Vědci prozkoumali případy, kdy covid prorazil imunitu po očkování. Našli faktory, které tomu pomáhají

Nová studie lékařů z Yaleovy univerzity přinesla důležité informace o průlomových případech covidu-19. Jde o případy, kdy se virem SARS-CoV-2 nakazili plně očkovaní lidé. Vědci především popsali, kdo je obzvlášt náchylný k závažnému průběhu onemocnění.

Jde o první takto rozsáhlý výzkum, výsledky vyšly v odborném časopise Lancet Infectious Diseases. Vědci v rámci studie zkoumali 969 lidí, kteří se v době od března do července letošního roku covidem nakazili, z nich bylo 54 plně naočkovaných.

„Tyto případy jsou extrémně vzácné, ale jsou stále častější, zejména proto, že se objevují nové varianty a od očkování pacientů uplynulo více času,“ uvedl hlavní autor studie Hyung Chun.

Ve Spojených státech se do konce srpna covidem-19 nakazilo prokazatelně 12 908 plně očkovaných osob, které buď potřebovaly hospitalizaci, nebo zemřely. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se jedná o méně než 0,008 procenta plně očkovaných osob ve Spojených státech. „Zjištění, u koho je větší pravděpodobnost, že se u něj po očkování objeví závažné onemocnění způsobené covidem, bude mít zásadní význam pro pokračující úsilí o zmírnění dopadu těchto průlomových infekcí,“ tvrdí Chun.

Přestože vědci v nové studii pozorovali u plně očkovaných pacientů, kteří byli hospitalizováni a testováni na covid-19, širokou škálu závažnosti onemocnění, u více než čtvrtiny z této skupiny 54 osob se objevil vážný nebo dokonce kritický průběh nemoci. Všech těchto 14 pacientů potřebovalo kyslík, čtyři museli být dokonce umístěni na jednotku intenzivní péče a tři zemřeli.

Všechny tři, kteří nemoci podlehli, spojoval vyšší věk (65 až 95 let) a komorbidity, zejména kardiovaskulární onemocnění a cukrovka 2. typu. Významná podskupina pacientů s vážným průběhem také užívala imunosupresiva, tedy léky, které mohou ovlivnit účinnost vakcíny.

„U většiny plně očkovaných pacientů se v případě nákazy virem SARS-CoV-2 projeví mírné nebo žádné příznaky,“ uvedl Chun. „Tento výzkum konečně identifikuje ty, kteří trpěli závažnějším onemocněním, potřebujeme totiž lépe porozumět tomu, jak tyto pacienty nejlépe zvládnout.“

Delta mění pandemii

Chun poznamenal, že mnoho pacientů s těžkými průlomovými infekcemi ve studii bylo hospitalizováno ještě předtím, než ve Spojených státech převládla varianta delta. Podle vědce bude zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, jestli tato varianta nemá na očkované horší vliv.

Chun a jeho kolegové zkoumají případy, kdy se u očkovaného objevil vážný průběh nemoci, na molekulární úrovni. Jeho tým chce sledovat, jestli se u nich neobjevují nějaké unikátní mechanismy, které by viru mohly pomáhat imunitu získanou z očkování obcházet.

„Je jasné, že vakcíny jsou vysoce účinné a bez nich bychom čelili mnohem smrtelnější pandemii,“ řekl Chun. „Jakkoli jsou vakcíny účinné, s nově se objevujícími variantami a rostoucím počtem případů průlomových infekcí musíme být i nadále ostražití a přijímat opatření, jako je nošení roušek uvnitř budov a sociální distancování,“ dodal.