DOKUMENT: BIS ve výroční zprávě za rok 2018 varuje před Ruskem a Čínou

Bezpečnostní informační služba (BIS) ve výroční zprávě za rok 2018 varuje před nepřátelskými aktivitami Ruska a Číny. Popisuje v ní činnosti zpravodajských služeb obou zemí namířené proti České republice. Utajovanou zprávu obsahující i konkrétní zjištění předkládá BIS vládě a prezidentovi.

Si Ťin-pching a Vladimir Putin
Zdroj: Reuters Autor: Sergej Karpuchin

Výroční zpráva BIS za rok 2018 1.21 MB
„Státní i nestátní, cizí i domácí aktéři se snažili zapojením široké škály metod a aktivit oslabit české státní instituce, ovlivnit oficiální mezinárodně-bezpečnostní postoje státu a vydávat přirozené atributy demokratického zřízení za jeho slabiny,“ píše BIS ve zprávě za rok 2018.

Tajná služba se soustředila především na Rusko a Čínu. „Ruské a čínské zpravodajské aktivity zasahovaly do oblastí politiky, diplomacie, špionáže, ekonomiky i informačního boje,“ varovali zpravodajci. Podle mluvčího BIS Ladislava Štichy se liší cíle obou zemí. „Zatímco cílem Ruska je dostat Českou republiku zpátky do sféry svého vlivu, Číňané nás používají jako vstupní bránu do Evropské unie, a to znamená k ekonomické prosperitě,“ srovnal.

 

Bezpečnostní informační služba zaznamenala činnost příslušníků a spolupracovníků všech ruských zpravodajských služeb: civilní rozvědky SVR, vojenské rozvědky GRU a vnitřní bezpečnostní a zpravodajské služby FSB. Upozorňuje také na ruskou „naddimenzovanou diplomatickou misi“ v České republice.

Rusko podle BIS považuje NATO a jeho členské státy včetně Česka za hlavní vojenskou hrozbu a postupuje proti nim především pomocí hybridních operací. „Klíčovým ruským cílem je manipulace s rozhodovacími procesy a jednotlivci zodpovědnými za rozhodování s cílem přimět protistranu k činnostem, kterými se sama oslabí,“ tvrdí zpravodajci.

Rusko se podle nich pokouší manipulovat rozhodovací procesy na všech úrovních státní správy. Využívá při tom ekonomické, politické, vojenské i informační tlaky a zdánlivé nedokonalosti státních institucí a demokratických procesů, například dlouhý legislativní proces, parlamentní diskuse nebo správní procedury.

Ve zprávě se připomíná kauza otravy agenta Skripala jedem novičok a ruská snaha vzbudit dojem, že se toxická látka vyvíjela v Česku. „Podle zjištění BIS nervově-paralytickou látku použitou ve Velké Británii žádný subjekt v ČR nevyvíjel, nevyráběl ani neskladoval,“ připomíná BIS.

Zpravodajci dále konstatují, že zpracovali podklady, které byly využity v rámci vyhoštění nedeklarovaných zpravodajských důstojníků v reakci na Skripalovu otravu. Tím byla ruská zpravodajská síť v České republice podle Bezpečnostní informační služby oslabena.

Zpravodajci také zmiňují útok na sítě ministerstva zahraničí. „Ze získaných informací vyplývá, že se s největší pravděpodobností jedná o ruskou kyberšpionážní kampaň,“ soudí. „Ministerstvo zahraničních věcí je vzhledem ke své působnosti neustále vystaveno více či méně sofistikovaným kybernetickým útokům nejen státních aktérů.“ 

Informují také o kompromitaci e-mailových účtů příslušníků české armády, rovněž pravděpodobně Ruskem. Ačkoliv útočníci nezískali žádné utajované informace, mají nyní přístup k řadě osobních a citlivých údajů. „Tyto informace mohou v budoucnu zneužít formou sociálního inženýrství pro další útoky, a to nejen na příslušníky Armády ČR,“ varuje BIS.

Ruští zpravodajci rovněž posilovali svůj vliv na politiky, snažili se marginalizovat protikremelsky orientované krajany žijící v Česku a naopak posilovali vliv proputinovsky orientovaných subjektů, podnikali aktivity směřující proti politické svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny, píše se ve zprávě, která varuje i před proruskými aktivisty.

Jejich aktivitu, především šíření dezinformací, považuje kontrarozvědka za vůbec nejzávažnější hrozbu pro ústavnost České republiky. Výroční zpráva konstatuje, že v posledních letech stále intenzivněji, koncepčněji a systematičtěji brojí proti politickému uspořádání v Česku a členství země v EU a NATO.

Proruští aktivisté pocházejí z širokého okruhu subjektů bez ohledu na pravolevé dělení a formální postavení. „Jde o členy nejrůznějších nacionalistických a populistických hnutí, některých stran, zapsaných spolků, neformálních iniciativ a sdružení osob i nezařazené jednotlivce, včetně osob a skupin vzešlých z dříve působícího protiimigračního hnutí,“ popisuje zpráva. Do skupiny zahrnuje média, která se prezentují jako nezávislá či alternativní, osoby usilující o územní rozdělení Ukrajiny a kozácká uskupení.

Motivaci těchto skupin vysvětluje BIS ideologickým spřízněním, obdivem k režimu prezidenta Vladimira Putina či adorací Ruska obecně. „U některých osob nicméně existují indicie o jejich přímé provázanosti s ruskou státní mocí či řízení zpravodajskými službami Ruské federace,“ tvrdí zpravodajci o proruských aktivistech.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Česko dál patří k nejbezpečnějším zemím a nehrozí bezprostřední teroristický útok, píše BIS

Jejich škodlivé působení vidí BIS v tom, že za využití zavádějících, manipulativních či lživých tvrzení ovlivňují veřejné mínění a vyvolávají a udržují strach a napětí ve společnosti. To přispívá k polarizaci a radikalizaci společnosti a podkopávání důvěry obyvatel v principy svobodného demokratického státu.

 

I v případě Číny na českém území podle BIS působily všechny významné zpravodajské služby komunistického totalitního režimu: vojenská rozvědka (MID), Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny (OMSÚV), Ministerstvo státní bezpečnosti (MSS) a Ministerstvo veřejné bezpečnosti (MPS). „K nátlakovému prosazování čínských zájmů se uchylovali stejně jako v předcházejícím období také čínští kariérní diplomaté,“ dodává BIS.

Čínské aktivity jsou podle BIS co do komplexnosti srovnatelné s ruskými, za hlavní problém BIS pokládá nárůst počtu čínských zpravodajských důstojníků, kteří mezi českými občany vyhledávají a kontaktují spolupracovníky a agenty.

„V kontextu čínských aktivit cílících na českou akademickou obec, bezpečnostní sbory a státní správu zaznamenala BIS rostoucí počet čínských pozvání adresovaných českým občanům na školení, semináře a poznávací zájezdy. Čínská strana nabízí pozvaným hradit veškeré výdaje a nadto ještě přidává kapesné,“ tvrdí BIS.

„Organizace takových cest zajišťuje čínské straně řadu výhod – Čína si jimi vytváří kontaktní síť osob, které jí budou nakloněny, resp. si budou vědomy toho, že Čínské lidové republice ‚něco dluží‘, a budou ochotny jí vycházet vstříc,“ vysvětluje se ve zprávě.

„Ze zpravodajského hlediska je nejrizikovějším aspektem samotná fyzická přítomnost hosta na území Číny. K oslovení pro spolupráci totiž čínské zpravodajské služby obvykle využívají právě pobyt zájmových osob na území Číny, případně ve třetí zemi,“ dodávají zpravodajci s tím, že ke kontaktu českých občanů Čína využívá mimo jiné profesní sociální síť LinkedIn.

BIS také informovala, že počítače ministerstva zahraničí čelily několika druhům škodlivého softwaru, který lze „velmi pravděpodobně spojit s aktivitami čínské kyberšpionážní skupiny“. Stopy po ukrytých aktivitách bylo podle BIS možné dohledat několik let zpětně, během této doby útočníci získali některé dokumenty týkající se témat, o která se zajímali.

Čínští zástupci se rovněž snaží narušovat politické i ekonomické česko-tchajwanské vztahy. „Vyvíjeli maximální úsilí, aby o vzájemné spolupráci získávali informace a následně mohli rychle reagovat s cílem oslabovat české kontakty s Tchaj-wanem,“ uvádí kontrarozvědka.

BIS se věnovala rovněž činnosti íránských zpravodajců v Česku. Upozorňuje, že mezi běžnými obchodníky, kteří se zapojují do rozvoje česko-íránských podnikatelských projektů, mohou být i jedinci spjatí s tamními bezpečnostními složkami.

Kontrarozvědka připomíná, že vloni dokončila operaci, při které sledovala hackerské servery libanonského šíitského hnutí Hizballáh. Útočníci operovali z Libanonu a v letech 2017 a 2018 v Česku využívali několik serverů. Ty se pokoušely skrze falešné profily atraktivních žen na sociálních sítích přesvědčit své cíle k nainstalování upravené aplikace, která odesílala citlivá data z telefonu.

Ve výroční zprávě se píše, že BIS vloni potvrdila úmrtí jednoho z bojovníků, kteří odešli z České republiky, aby se připojili k teroristickým organizacím v Sýrii a Iráku. Kontrarozvědka se vedle běžného monitorování situace v muslimské populaci také zabývala signály o výskytu radikálů v Česku.

„Konkrétní přímá rizika ve vztahu k České republice nebyla v žádném z případů potvrzena. Několika dalším podezřením se BIS věnovala v rámci boje proti financování terorismu. Ani v této oblasti nebyly získány poznatky nasvědčující tomu, že by území ČR sloužilo jako logistická či jiná základna mezinárodního terorismu,“ stojí v dokumentu.

Celkově hodnotí BIS situaci v oblasti terorismu a islamistické radikalizace v Česku jako klidnou. „Muslimské organizace se stejně jako v předchozích letech potýkaly s personálními a finančními problémy. I přes snahy různých skupin o získání vlivu nad těmito organizacemi byl zachován dlouhodobě umírněný charakter muslimské komunity,“ uvedla BIS.

Zpravodajci sháněli i informace o lidech z oblasti Maghribu (severní Afriky). Komunita je podle BIS decentralizovaná a postrádá autority, které by bránily radikalizaci, BIS ale zaznamenala několik jedinců s radikálními projevy.

„Za indikátory rizikovosti u Maghribanů považuje BIS nezájem o integraci do většinové společnosti, kriminální činnost, snahu legalizovat svůj pobyt v ČR účelovým sňatkem a finanční tíseň,“ podotýká.

BIS pokračovala i v prověřování pacientů, kteří se přijíždějí léčit do ČR v rámci Libyí hrazeného léčebného programu pro veterány. Odhalila při tom řadu osob s vazbami na islamistické struktury. „Vůči těmto osobám z řad léčených libyjských pacientů, jejich doprovodů a zprostředkovatelů léčby byla iniciována opatření k zamezení jejich dalšího vstupu na území ČR,“ uvádí tajná služba.

Domácí extremistická scéna podle BIS loni stagnovala stejně jako polovojenské organizace, které se označují za domobrany. „Domobranecké aktivity v České republice nejsou významné. Potenciálně nebezpečné je, že jejich představitelé se je snaží legalizovat,“ uvedl mluvčí tajné služby Ladislav Šticha.

Kontrarozvědka se zabývala i riziky spojenými s ekonomikou země. Za ně považuje například zahraničí zásahy do dohledových a regulačních úřadů, které mohly mít podle zprávy vliv i na růst cen některých služeb.