Vojenské policisty nově vede Miroslav Murček. Byl na misích v Jugoslávii, Iráku i Afghánistánu

Do čela Vojenské policie nastupil plukovník generálního štábu Miroslav Murček. Ten má u Vojenské policie pětadvacetiletou praxi. Šéfoval jejímu olomouckému velitelství a působil v pěti zahraničních misích. Ve funkci nahradí Pavla Kříže, kterého ve středu odvolal ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Svůj krok zdůvodnil dlouhodobou nespokojeností se situací uvnitř sboru.

Miroslav Murček vystudoval v 80. letech Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a absolvoval i zdokonalovací kurz velitelů a náčelníků štábů tankových praporů. Působil u tankistů, kde se v roce 1989 stal velitelem tankového praporu.

V roce 1993 přestoupil k Vojenské policii, kde se stal starším důstojníkem sekce vojenské bezpečnostní policie a o rok později starším důstojníkem oddělení vojenské pořádkové a bezpečnostní policie.

Od roku 1995 působil na Velitelství Vojenské policie Olomouc, kde se postupně vypracoval až na velitele, jímž se stal v roce 2009.

Po revoluci absolvoval také kurz systému sebeobrany a boje zblízka MUSADO MCS, kurz NATO pro vyšší důstojníky, kurz pro vyšší důstojníky Řízení obrany státu – krizové řízení a kurz Generálního štábu Řízení obrany státu – vojenská strategie a operační umění.

Během své kariéry byl pětkrát nasazen v zahraniční misi. V roce 2001 působil v jednotkách SFOR v Jugoslávii. V letech 2003 až 2006 byl třikrát v Iráku. V roce 2008 velel v Afghánistánu Útvaru speciálních operací Vojenské policie.

Kříž podle Metnara nezvládal vztahy ve sboru

Pavel Kříž vedl vojenské policisty od roku 2015. Ve funkci skončil ve čtvrtek. „Jeho manažerská, velitelsko-řídící a kontrolní činnost nebyla z mého úhlu pohledu dostatečná. Vedlo to k tomu, že v rámci celé vojenské policie se utvořily tři tábory. Dva bojovaly proti sobě a třetí složený z poctivých vojenských policistů, kteří odvádí denodenně dobrou práci, se na to díval, co se to děje na štábu a ve velení,“ komentoval důvody pro Křížovo odvolání Metnar.

Opakující se problémy v oblasti mezilidských vztahů především ve vedení a na štábu podle něj začaly mít dopad na plnění úkolů. K rozhodnutí ho odvolat ministr dospěl na konci roku. Kříž své odvolání komentoval slovy, že ministr využil svého práva. Řekl, že se vždy snažil sbor řídit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Nový náčelník Vojenské policie má od ministra za úkol zklidnit, zanalyzovat a vyhodnotit situaci. Poté Metnarovi sdělí, jestli bude požadovat změny v řízení Vojenské policie.

Vojenská police byla zřízena v roce 1991. V jejím čele stojí náčelník, který je přímo podřízen ministrovi obrany. Na starosti má policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří ministerstvo obrany.

Od roku 2016 získala Vojenská policie pravomoc samostatně vyšetřovat některé trestné činy související s armádou nebo ministerstvem obrany. V současnosti například prověřuje okolnosti mnohamiliardových vojenských zakázek na nákup mobilních radarů MADR nebo víceúčelových vrtulníků.