Dělníci opraví 13 vížek a vikýřů, které zdobí radnici v Olomouci

Dělníci postupně opraví 13 ozdobných věžiček a vikýřů na severní straně radniční budovy v historickém centru Olomouce. Rekonstrukce věžiček původně nebyla v plánu, avšak při důkladné opravě střechy radnice odborníci zjistili, že nejsou v nejlepším stavu, a doporučili jejich opravu.

Video Oprava olomoucké radnice
video

Oprava olomoucké radnice

Řemeslníci teď demontují starou krytinu věžiček, mění bednění, opravují tesařské konstrukce, dřevěné prvky ošetřují fungicidním postřikem a ocelové hrotnice opatřují antikorozním nátěrem.

Vížku, která je umístěna nad orlojem, rekonstruují řemeslníci na dlažbě Horního náměstí. „Chtěli jsme dát zájemcům příležitost, aby si mohli prohlédnout práci řemeslníků, restaurujících věžičky tradičními postupy,“ dodal Žáček. Po dokončení bude vížka vyzvednuta na střechu.

Ostatní prvky včetně nejvyšší z věžiček řemeslníci rekonstruují přímo na jejich místě na střeše. Na všechny práce dohlížejí památkáři.

„Opravy věžiček nebyly součástí rekonstrukce střechy. Teprve při bližším posouzení, které umožnila až práce na lešení v bezprostřední blízkosti těchto ozdobných stavebních prvků, se ukázala jejich oprava jako potřebná a vhodná.“

Filip Žáček (ČSSD)

náměstek olomouckého primátora

Většina vížek a vikýřů na radnici přibyla až při poslední velké přestavbě na počátku 20. století, kdy dekor průčelní fronty navrhoval vídeňský architekt Georg Berger. Do jedné z věžiček bude po rekonstrukci vrácen tubus s archivními materiály, který byl ve střešní konstrukci radnice uložen přes tři století. Tubus bude doplněn aktuálními dokumenty.

Náročná rekonstrukce střechy olomoucké radnice byla zahájena loni v lednu a bude stát zhruba 24 milionů korun. V následujících letech by měla být opravena i fasáda radnice. Zároveň s její opravou by na zeď radnice mohly být vráceny i původní sluneční hodiny z doby Marie Terezie.

Nejpamátnější radnice v zemi

Historici považují olomouckou radnici za druhou nejpamátnější v českých zemích, hned po pražské Staroměstské radnici. Její základní kámen byl na Horním náměstí položen už roku 1378. Interiérové úpravy budovy radnice pocházejí z dílny přednosty tehdejšího městského stavebního úřadu Maxe Kresse, exteriérové úpravy dělal vídeňský architekt Georg Berger.

Fasádu doplnily novogotické detaily a byla provedena nová malířská výzdoba s výjevy z historie Olomouce. Dominantou radnice je věž vysoká 75 metrů. Součástí budovy radnice je orloj.