Velké stavební investice státu urychlí zvláštní úřad, říká Dostálová

Nový zvláštní úřad s týmem odborníků urychlí velké stavební investice státu typu dálnic nebo energetické infrastruktury. Počítá s tím připravovaný stavební zákon, uvedla po jednání s největšími státními investory ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). V současnosti se podle ní běžně stává, že velkou stavbu celonárodního významu řeší malý stavební úřad, který se s podobně velkým projektem do té doby neměl šanci vůbec setkat.

Klára Dostálová
Zdroj: ČTK Autor: David Taneček

Typickým příkladem může být podle Dostálové pražský okruh, který řeší stavební úřad v Uhříněvsi. „Já se snad ani nemohu zlobit na úřednici tohoto úřadu, že se spletla při obesílání účastníků řízení a musí se opakovat veřejné projednání, což přinese další zdržení stavby. Úřednice tohoto malého stavebního úřadu nemá a ani nemůže mít dostatek zkušeností se stavbou za deset miliard,“ sdělila ministryně.

Jeden z účastníků čtvrteční schůzky, generální ředitel ČEZu a první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Daniel Beneš uvedl, že za problém současného stavebního zákona považuje množství stavebních úřadů a dotčených orgánů a absenci jejich vzájemné koordinace a komunikace.

Jako příklad uvedl snahu ČEZu, který pro zahájení procesu EIA (posouzení vlivu záměru na životní prostředí) pro nový jaderný blok v Dukovanech potřeboval získat vyjádření z hlediska územního plánu. Podle ředitele to trvalo více než rok.

„Z dikce zákona nebylo zřejmé, kdo má být příslušný k jeho vydání. Krajský úřad, ale i třeba ministerstvo životního prostředí, pro něž bylo toto vyjádření podkladem, tvrdily, že jej má vydat ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). MMR zase na základě provedených právních analýz dospělo k tomu, že příslušným je stavební úřad v Hrotovicích, který ale není orgánem územního plánování a těmito informacemi nedisponoval. Po mnohých peripetiích a intenzivních jednáních vydalo kýžené vyjádření MMR,“ uvedl Beneš. Změnu stavebního práva podle něj ČEZ i svaz jednoznačně podporuje.

Kromě ČEZu se čtvrtečního jednání účastnily také další firmy, mimo jiné ČEPS, Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic. Přítomen byl mimo jiné také první náměstek ministra průmyslu a obchodu pro oblast energetiky René Neděla.

Vláda si od nového stavebního zákona slibuje výrazné zrychlení a zjednodušení schvalování staveb. Podle údajů Světové banky patří Česko ve vyřízení stavebního povolení na 157. místo ze 190 porovnávaných zemí. Zákon by měl platit od začátku příštího roku.

Účinnost bude podle Dostálové nabíhat postupně, nejzazší termín je polovina roku 2023. Norma však má řadu kritiků. Mezi nejčastější výtky patří to, že nahrává developerům a nechrání veřejné zájmy.