Studie: Škodlivé částice z ovzduší se mohou přes placentu dostat přímo k lidskému plodu

Ještě nenarozené děti jsou přímo vystavené částicím ze znečištěného ovzduší. Poukázal na to nový výzkum, který publikoval časopis Nature Communications. Vědci během něj našli částice černého uhlíku v plodové části placenty. Zjištění by mohlo pomoct vysvětlit, proč je pobyt na špatném vzduchu spojený se zvýšeným nebezpečím potratů, předčasných porodů nebo nízkou porodní váhou.

Na možný negativní vliv znečištěného ovzduší na zdraví lidského plodu poukázali vědci už dříve. Nová studie belgických výzkumníků naznačuje, že příčinou může být už samotná přítomnost částic a nejenom zánětlivá reakce, kterou v těle matky způsobují.  

Během výzkumu skupina vědců z belgické Hasselt University zkoumala placenty celkem osmadvaceti nekuřaček. Ve třiadvaceti případech tyto ženy porodily v řádném termínu, v pěti předčasně.  

Pomocí zobrazovací metody pak akademici zjistili, že částice černého uhlíku ve všech případech pronikly přímo do té části placenty, která živí vyvíjející se plod.

Počet těchto částic přitom odpovídal úrovním znečištění ovzduší, ve kterém se ženy během těhotenství pohybovaly. V placentách rodiček, které žily poblíž hlavních silnic, vědci našli v průměru dvacet tisíc nanočástic na krychlový milimetr tkáně. U žen, které bydlely dále od cest, byl pak tento průměr o deset tisíc nanočástic nižší.

Částice k plodu zřejmě putují z matčiných plic

Podle BBC se jedná o první studii, která ukázala, že placentární bariérou mohou proniknout škodliviny vdechované matkou. „Naše výsledky ukazují, že lidská placentární bariéra není pro částice nepropustná,“ uvedl k závěrům své práce tým vědců, který vedl profesor Tim Nawrot.

Výzkumníci se domnívají, že černý uhlík se do placenty dostává z matčiných plic. Jejich výzkum tak podle nich dokazuje, že i ještě nenarozené děti jsou přímo vystavené škodlivinám, které produkuje motorový provoz a spalování paliva. „U dalšího výzkumu bude potřeba zjistit, zda částice opouští placentu a dostávají se přímo do těla plodu,“ dodali vědci.  

Profesor Jonathan Grigg z londýnské Queen Mary University, který se dopady znečištění ovzduší zabývá, studii vítá. „Existují velmi silné důkazy, že když jsou matky vystavené částicím znečišťujícím ovzduší, pojí se to s nepříznivými následky, jako je například potrat,“ uvedl Grigg. 

„Malé částice vznikající například z kouření mohou způsobovat některá onemocnění související s placentou. Nálezy daných částic v placentě představují problém,“ domnívá se profesor porodnictví z King's College London Andrew Shennan. Podle něj je ale v této oblasti potřeba provést ještě další výzkumy. 

Podle vědců jsou nutné politické kroky

Vědci mají pro těhotné ženy několik doporučení, jak vystavení daným škodlivinám snížit. „Je velmi těžké dát lidem praktické rady, protože dýchat musí každý,“ poznamenal profesor Nawrot. Těhotným ženám v té souvislosti nicméně doporučil, aby se raději vyhýbaly rušným silnicím. Množství znečišťujících částic ve vzduchu může být totiž jen pouhých pár metrů od nich nižší. 

Dále Narwot radí, aby ženy bydlící u frekventované cesty omezily větrání, a na procházky a cyklovýlety upřednostňovaly klidnější lokality. 

Zároveň vědci podotýkají, že by budoucí matky neměly panikařit. „Ženy by neměly být ohledně tohoto rizika příliš paranoidní. Měly by se ale zamyslet nad tím, jak své vystavení znečištěnému vzduchu omezit,“ uvedl profesor Grigg.

V první řadě je ale podle Nawrota a jeho kolegů nutné problém znečištění ovzduší řešit na politické úrovni. Za boj s tímto problémem totiž mají odpovědnost vlády, poznamenal vědec.