Olomoucká radnice se už tři roky schovává pod lešením. Vrací se na ni stovky let staré prvky

Už několik let obyvatelé a návštěvníci města neviděli jednu z nejvýznamějších olomouckých památek v plné kráse. Historická budova radnice prochází kompletní opravou už od začátku roku 2017. Po dokončení by mohla částečně vypadat jako před sto lety, orloji však zůstane jeho „budovatelský“ vzhled. Radnici stále chybí část hlavní věže, práce výrazně zbrzdila i současná koronavirová krize.

Cesta k záchraně radnice začala už v lednu 2017. Tehdy se dělníci pustili do nepříliš jednoduché opravy krovů na starobylé půdě i celkové rekonstrukce střešní krytiny. Přípravy na tak razantní zásah začaly už v prosinci 2016, jenže až o měsíc později si Olomoučané mohli všimnout, že se na střeše radnice opravdu začíná něco dít.

Dělníci před sebou neměli jednoduchou práci, jelikož některé části krovů už byly ve velmi špatném stavu, stejně jako tašky na střeše. Navíc na ně po celou dobu dohlíželo přísné oko památkáře. Střecha radnice patří k nejhodnotnějším střechám ve městě, a podle toho se k ní také muselo přistupovat.

Třináct věžiček změnilo barvu

Po opravě krovů a výměně tašek měli mít dělníci na střeše hotovo, jenže zanedlouho se tam museli vrátit. Při opravě se totiž zjistilo, že třináct ozdobných věžiček, které vyčnívají z radniční střechy, je také ve špatném stavu. Znamenalo to jediné –⁠ věžičky opravit.

Věž, která se nachází nad orlojem, dělníci restaurovali přímo na dlažbě před radnicí, aby dali lidem možnost podívat se, jak taková oprava probíhá. Po dokončení ji zpět na střechu vyzvedl jeřáb. Opravené měděné věžičky se nyní lesknou novotou, jenže už nemají zelenou barvu. Ta se vrátí zřejmě za několik desítek let, kdy dojde k atmosférické korozi mědi.

Hodiny, které zničili nacisté, jsou zpět

Práce na historické budově radnice obnášely i obnovu fasády, jeden z jejích nejvýraznějších prvků se v úterý vrátil na jihozápadní nároží. Jde o sluneční hodiny, které před osmdesáti lety zničili nacisté. Na rohu budovy byly po staletí, pravděpodobně vznikly už nedlouho po gotické fázi výstavby radnice v 15. století.

Pozůstatek hodin byl na radnici vidět do vzniku Československé republiky, nová česká reprezentace města je však nechala zabílit, protože se jí nezamlouval jejich silně prohabsburský ráz. Za okupace byly pak hodiny při opravě fasády radnice odstraněny úplně.

Sluneční hodiny, na kterých pracoval akademický malíř a restaurátor Radomír Surma, jsou tak úplně nové. „Jejich podoba nebyla na žádném z dokumentů zachycená natolik přesně a detailně, aby je bylo možné jednoduše a doslovně zrekonstruovat. Výsledek je tedy novým autorským dílem, ovšem inspirovaným v maximální míře původním dílem,“ řekl.

 • Dvojité sluneční hodiny na nároží radnice zabírají plochu více než 17 metrů čtverečních a ukazují čas na dvou číselnících najednou pomocí dvou ukazatelů. První ukazatel měří 150 a druhý 160 centimetrů. 
 • Dominantním prvkem hodin je heraldický orel. Z poloviny jej tvoří černý rakouský orel, z druhé poloviny červeno-stříbrně šachovaná orlice z olomouckého městského erbu. Tvůrci tím v 19. století chtěli dát najevo úzkou vazbu Olomouce k habsburské dynastii a k monarchii.
 • (Zdroj: ČTK)

Orloj je po opravě už delší dobu, socialistický vzhled mu zůstal

Jedním z nejvýraznějších a možná také nejfotografovanějších prvků radnice je orloj, který slaví už pět set let od první zmínky. Za tu dobu byl hned několikrát přebudován a pokaždé změna vzbudila mezi Olomoučany silné emoce. 

Největší překvapení čekalo na obyvatele města při slavnostním odhalení opraveného orloje v 50. letech 20. století. Poté, co byl orloj za druhé světové války výrazně poškozen, ho zrestauroval Karel Svolinský a dal mu výrazný budovatelský vzhled, který má orloj dodnes. Jeho odpůrci už dříve mluvili o návratu předválečné podoby orloje, dnes se však Svolinského dílo považuje za projev socialistického realismu.

Olomoucký orloj v průběhu staletí
Zdroj: ČT24
 • Olomoucký orloj je zasazen do severní fasády radnice. Jeho architektonický rámec tvoří čtrnáct metrů vysoký výklenek s lomeným obloukem. Dnešní podoba z 50. let 20. století je poplatná tehdejší oficiální estetice socialistického realismu. Mozaiková výzdoba orloje sestává z medailonů na bočních stranách výklenku, znázorňujících práce charakteristické pro jednotlivé měsíce v roce. Ve vrcholu výklenku uplatnil autor Karel Svolinský folklorní motiv Jízdy králů. Ve spodní části mozaikové výzdoby jsou po stranách postavy představitelů pracující třídy.
 • (Zdroj: tourism.olomouc.eu)

Střecha hlavní věže se vrátí na konci prázdnin

Nejviditelnějším zásahem do radnice bylo odstranění střechy hlavní věže, která měří až 75 metrů. Dělníci ji začali rozebírat v říjnu 2018, od té doby se opravuje. O rok později dělníci pomocí autojeřábu s dlouhým ramenem vynesli na budovu radnice mohutnou dřevěnou konstrukci pro základnu střechy věže, kterou vyráběli přímo na Horním náměstí před zraky kolemjdoucích.

Přímo před radnicí se kompletuje i samotná střecha, podle vedení města by se měla na své místo vrátit na konci letních prázdnin. „Momentálně je na věži usazena dolní část špice, na náměstí připravují střední část a pak ještě musí být nahoru vynesena ta úplně nejvyšší špice, hrotnice,“ řekl mluvčí magistrátu Michal Folta.

Oprava historické budovy olomoucké radnice pomalu míří do finále. Podle Folty jsou z devadesáti procent dokončeny opravy fasád a kamenické práce jsou hotové zhruba z poloviny.

Koronavirus práce prodlouží do konce září

„Čeká nás ještě dokončení opravy obou schodišť a kamenného soklu, právě probíhá restaurování třinácti kamenných erbů a připravuje se jejich odborné polychromování. Restaurování truhlářských a kovářských prvků je hotové asi z 60 procent,“ doplnil Folta.

Vedení města tvrdí, že probíhající opravy omezila i současná pandemie koronaviru. „V současné době je před podpisem dodatek smlouvy o prodloužení termínu dokončení prací do 30. září 2020. Zpozdily se dodávky materiálu ze zahraničí, řemeslníci některých profesí se nemohli dostat na stavbu z obcí postižených nařízenou karanténou,“ řekl mluvčí.

Oprava radnice v Olomouci, která probíhá od začátku roku 2017, si vyžádá zhruba devadesát milionů korun. V rámci rekonstrukce se upravil i vstup do budovy a vrátnice nebo infocentrum v podloubí radnice. Kromě změny stavební dispozice je v informačním centru například nová elektroinstalace a vzduchotechnika, ale i modernější vybavení.

 • Stavbu radnice s kupeckým domem povolil Olomouci výsadou z roku 1378 moravský markrabě Jošt Lucem­burský. Původně se jednalo o dřevěnou stavbu, která byla připravena k užívání v rozmezí let 1410–1411. Radnice sloužila jako věznice, mučírna, zbrojnice a také jako tržnice. Kolem roku 1417 vyhořela.
 • S novou stavbou se začalo na prahu 20. let 15. století, tentokrát už z lomového kamene a na půdorysném rozvrhu, který zůstal zachován až do dnešní doby. Radnice doznala několik úprav, do dnešní novogotické podoby s renesančními prvky byla přestavěna na přelomu 19. a 20. století. Dokončena byla v roce 1904. 
 • Budova olomoucké radnice je čtyřkřídlá, s vnitřním dvorem uprostřed. Z jižní fasády vystupuje arkýř gotické kaple sv. Jeronýma, který je bohatě zdobený kružbami a figurálními motivy. Při východní straně budovy je dvouosé schodiště s renesanční lodžií. Vedle radniční věže se ve výklenku severní fasády nachází orloj.
 • V interiéru se dochovala řada původních klenutých místností včetně slavnostního sálu (dnešní Obřadní síň). Interiér gotické kaple sv. Jeronýma zdobí unikátní kroužená klenba (nejstarší kroužená klenba takzvaného podunajského typu v Česku).
 • Historici považují olomouckou radnici za druhou nejpamátnější v českých zemích, hned po pražské Staroměstské radnici.
 • (Zdroj: tourism.olomouc.eu, ČTK)