Třetí Adventní koncert zazněl na Vyšehradě. Pomůže centru Kaleidoskop

Se zapálením třetí adventní svíce se rozezněl chrám svatého Petra a Pavla na pražském Vyšehradě. Třetí koncert, který je součástí cyklu Adventních koncertů České televize, vysílala ČT1 od 17:30. Tentokrát byl věnován spolku Kaleidoskop – centru terapie a vzdělávání z Prahy. Zazněly například písně skupiny Čechomor nebo souhra dvou violoncell pod vedením Dominiky Hoškové a Jiřího Hoška.

Video Adventní koncerty České televize 2019 - Kaleidoskop
video

Adventní koncerty České televize 2019: Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání

Centrum Kaleidoskop od roku 2005 poskytuje pomoc lidem s poruchou osobnosti a je jedinou službou svého druhu v ČR. Tito lidé trpí odchylkami od běžného způsobu vnímání a myšlení, mají deprese, nízké sebevědomí, strach z nových situací a narušené sociální vztahy. Opakovaně jsou hospitalizováni v psychiatrických léčebnách a izolováni od společnosti.

Pobyt v komunitě Kaleidoskop znamená intenzivní rok, kdy se učí navazovat a udržovat vztahy i řešit konflikty. Mnohé z nich je pak možné začlenit do společnosti a zlepšit kvalitu jejich života. 

Organizace zakoupila starší budovu v Solenicích na Příbramsku, kde poskytuje klientům péči v klidném a bezpečném prostředí. Budova by ale potřebovala renovovat, střecha a elektroinstalace jsou ve velmi špatném stavu.

„Kaleidoskop jsem si vybral proto, že je to jediná organizace, která poskytuje sociální a psychoterapeutické služby pro lidi s poruchou osobnosti. Je dobré si uvědomit, že jejich klientem se může v dnešní náročné době stát každý z nás,“ zdůvodňuje výběr patron tohoto koncertu Marek Wollner.