Sněmovna schválila omezení marketingu po telefonu, konec pandemické pohotovosti neprošel

Koalice Spolu se pokoušela navrhnout projednání zrušení pandemické pohotovosti, nezískala však k tomuto kroku podporu. Sněmovnou neprošlo ani hlasování o předloze o přeměně dětských skupin, přes nesouhlas ministyně práce Jany Maláčové (ČSSD) jej poslanci vrátili do druhého čtení. Komora naopak schválila novelu telekomunikačního zákona, která by měla mimo jiné zpřísnit pravidla pro oslovování zákazníků po telefonu. Poslanci si také odhlasovali, že se dostavby Jaderné elektrárny Dukovany nebudou účastnit ruské a čínské firmy.

Stát pro stavbu nového bloku elektrárny Dukovany nebude moci využít nabídky firem z Ruska nebo z Číny, odhlasovali ve středu poslanci. Pro výstavbu bude možné využít pouze technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách. Rusko a Čína mezi ně nepatří. Normu nyní dostane k projednání Senát.

Část opozice nedokázala prosadit konec pandemické pohotovosti

Na schůzi Poslanecké sněmovny navrhli občanští demokraté s podporou TOP 09 a KDU-ČSL projednání zrušení pandemické pohotovosti. „Když se podíváme na čísla, nastal pravý čas k tomu, aby Poslanecká sněmovna zrušila stav pandemické pohotovosti,“ zdůvodňoval návrh předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Proti tomu se však postavily kluby ANO, ČSSD a KSČM, které jej vetovaly. Vyslovil se proti němu i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a zdrženliví byli také Piráti, kteří žádali podklady.

Vojtěch připomněl volání po uvolnění restrikcí před rokem a následné zhoršení epidemické situace na podzim. „Myslím, že už zbývá jen oslava na Karlově mostě, abychom si řekli, že je vše za námi. Prosím, neopakujme stejné chyby,“ řekl. Ministr upozornil také na situaci ve Velké Británii, kde se šíří mutace delta. „Režimová opatření udržet musíme,“ zdůraznil. S tím ale nesouhlasil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „Ukončení pandemické pohotovosti neznamená konec všech omezení,“ reagoval.

Dětské skupiny se vrátí do druhého čtení

Poslanci měli ve středu hlasovat o změně v určení dětských skupin, které vznikaly v reakci na nedostatek míst ve školkách. Nakonec ale sněmovna vrátila předlohu o přeměně dětských skupin na jesle s přísnějšími pravidly do opakovaného druhého čtení. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová vzhledem k blížícímu se konci volebního období s krokem nesouhlasila. „Pokud zákon vrátíme do druhého čtení, tak to potápíme,“ argumentovala.

V debatě podpořila úpravy, podle nichž by mohly nadále navštěvovat dětské skupiny i děti starší tří let, ale bez státního příspěvku. Stát by dotoval docházku jen nejmenších dětí. Maláčová se vyslovila i pro zrušení hranice pro výši příspěvků rodičů a pro zmírnění požadavků na osvětlení prostor. „Pojďme rozhodnout hlasováním,“ nabádala zákonodárce.

Sněmovnu ale ministryně nepřesvědčila. Pro vrácení předlohy do druhého čtení podle dřívějšího návrhu občanského demokrata Jana Bauera hlasovalo 152 ze 158 přítomných poslanců. Bauer tvrdil, že ani aktuálními pozměňovacími návrhy nelze novelu opravit.

Změny v odměnách pěstounů jsou opět před schvalováním

Ve sněmovně jsou opět před schvalováním navrhované změny v odměnách pěstounů a v příspěvcích na dítě pro klokánky a podobné azylové domy. Poslanci podali ve středečním opakovaném druhém čtení dvě desítky úprav. Novelu o sociálně-právní ochraně dětí budou moci schvalovat nejdříve v červenci.

Poslanci navrhli například několik variant růstu odměn dlouhodobých i náhradních krátkodobých pěstounů, navázání těchto odměn na minimální mzdu i automatický valorizační mechanismus odměn. K úpravám patří také zavedení nové dávky, a to příspěvku při pěstounské péči. Sněmovna by měla hlasovat rovněž o návrhu, podle kterého by mohlo být dítě svěřeno do společné pěstounské péče i jiným osobám, než jsou manželé.

Vládní novela zvedá měsíční příspěvek takzvaným klokánkům z 22 800 na 30 tisíc korun na dítě měsíčně. Někteří poslanci chtějí razantnější zvýšení. U dlouhodobých pěstounů vládní novela ponechává odměny podle počtu dětí na 12, 18 či 30 tisíci korunách měsíčně. Nově by se o čtyři tisíce Kč na 16 tisíc korun mohla zvednout jen částka za péči o lehce postižené dítě. Za každé další přijaté dítě s handicapem by se zvýšila o šest tisíc korun. Kritici poukazují na to, že pěstounů je stále nedostatek a vládní podoba novely situaci nezlepší.

Odměna pro přechodné pěstouny by se měla podle vládního návrhu zvednout z 20 tisíc na 22 tisíc korun hrubého měsíčně. Zároveň by nově dostali příspěvek při převzetí dítěte, jehož výše by byla odstupňovaná podle věku od osmi do deseti tisíc korun.

Telemarketing jen s výslovným přáním

Telekomunikační marketing asi bude do půl roku výrazně omezen. Poslanci schválili novelu o elektronických komunikacích, podle které by mohli reklamní operátoři s telefonickými nabídkami služeb a výrobků nově oslovovat jen ty, kteří si to výslovně přáli. Novelu, která má také urychlit zavádění vysokorychlostního internetu, dostane k projednání Senát.

Dolní komora z vládní předlohy vyškrtla ustanovení, jež mělo dát Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže právo získávat provozní a lokalizační údaje z telefonů podnikatelů, které prošetřuje. Podle poslanců by tato pravomoc měla zůstat jen orgánům činným v trestním řízení.

Novela, která do českého práva zavádí evropský kodex pro telekomunikace, má usnadnit změnu poskytovatele služeb a nabídnout lepší ochranu například lidem, kteří si předplácejí balíček služeb. Kodex má také například umožnit určení nových kmitočtových pásem pro sítě 5G nebo zajištění jednotného trhu a rovných podmínek na něm.

Dolní komorou prošla bankovní novela

Česká národní banka patrně bude moci požadovat po bankách změnu auditora, pokud svým jednáním poruší povinnosti dané zákonem, schválili poslanci. Důvodem požadování výměny auditora bude to, že bance nesdělí některé skutečnosti, které při auditu zjistil. Auditor musí například sdělit ČNB, pokud objevil, že banka porušila právní předpisy upravující podmínky její činnosti nebo nalezl skutečnosti, které mají zásadní negativní vliv na její hospodaření. Družstevní záložně bude moci ČNB výměnu auditora nařídit.

Předloha vychází z nových právních předpisů Evropské unie. Má podle vlády také posílit odolnost bank a dalších regulovaných firem vůči případným ekonomickým otřesům a přispět k upevnění finančního systému. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

Odpoledne měli poslanci zahájit projednávání policejní žádosti o vydání nezařazeného poslance Lubomíra Volného (Volný blok) k stíhání pro podezření z šíření poplašné zprávy. Sněmovna jednání o žádosti ale přerušila, protože ještě nemá doporučení mandátového a imunitního výboru. Ten by se měl k věci znovu sejít podle předsedy Stanislava Grospiče (KSČM) příští týden.

Předloha o elektronizaci zdravotnictví je před schvalováním

Po středečním druhém čtení je ve sněmovně před závěrečným schvalováním předloha o elektronizaci zdravotnictví. Dolní komora by mohla hlasovat o zákonu v červenci.

Žádné centrální úložiště, kde by se ukládala zdravotní dokumentace pacientů, se s novým zákonem neplánuje. Uložena bude jen u lékařů jako dosud. Budou ji ale moci mezi sebou v zabezpečené podobě sdílet. Vznik Integrovaného datového rozhraní jako centrální infrastruktury zajistí mimo jiné propojení poskytovatelů zdravotních služeb mezi sebou.

Jádrem systému budou tři kmenové registry spravované Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Půjde o registr poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků a pacientů. Budou propojeny v neveřejný celek, do kterého budou moci vstupovat jen oprávněné osoby při zachování ochrany osobních údajů. Každý přístup bude zaznamenán.

Zdravotníci budou moci systém využívat s osobním certifikátem, zaručeným elektronickým podpisem, časovým razítkem nebo elektronickou pečetí pro sdílení dokumentů. Užívání nástrojů zákona bude podle dřívějších informací pro zdravotníky dobrovolné, účastníci ale budou muset dodržovat nastavená pravidla.

Pacienti budou mít přes Portál elektronického zdravotnictví přístup k tomu, jaké informace jsou o nich v registrech vedeny. Výpis bude možné získat také prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy. Už v současné době informace o péči, která je každému pacientovi poskytnuta, respektive zaplacena, evidují zdravotní pojišťovny. Poslanec František Petrtýl (ANO) v doprovodném, takzvaném změnovém zákonu navrhl, aby pojišťovny dostávaly při laboratorním vyšetření pacienta i údaj o jeho výsledku.

Na rozdíl například od úložiště elektronických receptů nebude konkrétní zdravotnická dokumentace nikde centrálně evidovaná. Ošetřující lékaři si ale prostřednictvím státem garantovaného systému budou moci kopie nebo výpisy ze zdravotnické dokumentace přeposílat v zašifrované formě.

Návrh jako takový bude mít pravděpodobně dostatečnou podporu. Někteří poslanci ale upozorňují na různá úskalí. Například Milan Brázdil a David Kasal (oba ANO) upozorňovali na některé technické aspekty. Například na to, aby se správně propisovala data, která lékař či jiný ošetřující zdravotník zapíše pacientovi.

Poslanci upozorňovali také na možné kybernetické útoky.  Ve hře je pozměňovací návrh Petra Třešňáka (Piráti), jenž chce uspíšit přechod na jednotný elektronický standard. Návrh Adama Vojtěcha počítá s tím, že by standardy elektronizace museli lékaři dodržovat od roku 2031, podle Pirátů by k tomu mělo dajít ale o pět let dříve.

Do třetího čtení míří návrh umožňující rezervaci registračních značek

Do třetího čtení propustili poslanci také předlohu, podle které by si motoristé a dopravní firmy mohli v budoucnu rezervovat předem registrační značky na auta. Především firmy by si tak mohly vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru. Žádosti o zápis do registru vozidel nebo o zápis změn v registru by také mohlo být možné podávat elektronicky. Novelu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích by sněmovna mohla schvalovat v červenci.

Registrační značku bude možné si zarezervovat na jeden měsíc. „Obecní úřad obce s rozšířenou působností sdělí žadateli registrační značku, která bude konkrétnímu vozidlu přidělena, požádá-li v uvedené lhůtě o jeho zápis do registru silničních vozidel,“ uvádí v důvodové zprávě ministerstvo dopravy.

Na základě doporučení hospodářského výboru by měl zákon nově stanovit, že technické prohlídky historických vozidel budou mít nově na starost stanice technické kontroly. Nebude postačovat jejich testování subjektem pověřeným Mezinárodní federací historických vozidel. Lhůta mezi prověrkami se na druhou stranou prodloužila z nynějších dvou na pět let. Poslanci ale v povolování stanic technické kontroly nebo provozování historických vozidel navrhují úpravy.

Zajišťování aut kvůli neuhrazeným pokutám

Policisté a celníci patrně získají právo odebrat na místě registrační značku vozu nebo nasadit takzvanou botičku autům řidičů s nesplaceným dluhem za dřívější dopravní přestupek. Sněmovna patrně schválí vládní novelu, která to předpokládá. Obdobou pravomoc zřejmě dá na návrh bezpečnostního výboru obecním strážníkům u neuhrazených pokut, které za porušení dopravních předpisů uložily obce. Změny mají pomoci vymáhat postihy především od cizinců.

Předseda ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS) předložil ve středečním druhém čtení úpravu, podle které by Nejvyšší soud mohl rozhodovat o stížnostech pro porušení zákona v neveřejném zasedání i v jiných případech než jen tehdy, když je zamítá. Zefektivnilo by to podle Bendy činnost soudu. „Otevřeně přiznávám, že se jedná o přílepek,“ podotkl předkladatel. Postup zdůvodnil blížícím se koncem volebního období. Uvedl také, že se bude snažit přesvědčit Senát, aby novelu kvůli tomuto „legislativnímu zločinu“ nevracel poslancům k opětovnému posouzení.

Policisté a celníci by měli mít podle návrhu přístup do nové propojené evidence nedoplatků za dopravní přestupky. Při kontrole by tak měli právo požadovat po řidiči uhrazení dosud nesplacené částky v hotovosti či kartou. Pokud by řidič nedoplatek na místě neuhradil, mohli by mu policisté nebo celníci nařídit, ať zajede na nejbližší vhodné místo, kde by mu buď odebrali registrační značku, nebo nasadili botičku. Následně by informovali provozovatele vozu.

Podmínky pro konzervaci tratí

Poslanci do závěrečného hlasování poslali také vládní novelu drážního zákona. Rozhodnou mimo jiné o tom, za jakých podmínek bude moci Správa železnic povolit konzervaci železniční trati. Hospodářský výbor původně doporučil, aby trať bylo možné zakonzervovat, pokud po dva po sobě následující roky klesne počet jízd ročně pod 1500 u přepravy cestujících a pod 12 jízd ročně u přepravy nákladu.

Vyvolalo to ale nesouhlas Svazu měst a obcí. Vyjádřil obavu z toho, že návrh povede k likvidaci lokálních tratí se slabším provozem. Ministerstvo dopravy s ním ale souhlasilo. Argumentovalo tím, že v případě zájmu bude možné zakonzervovanou trať opět obnovit. Smyslem návrhu je podle něj málo využívanou nebo nevyužívanou trať nerušit, ale dát možnost obnovení v jiných podmínkách, pokud vzroste zájem o dopravu. Novější návrh poslance Martina Kolovratníka (ANO) proto snižuje limit počtu jízd na 300.

Vláda do novely také vložila ustanovení, která umožní zpřísnit dohled nad dodržováním pracovní doby a odpočinku strojvedoucích. Úřady budou moci pomocí monitoringu jejich licencí jednoznačně zjistit, jestli konkrétní strojvedoucí neřídí v rozporu s předpisy nad rámec směny u jednoho dopravce v době odpočinku například pro jiného dopravce.

K finálnímu schvalování poslali poslanci přestupkovou novelu, podle který by fanoušci, kteří během sportovních utkání používají pyrotechniku, nově mohli být potrestáni pokutou až do 100 tisíc korun a zákazem vstupu na stadiony.

Novela, kterou vláda předložila dolní komoře už koncem předminulého roku, má také zjednodušit agendu spojenou s přestupky a zlepšit součinnost úřadů při ochraně dětí před domácím násilím. Zavádí pravidla šetrného výslechu svědka mladšího 15 let a informační povinnost správního orgánu vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí v případě, že byl přestupek vykazující znaky užití násilí v rodině nebo v partnerském vztahu spáchán na dítěti nebo před dítětem.

Vpodvečer byly na programu volební body. Poslanci odsouhlasili změny v některých sněmovních výborech. Vybírali také možné členy kontrolní rady Grantové agentury a také dozorčí rady Vinařského fondu. Výsledky se ovšem na plénu oznámí až ve čtvrtek ráno. K volbě čtveřice členů Rady České televize se dolní komora opět nedostala.