidenta. Kromě zavření brány, která odděluje Hradčanské náměstí od I. nádvoří Pražského hradu, symbolizovalo ukončení éry Miloše Zemana také stažení prezidentské vlajky.

Když Petr Pavel vystoupil z auta, začali vojáci otevírat Bránu gigantů
Zdroj: Ondřej Hájek/ČTK

Právě se Zemanem se Petr Pavel setkal před inaugurací. Společně i s oběma prvními dámami poobědvali. ČTK uvedla, že se servíroval vývar a svíčková.

Při obědě převzal Petr Pavel od Miloše Zemana Řád bílého lva a Řád Tomáše Garrigua Masaryka, jejichž nositelem úřadující prezident republiky ze zákona je, a také prezidentský klíč od Korunní komory, ve které jsou uchovávány mimo jiné korunovační klenoty.

Někdejší náčelník generálního štábu a předseda Vojenského výboru NATO Pavel střídá Zemana po deseti letech. Nyní, den po skončení mandátu, má i příležitost bilancovat. S otázkami na hodnocení jeho éry i očekávání od nového prezidenta se Česká televize obrátila na všech 281 zákonodárců.

Požehnání a Česká filharmonie

Několik částí měl večerní program v katedrále, který začal po šesté hodině večer, ale svatostánek se začal plnit s velkým předstihem. Již před šestou se rozezněl zvon Zikmund, na který zvoníci zvoní jen příležitostně, hlavně ve svátky.

Petr Pavel přišel do katedrály uctít památku svatého Václava. Předtím představitelé katolické, evangelické i židovské víry pronesli modlitbu za vlast a požehnání hlavě státu.

Slavnost doprovodily Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor, které ještě za zvuků zvonu Zikmund, provedly Sukovu Meditaci na staročeský chorál Svatý Václave, po požehnání následovala část Dvořákova oratoria Svatá Ludmila a Dvořákovo Te Deum.

Petr Pavel učinil po inauguraci také důležité personální rozhodnutí – jmenoval s účinností od odpoledne Janu Vohralíkovou vedoucí Kanceláře prezidenta republiky. Nahradila Vratislava Mynáře, který k 9. březnu rezignoval. 

90' ČT24: Role prezidenta v českém politickém systému (zdroj: ČT24)