Vědci našli kombinaci léků, která by mohla zabírat na agresivní nádory mozku

Imunoterapie v kombinaci s novými experimentálními léky by mohla pomoct lidem s agresivními nádory mozku. Naznačily to první výsledky studie, které vědci představili na výročním zasedání Americké asociace pro výzkum rakoviny

Nádory mozku představují život ohrožující onemocnění. Jenom v Česku se za rok podle odborníků objeví přes osm set  pacientů s primárním zhoubným nádorem, který v mozku přímo vznikl, a dalších více než tisíc lidí, kterým lékaři zjistí mozkové metastázy z jiného nádorového onemocnění.

Počty nádorů mozku v ČR
Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky, SVOD

Nejčastějším a nejagresivnějším mozkovým nádorem u dospělých je glioblastom. Právě na něj se zaměřila malá studie britských vědců. Celkem se jí zúčastnilo deset pacientů trpících pokročilým stadiem této nemoci.

Zmíněnou skupinu vyzkoušeli experti léčit kombinací chemo- a imunoterapie. Konkrétně jim podávali imunoterapeutickou látku s názvem atezolizumab v kombinaci s novým lékem ipatasertibem. Na léčbu velmi dobře zareagovali dva pacienti. U jednoho z nich dokonce agresivní nádor zřejmě zcela zmizel. 

Hlavní autorka studie Juanita Lopezová poznamenala, že na tento typ rakoviny doposud imunoterapie nezabírala. První výsledky výzkumu ale podle ní naznačily, že lék ipatasertib může u některých pacientů vést k tomu, že nádory budou vůči atezolizumabu zranitelné.

„Věříme, že naše zjištění otevírají dveře k dalšímu vývoji toho, co by mohlo u některých pacientů s glioblastomem představovat vhodnou léčebnou alternativu,“ uvedla Lopezová.

„Je úžasné, že jsem tady“

Experimentální léčba zafungovala u devětapadesátiletého Hamishe Mykuru. Zhoubný nádor mozku mu lékaři diagnostikovali v roce 2018. Do studie se přihlásil o rok později, poté, co mu léčba zahrnující chemoterapii, radioterapii i operaci přestala zabírat a tumor se rozrůstal. Nyní, po více než dvaceti měsících se zdá, že nádor už nemá.

„Emocionální cesta, kterou jsem v posledních několika letech prošel, byla dramatická.  Vzhledem k závažnosti mé diagnózy je úžasné, že jsem stále tady,“ řekl podle serveru Guardian Mykura. 

„Několik měsíců po zahájení experimentální léčby jsem měl pocit, že veškerá naděje zmizela a že nádor opět začal růst. Operace ale odhalila, že se ve skutečnosti jednalo o zánět, který způsobily léky útočíčí na tumor. Zafungovaly,“ dodal. 

Autoři studie v té souvislosti poznamenali, že je tak dobrá odezva překvapila. Zdůraznili ale, že výzkum je teprve ve velmi rané fázi.