Sloni se přesunují do velehor, ukázal výzkum v Indii. Žene je tam člověk i klima

Sčítání slonů v indickém státě Uttarákhand přineslo pozoruhodné výsledky. Ukázalo totiž, že se tlustokožci přesouvají do čím dál vyšších hor a pronikají už dokonce i do Himalájí. Zde byli pozorování ve výškách kolem 1500 metrů nad mořem.

Když přírodovědci studovali populace slonů indických na severu této země, všimli si, že tlustokožci mění místa svého výskytu. Zatímco doposud žili jen v podhůří Himalájí nebo se občas vydávali do jejich nejnižších poloh, v poslední době míří do stále vyšších oblastí.

Vědci se domnívají, že hlavní příčinou nezvyklé a nečekané migrace slonů jsou zejména klimatické změny a zásahy člověka do ekosystémů, ve kterých tato zvířata doposud žila. Sloni byli nyní v Himalájích pozorováni až v nadmořských výškách nad 1500 metrů, tedy nad úrovní vrcholu Sněžky.

Změny světa

Vědci takové chování předvídali. Už před rokem vyšla studie, která právě takové chování slonů predikovala. Její autoři uváděli, že v Indii dochází k čím dál častějším střetům mezi lidmi a divokými slony. Zvířata tak přicházejí o místo, kde by mohla v klidu žít, a musí se uchylovat do stále méně obydlených oblastí, jako jsou právě velehory.

Klimatická změna současně posouvá oblíbenou potravu slonů do vyšších nadmořských výšek; rostliny se tak adaptují na vyšší teploty v nížinách. Oba tyto faktory dohromady podle vědců povedou k tomu, že sloni se stále častěji budou stávat obyvateli velehor.