Důchodkyně z Ostravy chce odškodné za to, že onemocněla rakovinou. Podle ní kvůli špatnému ovzduší

Důchodkyně z Ostravy-Radvanic se rozhodla žalovat ministerstvo životního prostředí, které je podle ní zodpovědné za to, že onemocněla rakovinou a její manžel na ni zemřel. Dostatečně se podle ní nepostaralo o zlepšení kvality ovzduší na Ostravsku. U soudu chce žena prokázat, že její nemoc vznikla právě kvůli špatnému životnímu prostředí a požaduje více než milion korun.

Radvanice patří nejen k nejznečištěnějším oblastem Ostravy, ale pravidelně figurují i na předních příčkách celorepublikových tabulek překročení imisních limitů prachových částic. Zákon povoluje nadlimitní množství prachu po 35 dnů v roce, v Radvanicích jich vloni bylo 86. 

Obyvatelé Radvanic za zlepšení ovzduší bojují na úřadech i u soudů už léta. „Dosavadní rozhodnutí soudů byla negativní v tom smyslu, že sice uznaly, že došlo k nezákonnému postupu ze strany státu, ale neuznaly, že nezákonný postup způsobil žalobcům nějakou újmu. Mají s tím prý počítat, když žijí ve velkém městě,“ řekl advokát Pavel Černý.

Pavel Černý teď zastupuje i Ostravanku, která po ministerstvu životního prostředí požaduje odškodnění přes milion korun za zdravotní újmu a smrt manžela. Sama k případu mluvit nechce. „V tomto případě je zde konkrétní újma v podobě závažné nemoci, a studie, na které odkazujeme, naznačují, že tam příčinná souvislost je,“ vysvětlil advokát.

Ministerstvo se k věci zatím nechce vyjadřovat. „Podané žaloby mají v rukou soudy v různých fázích řízení a jejich jednotlivá právní posouzení nelze předvídat. S nově podanou žalobou se seznamujeme,“ uvedla mluvčí resortu Dominika Pospíšilová. 

Podle Evropské agentury pro životní prostředí zemře v Česku kvůli znečištění ovzduší ročně na 11 tisíc lidí.

TVJ: Vojtěch Vomáčka z právnické fakulty MU a advokát Pavel Černý 8.77 MB