Asteroid, který vyhladil dinosaury, změnil oceány na kyselinu, ukázal výzkum

Nový výzkum prokázal, že dopad obřího asteroidu před 66 miliony lety změnil světová moře ve výrazně kyselejší. Způsobil tak ekologickou katastrofu, která vyhladila dinosaury.

Bezprostředním důsledkem dopadu asteroidu bylo zatím poslední velké vymírání druhů; věda ale doposud nebyla schopná popsat, čím přesně to asteroid Chicxulub způsobil. Nejnovější výzkum ukazuje, že zásadní vliv měly změny v oceánech vyvolané tímto kosmickým tělesem.

Autoři výsledky popsali v článku, který vyšel v odborném žurnálu PNAS. Zkoumali několik míst na Zemi, aby ukázali, jak oceány vypadaly těsně před dopadem asteroidu a těsně po něm. Z výsledků výzkumů vyplývá, že před dopadem asteroidu se mořská voda nestávala více kyselou.

To se ale změnilo po jeho pádu; kyselost v té době začala intenzivně stoupat. Klíčovým se ukázal průzkum jedné holandské jeskyně – tam se našlo velké množství skvěle zkoumatelných usazenin včetně zbytků zkamenělého pravěkého planktonu.

A právě na těchto mikroskopických organismech se silné okyselení oceánu projevilo velmi intenzivně: voda byla tak kyselá, že to neumožnilo planktonu vybudovat si ochranné schránky. Pokud vůbec vznikly, kyselá voda je rozpustila.

A to vedlo k jejich vymření, což mělo poté dramatický dopad na celý ekosystém: na planktonu je závislý veškerý život v horních vrstvách oceánu. To narušilo uhlíkový cyklus v pravěkých mořích a způsobilo masivní vymírání – jeho projevy musely proniknout i na pevninu. Muselo trvat miliony let, než se úroveň kyselosti moří opět vrátila na původní hodnoty.

Jde jen o jedno z vysvětlení příčin této pravěké katastrofy. Letos vyšly dvě studie, které upozornily, že vliv mohly mít také masivní sopečné erupce v oblasti dnešních Dekkánských trap v Indii.