O měsíc dřív a o 148 milionů dráž. Stát podepsal se stavbaři smlouvu na dostavbu D11

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se společnostmi Eurovia, Metrostav a Swietelsky podepsalo dodatek ke smlouvě na dostavbu dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi. Cena se zvýší odhadem o 148 milionů a termín dostavby se zkrátí o měsíc. Nový úsek se má pro řidiče otevřít v květnu za tři roky. 

Video Události
video

Události: Dohoda o dostavbě úseku D11

Pozornost na východočeský dálniční tah, který má v dlouhodobém výhledu propojit republiku s Polskem, obrátilo sdružení stavebních firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky koncem ledna, když oznámilo, že podmínečně odstupuje od smlouvy.

Staveniště firmy prý nepřebíraly v odpovídajícím stavu, nově také za stavbu žádaly víc peněz, než kolik bylo ve smlouvě. Argumentovaly tím, že se ceny prací i materiálu zvýšily a za dohodnutou cenu 2,6 miliardy už není možné úsek postavit.

Ředitelství silnic a dálnic reagovalo tím, že smlouvu na vybudování úseku D11 zcela vypovědělo, ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) ale nakonec Eurovii i ŘSD dovedl k sepsání dodatku ke smlouvě. Obě strany ho podepsaly v pondělí.

Dodatek počítá s otevřením dálnice 5. května 2022

„Úsek Hradec Králové – Smiřice se podařilo odblokovat. Došli jsme k dohodě,“ oznámil v úterý ministr dopravy Dan Ťok a obdobně mluvily i obě strany sporu. „Podařilo se nám domluvit na věcech, o kterých jsme si mysleli, že jsou téměř nedomluvitelné,“ sdělil šéf ŘSD Jan Kroupa a zástupce Eurovie Pavel Jiroušek dodal: „Dodatek odstraňuje všechny překážky faktického zahájení prací.“

Podle dodatku firmy dostanou požadovaných 148,63 milionu korun bez DPH. Původní vysoutěžená cena byla 2,594 miliardy korun bez DPH. Navýšení si ŘSD nechalo ověřit znaleckým posudkem, vyplývá ze sedmistránkového dodatku zveřejněném v registru smluv.

Obě strany se také dohodly na tom, že pondělí 11. února je dnem předání staveniště a že firmy zahájí stavební práce do čtrnácti dnů. „Věříme, že na jaře – hned, jak nám to dovolí klimatické podmínky – bude okamžitě vidět práce na stavbě,“ prohlásil šéf ŘSD Kroupa.

Video Studio 6
video

Ťok na brífinku: Úsek Hradec Králové – Smiřice se podařilo odblokovat

Termín uvedení dálnice do provozu dodatek zkrátil o jeden měsíc na 43 měsíců. Protože za datum zahájení stavby se bere 5. říjen 2018, měla by být dálnice uvedena do provozu do 5. května 2022. Termín úplného dokončení díla dodatek zkrátil také o jeden měsíc na 55 měsíců, tedy do 5. května 2023.

ŘSD v dodatku přiznalo, že stavebním firmám ve lhůtě 12 měsíců od podpisu smlouvy neoznámilo zahájení stavby. Učinit tak mělo do 1. září 2018. Protože ŘSD neoznámilo zahájení stavby do 12 měsíců, vznikl stavebním firmám podle smlouvy nárok na dodatečnou platbu.

Ťok: Emoce se zklidnily, jedeme dál

Včasné neoznámení zahájení stavby je v dodatku zdůvodněno prodloužením řízení o vydání stavebních povolení kvůli námitkám hnutí Děti Země.

„Stavební řízení se o víc než měsíc prodloužilo, za tu dobu má firma podle smlouvy nárok na valorizaci. Neshodly se na její výši, proto byly emoce,“ podotkl Ťok. „Emoce se zklidnily, dohodla se výše valorizace, jedeme dál.“

 

Úsek dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice
Zdroj: ŘSD

Původní záměr ŘSD: Na polské hranici v roce 2024

Přípravu a stavbu dálnice D11 provázejí již léta komplikace, ve srovnání s nimiž je odklad zahájení prací na trase do Smiřic o několik měsíců a prodražení o 148 milionů korun jen drobností. Zdaleka nejznámější a nejkomplikovanější byl spor o pozemky, který stát léta vedl s majitelkou polí u Hradce Králové Ludmilou Havránkovou. Než se jim podařilo dohodnout, končila dálnice léta provizorně u Praskačky, kde se sjíždělo na silnici II. třídy – to ale platilo jen pro osobní auta, nákladní vozy na velkou část dálnice vůbec nesměly, takže až do dostavby posledních čtyř kilometrů do Hradce Králové neplnila D11 jeden ze svých hlavních úkolů a kamiony se místo po ní valily po staré silnici I/11.

Problematická byla i příprava stavby samotného úseku Hradec Králové – Smiřice. Důsledkem toho jsou i současné problémy, ŘSD muselo opakovaně žádat o jedno ze dvou potřebných stavebních povolení, mezitím přitom již vysoutěžilo zhotovitele.

K průtahům přispěla odvolání, která podávali občané a také sdružení Děti Země, ale i omyly samotného ŘSD. Vyšlo najevo, že silničáři museli původní žádost o stavební povolení stáhnout, protože v ní byl i dokument, který se týkal jiného úseku.

Již s předstihem se začalo stavět dále od Smiřic k Jaroměři, na jaře 2022 tedy – pokud již nenastane další zdržení – povede dálnice z Prahy až za Jaroměř, nikoli však dále. Neuleví se tedy Trutnovu ani Náchodu. Právě přes Náchod vede nyní hlavní tranzitní trasa z Prahy směrem do polského Kladska a odtud dále k Vratislavi, případně až na sever či severovýchod. Doprava z náchodské silnice by se přitom měla přesunout na dálnici D11, až bude zcela hotová – má vést na hranice, kde na ni naváže polská rychlostní silnice S3.

ŘSD počítá s úplným dokončením dálnice v roce 2024 – to však za předpokladu, že přípravu na dlouhá léta nezablokují například spory o její trasu. Třeba příhraniční část by totiž měla vést velmi blízko ochrannému pásmu Krkonošského národního parku.