Kontrolní pravomoci NKÚ se rozšíří, schválili poslanci

Pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) kontrolovat hospodaření se státními penězi se možná rozšíří. Změnu ústavy schválila sněmovna, čeká se na postoj Senátu. Dolní komora už schválila změny v předkupním právu, vrátit by se mělo jeho značné omezení, které platilo před pěti lety. Poslanci se také shodli v prvním kole na zavedení klouzavého mandátu pro členy vlády.

Poslanecká sněmovna
Zdroj: ČTK Autor: Krumphanzl Michal

Schválená novela k NKÚ z pera poslanců Pirátů rozšiřuje pravomoci úřadu tak, že by mohl kontrolovat i hospodaření s dalšími veřejnými penězi. Mohl by také prověřovat hospodaření firem, v nichž mají stát nebo samosprávy většinový podíl. Nyní musí novelu schválit ještě Senát, kde obdobné pokusy v minulosti neuspěly.

Nejvyšší kontrolní úřad nyní prověřuje jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může podniknout v případě, kdy hospodaří se státním majetkem. 

Koho přesně bude NKÚ kontrolovat, stanoví až související novela

Koho přesně bude smět NKÚ kontrolovat, stanoví až související vládní novela zákona o NKÚ. Poslanci v ní ve středu odhlasovali jen dílčí úpravy a před závěrečným hlasováním její projednávání přerušili do doby, než Senát rozhodne o schválené novele ústavy. Důvodem je, že pro projednávání ústavní novely nemá Senát stanovenou lhůtu, zatímco pro běžný zákon platí lhůta 30 dní. Stejně tak poslanci přerušili projednávání obdobné novely zákona o NKÚ, kterou předložili Piráti.

V dílčím hlasování poslanci o vládní novele rozhodli, že úřad bude moci kontrolovat hospodaření krajů a statutárních měst. Původně vláda navrhovala, aby mohl dohlížet na obce s rozšířenou působností.

Z novely poslanci vypustili možnost kontrolovat hospodaření veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí. Úřad ale podle ní bude moci kontrolovat Českou televizi a Český rozhlas. Poslanci odmítli návrh rozšířit počet členů širšího vedení úřadu, kolegia, z nynějších 15 na 17.

Pro novelu hlasovalo 138 poslanců, zapotřebí jich byla ústavní většina, tedy 120 hlasů. Pro změnu ústavy hlasovali poslanci z klubů ANO, KSČM, Pirátů, SPD, ČSSD a po jednom poslanci z klubů KDU-ČSL a STAN.

Neprošel návrh ústavně-právního výboru, aby se NKÚ zabýval i tím, jak fungují kontroly ve veřejné správě. Předseda kontrolního výboru Roman Kubíček (ANO) poukazoval na to, že sám úřad o tuto kompetenci nestojí.

Příslušná databáze kontrol by si podle něj vyžádala podle odhadů od šesti do 200 milionů korun. Martin Kupka (ODS) označil tuto částku za vycucanou z prstu a evidenci kontrol hájil. Podle Kupky jsou hlavně malé obce zatěžovány častými kontrolami.

Video Studio ČT24
video

Piráti a ČSSD vítají rozšíření pravomocí NKÚ

Sněmovna neschválila pozměňovací návrhy Kateřiny Valachové (ČSSD) a Kupky, aby běžný zákon o NKÚ patřil mezi normy, na jejichž znění se musí shodnout obě parlamentní komory.

O rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ usiluje už od roku 2013 protikorupční platforma Rekonstrukce státu. „Přínosem kontrol ze strany NKÚ je zejména to, že se jedná o jediný nezávislý auditní orgán státu. Na rozdíl od takzvaných interních kontrol ministerstev může zaručit objektivní a politicky nestranné informace o hospodaření s veřejnými prostředky,“ uvedl v dnešní tiskové zprávě Josef Karlický z platformy.

Ministři by mohli mít klouzavý mandát ve sněmovně 

Členové vlády by do budoucna mohli postoupit svůj poslanecký mandát náhradníkům, dokud by působili v ministerském kabinetu. Tato změna ústavy z dílny poslanců dostala v prvním kole podporu, zabývat se jí nyní budou výbory ústavně právní a mandátový i sněmovní ústavní komise.

Ústavní novelu připravili Piráti a podepsali se pod ni také poslanci SPD, STAN a vládního hnutí ANO, které obdobnou změnu ústavy slibovalo ve volebním programu. Piráti počítali s tím, že členové vlády by po dobu svého působení v kabinetu nesměli být zároveň členy dolní komory. Sněmovní ústavní komise už ale navrhla tuto povinnost zmírnit a zavést ji jen jako možnost. Proti novele měli výhrady zástupci ODS a KSČM.

Předkupní právo se zřejmě výrazně omezí

Předkupní právo se v občanském zákoníku zřejmě výrazně změní. Vrátit by se mělo jeho značné omezení, které platilo před pěti lety v souvislosti s novým civilním kodexem, schválila v novele sněmovna. Vláda původně navrhovala, aby se předkupní právo vlastníků dalších bytů nevztahovalo na parkovací stání v bytových domech. Při prodeji bytu společně se stáním působí potíže. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Sněmovna na návrh ústavně-právního výboru podpořila úpravu, která prakticky znamená opětovné zrušení předkupního práva spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům. Do jeho pozdějšího obnovení v roce 2018 se omezilo jen na případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Právo bude podle novely i v těchto případech znovu omezeno na půl roku od vzniku spoluvlastnictví. Časové omezení nebude platit ve vztahu k zemědělskému závodu.

Lhůta pro vracení nadměrných odpočtů na dani se prodlouží  

Sněmovna také podpořila novelu daňového řádu, z níž vyplývá, že se lhůta pro vracení nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty prodlouží z nynějších 30 dní na 45 dní. Novela současně vytváří podmínky pro vznik online finančního úřadu, tedy portálu MOJE daně. Portál má umožnit poplatníkům, aby si vyřizovali daňové záležitosti s finančním úřadem po internetu. Má také zjednodušit kontrolní postupy.

Škol v přírodě se zřejmě budou moci účastnit i děti bez dokladu o očkování

Doklad o očkování asi nebude podmínkou pro pobyt dítěte na škole v přírodě. Pro účast na zotavovacích akcích, tedy táborech, ale zůstane tato povinnost zachována. Očkování proti meningokoku u dětí do jednoho roku věku bude zdarma. Schválila to sněmovna v rámci novely o ochraně veřejného zdraví. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

Poslanci do novely vložili na návrh šéfky sněmovního zdravotnického výboru Věry Adámkové (ANO) také ustanovení, podle něhož hlavní hygienik bude muset mít lékařské vzdělání. Znamenalo by to, že hlavní hygienička Eva Gottvaldová bude muset do roka opustit svou funkci. Vystudovala totiž na brněnské Masarykově univerzitě obor výživa člověka.

Mezi další návrhy, jimiž se poslanci zabývali, patří ten od poslance ANO Jiřího Maška. Na jeho návrh by mohli obecní strážníci získat nárok na odchodné. Mašek tuto změnu navrhl připojit k poslanecké novele, jež mimo jiné zpřesňuje některá oprávnění a postupy strážníků. Zpřísňuje také podmínky bezúhonnosti a přidává podporu a propagaci extremistických hnutí k důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti strážníků. Sněmovna bude poslaneckou předlohu schvalovat na březnové schůzi.