Po Toufarovi další exhumace. V hromadném hrobě hledají archeologové ostatky Zdeny Mašínové

Události ČT: V hromadném hrobě se hledají ostatky Zdeny Mašínové (zdroj: ČT24)

Na ďáblickém hřbitově v Praze se připravuje další exhumace významné osobnosti. Po umučeném faráři Josefu Toufarovi by archeologové mohli vyzvednout také ostatky Zdeny Mašínové. Jestli na místě opravdu jsou, zjistí v příštích dnech sonda. Písemné dokumenty chybějí.

Praha se domluvila se Zdenou Mašínovou mladší na vyzvednutí ostatků její matky na konci loňského března. Následně město ustavilo expertní skupinu, která místo zkoumá. Zdena Mašínová starší, která byla vězněna nacisty i komunisty, byla pohřbena do hromadného hrobu.

Ostatky Zdeny Mašínové starší jsou v Ďáblicích od června 1956. Tehdy zemřela ve vězení a příslušníci Státní bezpečnosti její tělo hodili do hromadného hrobu. Dceři to ale nebylo oznámeno.

„Dokonce nacisti posílali úmrtní list po popravě. Bolševici ani čárku,“ říká Zdena Mašínová mladší.

O tom, kde skončilo tělo její matky, se dozvěděla od hrobníka. Také díky jeho svědectví teď archeologové místo prozkoumají. Podle Mašínové mladší byly ostatky pohřbeny do nejsvrchnější úrovně jednoho z hromadných dětských hrobů. Dokumentace o uložení byla zničena.

Expertní skupina, kterou pak složilo město, zahájila archivní výzkum, který prokázal, že ostatky jsou na ďáblickém hřbitově v šachtě číslo 52. Výzkum ale nepřinesl jednoznačné potvrzení o umístění šachty, proto bude nyní provedena sonda.

„Velmi rozumím přání dcery paní Zdeny Mašínové důstojně uložit ostatky její matky, se kterou komunistický režim tak hanebně nakládal. Navíc považuji za velmi důležité napravovat křivdy napáchané totalitními režimy a také připomínat nám všem, jak statečně se někteří lidé dokázali postavit zvůli a bezpráví,“ uvedla radní Milena Johnová (Praha sobě).

Archeologická sonda bude provedena ve vrchní části šachty číslo 52, která by mohla být místem uložení ostatků Zdeny Mašínové. „Budeme odkrývat jednotlivé vrstvy v čase tak, jak zde vznikaly. A po odstranění zásypu předpokládáme, že bychom mohli dojít až na vrstvu s ostatky,“ popsal archeolog Národního památkového ústavu Jan Havrda.

Pokud sonda potvrdí místo uložení, archeologové ostatky šetrně vyzvednou a předají ke zkoumání antropologickému oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea. „Po nalezení ostatků je antropologové vyzvednou, odvezou si je do laboratoře, kde dojde k odběru vzorků pro DNA,“ doplnil Havrda.

Do konce letošního září by pak mělo být vše hotovo a ostatky bude možné uložit do hrobu rodiny Mašínů v Lošanech na Kolínsku.

Mašínová starší v době soudního procesu s Miladou Horákovou organizovala podpisovou petici za její omilostnění. V listopadu 1953 byla zatčena za odbojovou činnost svých synů. Ve vykonstruovaném procesu byla odsouzena na 25 let žaláře za údajnou velezradu a špionáž. Byla umístěna do tábora nucených prací v Pardubicích, kde roku 1956 zemřela.

Ďáblický hřbitov v Praze vznikl před první světovou válkou. Nacházejí se na něm čestná pohřebiště obětí první světové války a rovněž obětí nacistické a komunistické diktatury. V hromadném hrobě tam byl pohřben také páter Josef Toufar, jehož ostatky byly před několika lety vyzvednuty a následně pohřbeny v Číhošti.

V hromadném hrobě v Ďáblicích je pohřbeno asi 200 politických vězňů. Jejich další exhumaci ale pražský magistrát, který současnou sondu povolil, zatím neplánuje. „Nevím o tom, že by někdo další měl zájem, a my o tom neuvažujeme,“ říká radní Johnová.