Český vývoz a dovoz od ledna do srpna klesl asi o desetinu

Český zahraniční obchod se zbožím kvůli pandemii zaznamenal od ledna do srpna pokles u vývozu a dovozu asi o desetinu. Bilance byla meziročně nižší o 42 miliard korun. Největší výkyvy byly v březnu a dubnu. Nejvíce klesl obchod s Německem, naopak výrazně vzrostl dovoz z Číny. Propad českého zahraničního obchodu se projevil především u motorových vozidel, uvedli zástupci Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK/AP Autor: Yu fangping

Vývoz za osm měsíců letošního roku skončil s jedenáctiprocentním poklesem, dovoz se ve stejném obdobní propadl o 9,7 procenta. Dlouhodobě nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR je Německo. S ním se od ledna do srpna vývoz snížil o 84,5 miliardy korun, dovoz klesl více, a to o 89,4 miliardy korun.

U Číny Česko zaznamenává dlouhodobě zápornou bilanci, která se ještě prohlubuje, když se zvyšuje tempo růstu dovozu. Zatímco vývoz z Česka do Číny za osm měsíců letošního roku klesl o 1,2 miliardy korun, dovoz se zvýšil o 29,6 miliardy korun.

„Zahraniční obchod naší země je výrazně závislý na výsledcích zpracovatelského průmyslu, přičemž jednotlivá odvětví v tomto sektoru jsou v řadě případů, ať už přímo, či nepřímo, napojeny na automobilový průmysl,“ řekl Stanislav Konvička z ČSÚ. Vývoz motorových vozidel od ledna do srpna se v meziročním srovnání propadl o 140 miliard korun, dovoz skončil v tomto období s poklesem 82,4 miliardy korun. Výrazné změny v odvětví mají podle Konvičky dopad na celý zahraniční obchod.

Pandemie koronaviru se dále projevila u obchodu s potravinami, kde v případě Česka dlouhodobě převažuje dovoz nad vývozem, uvedla za ČSÚ Miluše Kavěnová. Největší výkyvy byly znatelné v březnu, a to u dovozu i vývozu, kde byl meziroční nárůst okolo 16 procent.

Obchod s textiliemi za leden až srpen zaznamenal meziroční nárůst o 8,8 procenta. Bilance je v tomto případě dlouhodobě kladná, ale v březnu poprvé od prosince 2011 byla záporná.

„Zatímco tehdy to bylo nicotných minus 12 milionů korun, tak nyní to bylo minus 2,2 miliardy korun,“ upozornil Konvička. Výraznou měrou se na tom podle něj podílel dovoz jednorázových roušek a jiného zdravotnického materiálu. Jen jednorázové roušky tvořily asi čtvrtinu veškerého dovozu. Výrazně v tomto období vzrostl dovoz z Číny, a to o 312 procent ve srovnání s loňskem.

V krizi dovoz léků meziročně stoupl asi o čtyřicet procent 

Krize se dotkla i dovozu léků. Největší změna byla v březnu, kdy hodnota dovozu dosáhla více než 12 miliard korun, což je podle Kavěnové meziročně nárůst o zhruba čtyřicet procent. „V dalších měsících se situace vrátila k běžným hodnotám. Lze předpokládat, že podzimní údaje se budou na straně dovozu opět zvyšovat,“ řekla.

Bilance zahraničního obchodu Česka se zbožím se státy Evropské unie je dlouhodobě kladná, naopak se zeměmi mimo EU záporná. Zatímco se bilance se státy mimo Unii od ledna do srpna téměř nezměnila, rozdíl byl asi 55 milionů korun, se státy sedmadvacítky byl zaznamenán meziroční pokles 43 miliard korun.

Podle takzvaného indexu exportu, který připravují Raiffeisenbank a Asociace exportérů, budou celoroční ztráty českého vývozu letos činit minimálně 305 miliard korun. Loni export dosáhl rekordních 4,57 bilionu korun.