Vědci z Brna zkoumají, proč generace Z víc plýtvá jídlem. Může to být rychlým životním stylem i rostoucím blahobytem

Jak Češi plýtvají jídlem (zdroj: ČT24)

Mladí Češi jsou na tom nejhůře v plýtvání s potravinami, vyplývá ze zjištění vědců z Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU). Odborníci to chtějí změnit, spustili tak projekt, který se právě na nakládání s potravinami v této věkové skupině zaměřuje. Obsah odpadkových košů vědci sledují na deseti univerzitních kolejích ve městě. Zahraniční studie ukazují, že mladí lidé plýtvají jídlem víc například kvůli rychlejšímu životnímu stylu nebo lepší dostupnosti potravin.

„Projekt je víceoborový, to znamená, že využíváme celou řadu metod jako dotazníkové šetření, deníkové šetření, rozbory odpadu, až po aplikaci umělé inteligence. Ta nám pomůže predikovat chování generace Z co se týká plýtvání potravinami,“ vysvětlila řešitelka projektu z Provozně ekonomické fakulty MENDELU Lucie Veselá.

Odborníci odpad svážejí tak, aby nebyl rozdrcen. „My pak zjišťujeme jednak jeho množství, ale také ho rozebíráme a zjišťujeme jeho strukturu. Zjistíme, jestli je tam papír, plast, potravinový odpad, a u toho potravinového odpadu se pak zabýváme tím, jaké jednotlivé kategorie potravin zde najdeme,“ upřesnila Veselá.

Už z prvních rozborů, které MENDELU provedla, bylo zřejmé, že studenti nevyhazují trvanlivé potraviny, ale spíše ty čerstvé. „To nás utvrzuje v tom, že tato generace dbá na zdravý životní styl a na to, čím se stravuje,“ konstatovala řešitelka projektu.

Rychlý životní styl a dobrá dostupnost potravin

První fáze projektu, tedy rozbor odpadů, bude podle Veselé probíhat zhruba rok. „Následuje druhá fáze, která je také na rok, a tam budeme měřit, jak je kampaň efektivní. Ve třetím roce už budeme zkoumat, jaký má kampaň dlouhodobý efekt,“ dodala.

Vědci z univerzity navazují na zahraniční studie, ze kterých vyplynulo, že generace Z více plýtvá potravinami například kvůli rychlému životnímu stylu i celkovou změnou chodu dne. „To způsobuje, že lidé přijdou do kontaktu s potravinami až v obchodě, odklání se od praktik jako je sušení, zavařování či nakládání, to už ta generace neumí,“ uvedla Veselá. Dodala ale také, že roste blahobyt a potraviny jsou jednoduše dostupnější.

Data z probíhajícího výzkumu poté zamíří na ministerstvo životního prostředí a zemědělství. „Česko se totiž spolu s dalšími státy Evropské unie zavázalo, že do roku 2030 sníží plýtvání s potravinami o zhruba padesát procent. V celé EU by se takto mělo uspořit zhruba 44 milionů tun jídla,“ dodal redaktor ČT Martin Svatoň.